news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO - TRGOVINA
  • ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA

U okviru poslednjih izmena verzije, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10137 – Omogući promenu količina automatskih nivelacija. Ovaj parametar je standardno onemogućen i obezbeđuje mogućnost da klijenti sami ažuriraju ponuđene količine automatske nivelacije prilikom izrade kalkulacija i internih računa. Parametar se upotrebljava u situacijama kada se kalkulacije i interni računi rade u centrali, zato što se tada dešava da prilikom provere raspoloživih količina za nivelaciju u dislociranom objektu iste ne odgovaraju onima koji su na stanju u centrali (što je normalno) u kom slučaju se upisuju nove količine i omogućava operateru u centrali da rasknjiži dokument i ažurira ove količine za nivelaciju. Ovo je situacija SAMO ukoliko se dislocirani objekti ne vode po propisanom cenovniku. Naša preporuka je da uvek kada postoji dislociran objekat koji koristi BizniSoft POS i replikaciju, MORA da se cela politika cena na nivou firme za maloprodajne objekte vodi po propisanom cenovniku, u kom slučaju se nivelacije automatski formiraju u samom dislociranom objektu po trenutno raspoloživim količinama. Međutim, ukoliko dislocirani objekat ne koristi BizniSoft POS, onda je ovaj parametar neophodan.

U okviru Biznisoft Konfiguratora, dodati su novi konfiguracioni parametri:

  • 10131 Ponudi prvu slobodnu šifru – artikli

  • 10132 Ponudi prvu slobodnu šifru – partneri

  • Unos poslovnog partnera sa istim PIB-om, omogućen je kroz Konfigurisanje Biznisoft-a, čekiranjem konfiguracionog parametra 10134 - Omogući unos partnera sa istim PIB-om.

 

konfigurator novosti thumb

U okviru nove verzije, implementirana je nova funkcionalnost, omogućen je BackUp/Restore podataka na relaciji, BizniSoft Desktop/BizniSoft Live i to u oba pravca. Sada je omogućeno da klijent sam uradi BackUp/Restore podataka.

Bs Live BackUp/Restore podataka

ROBNO-TRGOVINA

Ubačena je funkcija brisanja baze labela u okviru šifarnika artikala i funkcija štampe labela (LBs) u popisnoj listi:

Popis robe

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs