BizniSoft obuka

 

Obuka korisnika svakog poslovnog programa predstavlja najvažniji elemenat uspešne implementacije. Iako je program vrlo jednostavan i lak za korišćenje, sa veoma jasnim interfejsom, smatramo da svaki klijent treba da iskoristi pogodnost obuke koja je uvek uključena u cenu. Obuke se održavaju u našim prostorijama.

Osnovna obuka

Osnovna obuka traje dva dana. Sadržaj osnovne obuke prvog dana:
 • Upoznavanje sa osnovnim elementima Biznisofta, otvaranje firmi, otvaranje objekata,otvaranje šifarnika artikala i poslovnih partnera.
 • Robno – trgovinsko poslovanje: prijem robe-kalkulacija, izlazna faktura, interni prenos iz jednog objekta u drugi i pregledi stanja zaliha iz robnog i robnih kartica.
 • Finansijsko poslovanje: obrada dnevnih pazara, unos računa troškova, obrada izvoda i povezivanje stavki, blagajničko poslovanje, obračun poreza na dodatu vrednosti, formiranje PO PDV obrasca i štampanje knjige primljenih i izdatih računa.
Sadržaj osnovne obuke drugog dana:
 • Robno - trgovinsko poslovanje: kalkulacija sa dvostrukim rabatom i dodatnim rabatom za ceo dokument, uvoz i izvoz robe i usluga, avansni računi i prihvatanje avansnih računa kod konačnih, knjižna odobranje/zaduženja za kupca i od dobavljača, račun sopstvenih troškova, grupe i atributi i njihova primena, detaljno o artiklima i o poslovnim partnerima, propisani i prodajni cenovnik, definisanje standardnih napomena.
 • Administracija: otvaranje novih operatera, upoznavanje sa funkcionisanjem Biznisoft konfiguratora, zaključavanje i otključavanje perioda knjiženja, provera integriteta podataka.
 • Finansijska operativa: formiranje izvoda otvorenih stavki, evidencija kompenzacija, pregled obaveza i potraživanja po dospelosti.
 • Upoznavanje sa funkcionisanjem izveštaja iz robnog i finansijskog knjigovodstva, standardnih i naprednih pregleda.

Obuka za modul Obračun zarada

 • Otvaranje matične knjige radnika, definisanje ugovorenih iznosa zarada, obustave na procenat i na rate.
 • Otvaranje novog obračuna zarada.
 • Obračun zarada po standardnom nalogu za obračun i bez standardnog naloga za obračun.
 • Obračun bolovanja do i preko 30 dana.
 • Formiranje isplatnih listova i formiranje PPP PD prijave sa XML izvozom.
 • Formiranje virmana i izvoz virmana za elektronsko plaćanje.
 • Obračun ostalih ličnih primanja.
 • Isplata licima van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, zakup itd).
 • Izveštaji za period i po periodima.

Obuka za modul Proizvodnja

 • Otvaranje magacina sirovina, proizvodnih jedinica i magacina gotovog proizvoda.
 • Otvaranje artikala sirovina i gotovih proizvoda i definisanje recepture za gotove proizvode koji imaju recepturu.
 • Unos početnog stanja materijala i gotovih proizvoda.
 • Prijemnica materijala, Uvoz materijala, Otkup materijala.
 • Proizvodnja proizvoda preko Radnog naloga.
 • Proizvodnja proizvoda na osnovu prodatih artikala iz Izlaznog računa.
 • Proizvodnja proizvoda bez recepture.
 • Izveštaji iz finansijskog, izveštaji iz klase 9, izveštaji iz robnog-materijalnog knjigovodstva.

Obuka za BizniSoft POS

 • Izdavanje računa u maloprodaji
 • Izdavanje virmanskih i gotovinskih računa
 • Odabir načina plaćanja računa – gotovina, čekovi, kartica
 • Izdavanja nalog za ispravku
 • Definisanje prodajnih akcija i Loyalty program
 • Knjiženje prometa na osnovu prodaje u maloprodaji

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs