news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT POS

U ovom periodu najviše je bilo izmena i dorada vezano za Elektronsku fiskalizaciju i Elektronsku razmenu faktura. U tom kontekstu odrađena su detaljna uputstva za obe funkcionalnosti i postavljena na našem sajtu u delu PDF uputstva. Možete ih pogledati na sledećim linkovima:

Elektronska razmena faktura

BizniSoft POS

OPŠTI ŠIFARNICI

U Šifarniku poslovnih partnera, prošireno je polje Reg. Broj/BPG na maksimalnih 20 karaktera što je značajno za firme koje u otkupu koriste taj podatak za štampanje na otkupnom listu.

U poslednjim dopunama verzije, implementirana je funkcionalnost fiksiranja pojedinih kolona BizniSoft tabela prilikom aktivacije prečice za prikaz svih kolona (Alt+F1) i pomeranja klizača u sledećim formama:

 • Artikli i usluge
 • Poslovni partneri
 • Spisak stalnih sredstava
 • Matična knjiga radnika
 • Obračun zarada
 • Obračun ostalih ličnih primanja
 • Matični podaci lica van RO
 • Obračun za isplatu licima van radnog odnosa
 • Promet PDV evidencije
 • Pregled knjiženja glavne knjige
 • Pregled prometa u objektu
 • Pregled dokumenata (firme, objekta, operatera)
 • Standardni pregledi i pregledi u tabeli

Funkcionalnost fiksiranja kolona

Prilikom kreiranja partnera iz tabele Matični podaci lica van RO, sa verzijom Build: bsv110-21842 Release date: 15.06.2022. omogućeno je da program automatski vrši upis šifre opštine u Šifarniku poslovnih partnera što je neophodan podatak prilikom formiranja xml strukture fajla Pregleda otkupa PP i SS.

Šifarnik artikala proširen je dodavanjem nove kolone Težina ambalaže. Podaci iz ove kolone mogu da se iskoriste u naprednim izveštajima iz robnog prometa:

Šifarnik artikala - Težina ambalaže Polje Težina ambalaže u naprednim izveštajima iz robnog prometa

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Izveštaj Račun-Izdatnica kooperantu preimenovan je u Izdatnica kooperantu. Po uzoru na izveštaj izlazna faktura bez PDV, ubačen je podatak o broju fiskalnog računa za potrebe izdavanja kooperantu:

Izdatnica kooperantu - podatak o broju fiskalnog računa

Vraćena je varijanta izveštaja Izdavanje repromaterijala sa PDV, koja se može upotrebiti za štampu po prethodnoj fiskalizaciji:

Izdavanje repromaterijala sa PDV

U uslovima replikacije, s obzirom da se Elektronski žurnal ne replicira, u zaglavlju izlaznih računa u koloni Fiskalizovano (ukoliko je aktiviran parametar 10477), omogućen je prikaz statusa za fiskalizovan račun (kada ne postoji replikcija u ovom polju se prikazuje fiskalizovani račun):

Prikaz statusa računa u uslovima replikacije

U verziji Build: bsv110-21837 Release date: 14.06.2022. dorađeno je knjiženje KASA prometa u finansijskom i PDV evidenciji, tako da se sada prilikom knjiženja avansnih računa i formiranja naloga GK konsultuje datum unet u polju ESIR vreme. Implementirana je funkcionalnost prikaza datuma PDV u funkciji obrade naloga glavne knjige što pruža mogućnost korigovanja stavki prilikom knjiženja u PDV Evidenciji:

Obrada dokumenta - Prikaži datum PDV

U Pregledu kasa prometa u objektu dodata je kolona broj fiskalnog računa, kao što postoji u knjiženju prometa.

Prilikom štampe labela u kalkulacijama (i nasleđenim formama) klikom na dugme LBn, implementirana je mogućnost ažuriranja količina pre štampe:

Štampa labela - Odabir količine labela za štampu

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Dodata je nova kolona Komercijalista u funkciji Pregleda podataka u tabeli u izveštajima iz finansijskog poslovanja:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Pregled u tabeli - kolona Komercijalista

U formama Računa troška, prijema avansnog računa, nabavke stalnog sredstva i obrade dnevnih pazara, implementirana je nova funkcija pod nazivom Onemogući obračun osnovice koja onemogućava da se prilikom korigovanja PDV menja osnovica:

Račun troška - Finansijske transakcije - Onemogući obračun osnovice pazar rn tr 2

U funkciji Obrada dnevnih pazara ubačeno je još jedno polje u specifikaciji virmanskog plaćanja pod nazivom PDV evidencija. Ovo označava da je to u stvari račun sa identifikacijom koji NIJE plaćen virmanski (već gotovinski ili na bilo koji drugi način), ali želimo da ga posebno upišemo u PDV evidenciju u skladu sa nekim tumačenjima. U donjem delu specifikacije se nalazi zbir specificiranih računa isključivo za virmansko plaćanje (u cilju slaganja sa dnevnim presekom):

Obrada dnevnih pazara - PDV evidencija PDV Evidencija - Račun sa identifikacijom

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10567 - PDV po osnovu knjižnog odobrenja/zaduženja kupca knjiži na BSRN0060/BSRN0061.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Implementirane su nove opcije u delu Formiranje tekstualne datoteke za uvoz u E-banking - Uprava za trezor ePP, umesto dosadašnjeg eSPP i Erste e-Biz:

Formiranje tekstualne datoteke za uvoz u E-banking

Tabela obaveza i potraživanja proširena je dodavanjem kolone Ukupno:

Tabela obaveza i potraživanja - Kolona ukupno

OBRAČUN ZARADA

U Matičnoj knjizi radnika u delu Ugovoreni iznosi zarade implementirana je još jedna tabela u tabu Specifikacija po računima namenjena za unos više računa za isplatu zarada kao i iznosa koji mogu biti fiksni ili u procentima. Funkcija formiranja virmana za obračun zarada je dorađena, da na adekvatan način konsultuje ovu tabelu:

Matična knjiga radnika - Specifikacija po računima

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs