• 1

BizniSoft je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti.
Namenjen je svim tipovima preduzeća i preduzetnika, kao i knjigovodstvenim agencijama za vođenje poslovnih knjiga!
Za aktuelne novine i novosti po verzijama kliknite OVDE

Obzirom na veliko interesovanje naših klijenata vezano za predstojeću Elektronsku Fiskalizaciju, pokušaćemo da vam ovu prilično kompleksnu problematiku objasnimo u vidu jednog dijaloga sa fiktivnim klijentom na dan 08.11.2021.

Obzirom na veliko interesovanje naših klijenata vezano za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju, pokušaćemo da vam ovu prilično kompleksnu problematiku objasnimo u vidu jednog dijaloga sa fiktivnim klijentom na dan 25.10.2021.

Pokrivamo celokupno poslovanje

BizniSoft je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti.

Jednostavna i laka upotreba

Jednostavna upotreba i bogat korisnički interfejs omogućiće vam da vrlo brzo, uz obuke koje organizujemo, savladate osnovne funkcionalnosti našeg programa. Grupisanje srodnih funkcionalnosti u jeinstvene celine je karakteristika svih funkcionalnosti i garant brzog savladavanja svih podržanih poslovnih procesa.

Visok stepen automatizacije

U svim transakcijama i poslovnim promenama koje pokriva BizniSoft izvedena su automatska knjiženja i to ne samo u zakonski propisanim već i u drugim evidencijama neophodnim za moderno poslovanje. Princip da se "jedan podatak unosi samo na jednom mestu" je bio osnovni moto još od najranijih verzija programa. Način na koji funkcionišu naša automatska knjiženja je nešto na šta smo posebno ponosni i što nas izdvaja na tržištu.

Širok spektar funkcionalnosti

BizniSoft predstavlja integrisano i nedeljivo poslovno programsko rešenje sa veoma širokim spektrom funkcionalnosti. Pored standardnih funkcija (Finansije i računovodstvo, Trgovina-roba-zalihe, Proizvodnja, Finansijska operativa, Obračun zarada, Upravljanje kadrovima, Stalna sredstva i inventar, Maloprodaja i POS, Odnosi sa klijentima ...) u programu je integrisano i niz specifičnih funkcionalnosti (HMS, Otkup poljoprivrednih kultura ...).

Širok spektar poslovnih delatnosti

Veleprodaje, maloprodaje, mega-marketi, diskonti, uvoz-izvoz, proizvodne firme (sa pojedinačnom i serijskom proizvodnjom), servisi, uslužne delatnosti, delatnosti iz oblasti otkupa poljoprivrednih kultura i kooperacije, silosi, knjigovodstvene agencije i revizorske kuće, poljoprivredne i humane apoteke, javna i komunalna preduzeća, logistika i transport, rad komercijalista i trgovačkih putnika, HORECA (Hotel-Restoran-Kafić)...

Niski troškovi implementacije

Činjenica da za rad sa BizniSoft-om nisu neophodne nikakve dodatne hardverske niti softverske komponente, unapred definisana cenovna politika kao i nepostojanje dodatnih cenovnih kategorija (konsultantski sat, programerski sat, cena podrške po minutu razgovora, rad na terenu, cena po kilometru, instalacija novih verzija i slično ...) omogućava našim klijentima veoma niske troškove implementacije i eksplatacije programa.

Kvalitetna tehnička podrška

Razvoj BizniSoft-a i podrška klijentima su naši prioriteti najvišeg nivoa i ovoj problematici pristupamo veoma ozbiljno. Svim klijentima na raspolaganju je Call Centar sa 10 pristupnih linija u kome na različitim nivoima podrške radi veliki broj operatera. Važan vid operativne podrške predstavlja i mogućnost tzv."podrške na daljinu" kao i podrška putem Google i Facebook korisničkih grupa.

Naši proizvodi

Kako bi podržali sve poslovne potrebe naših klijenata i pokrili širok spektar poslovnih procesa koji postoje u modernom poslovanju, pored osnovnog programa (BizniSoft) razvili smo i niz dodatnih aplikacija koje klijent može koristiti u cilju potpune automatizacije i integracije svih poslovnih aktivnosti u jedinstveni informacioni sistem.

  • image BizniSoft
  • image BizniSoft POS
  • image BizniSoft Live
  • image BS Replication
  • image WebService
  • image BizniSoft Assistant
  • image BS Fiscal

BizniSoft

BizniSoft, naš osnovni proizvod, je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti. Namenjen je svim tipovima preduzeća i preduzetnika, kao i knjigovodstvenim agencijama i preduzećima za vođenje poslovnih knjiga. Pored računovodstvenog aspekta koji je u BizniSoft-u doveden na sasvim novi nivo, BizniSoft pokriva sve poslovne procese uključujući komercijalni segment poslovanja, odnose sa klijentima, upravljanje internom i eksternom dokumentacijom, izveštavanje menadžmenta i slično.

Preuzmite besplatnu DEMO verziju

BizniSoft POS

Rad na maloprodajnom mestu sa povezanim fiskalnim uređajem (fiskalne kase i fiskalni štampači) vrši se programom BizniSoft POS koji je sastavni deo BizniSoft sistema. Ova aplikacija pokriva celokupno poslovanje maloprodajnih objekata uključujući i prodajne akcije, loyalty i slično. U okviru ovog sistema podržano je i celokupno restoransko poslovanje (stolovi, prostori, nefiskalni štampači ...). Veliki broj megamerketa i velikih sistema maloprodaja iz naše referentne liste garant su pouzdanosti ovog modula.

Preuzmite besplatnu DEMO verziju

BizniSoft Live

U skladu sa zahtevima tržišta i tendencijom za rad u CLOUD-u razvili smo BizniSoft Live sistem koji vam omogućava da koristite BizniSoft (ukoliko imate odgovarajuću vezu sa internet-om) koji se izvršava u vašem browser-u bez potrebe da imate lokalno instaliran program. Ovo praktično znači da vašim podacima možete pristupati gde god imate internet vezu i sa bilo kog uređaja ili operativnog sistema (desktop ili laptop računar, tablet PC, mobilni telefoni, Windows, Linux, iOS, Android i slično). U ovom slučaju, podaci se nalaze na našim serverima koji se nalaze kod lokalnog internet servis provajdera (ISP).

Probajte BizniSoft Live

BizniSoft Replication

Da bismo pokrili potrebe preduzeća koje imaju geografski dislocirane objekte razvili smo sistem za replikaciju podataka BizniSoft baze. Replikacija podataka funkcioniše tako što se za jedan dislocirani objekat kumuliraju promene na bazi koje se u samom ciklusus sinhronizacije šalju na naš server za replikaciju gde se obrađuju za potrebe BizniSoft Live sistema i skladište za slanje u ostalim dislociranim objektima firme, dok se istovremeno primaju razlike sa ostalih dislociranih objekata i/ili BizniSoft Live sistema. Ovaj sistem je, iako po svojoj prirodi vrlo kompleksan, potpuno automatizovan i veoma lak za upotrebu i predstavlja praktično neophodan alat u uslovima kada postoje dislocirani objekti firme (prodavnice,veleprodaje, magacini, predstavništva i slično).

BizniSoft WebService

BizniSoft Web Servis je sistem koji služi za povezivanje BizniSoft-a sa drugim programima i aplikacijama. U pitanju je SOAP komunikacija prilikom koje se razmenjuju JSON podaci u unapred definisanom formatu. BizniSoft Web Servis je neophodna komponenta za korišćenje naših proizvoda u okviru sistema "BizniSoft Android Assistant". Za više tehničkih detalja možete pogledati našu web stranicu ili se obratiti našem Call Centru za podršku.

BizniSoft Assistant

BizniSoft Assistant predstavlja skup funkcionalnost razvijenih za Android operativne sisteme (telefoni, tableti i ostali specifični uređaji) a koje služe kao podrška u radu sa BizniSoft aplikacijama. U okviru ovog sistema možete koristiti rad u režimu Data Terminala (popisi, ulaz i izlaz robe), POS Assistant (podrška u radu maloprodajnih objekata), Mobile order (naručivanje komercijalista na terenu), Merchardising (rad trgovačkih putnika), POS Order (naručivanje konobara u restoranima i kafićima) i slično.

BizniSoft Fiscal

BS Fiscal je vezni program (drajver) koga smo razvili kao podršku za rad sa najčešćim fiskalnim uređajima. BS Fiscal može biti sastavni deo BizniSoft POS aplikacije a može se koristiti i nezavisno kao podrška za rad za programe trećih proizvođača. BS Fiscal ima veoma moredan korisnički interfejs i u svojoj osnovnoj verziji podržava rad sa sledećim uređajima: Galeb FP/GP-550, Int Raster FP-600, Int Raster DP-05, Int Raster DP-25, Int Raster DP-35 a možete ga koristiti i za "direktno" programiranje i izdavanje fiskalnih isečaka bez povezivanja sa drugim programima.