news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, između ostalog, unapređena je kompleksna i veoma korisna funkcionalnost integracije BizniSoft XLS sistema - Excel sa BizniSoft tabelama - Grid.

GENERALNO

Omogućen je uvoz podataka iz XLS/XLSX fajla u bilo kojoj tabeli klikom na desni klik miša izborom opcije Uvezi iz Excela XLS/XLSX. Tekstualno uputstvo o Uvozu podataka iz XLS/XLSX fajla u BizniSoft možete pogledati na ovom linku.

Uvezi XLS/XLSX

Navešćemo primer uvoza u šifarniku artikala a isti princip rada važi u bilo kojoj drugoj formi (posebno značajno sa stanovišta novih korisnika – uvoz podataka u Šifarnik artikala, Poslovnih partnera / Kupaca i dobavljača i uvoz podataka u Matičnu knjigu radnika). Pozicionirajte se u šifarnik artikala, zatim desnim klikom izaberite funkciju uvezi XLS/XLSX iz fajla:

Uvoz xls/xlsx fajla

Izaberite lokaciju na računaru na kojoj je snimljena datoteka:

Odaberite lokaciju na računaru za uvoz XLS/XLSX fajla

Po izboru fajla, neophodno je da operater mapira određene redove iz XLS-a i poveže sa kolonama BizniSoft tabele. Pozicionirajte se na kolonu šifru, zatim iz padajućeg menija izaberite opciju Šifra, zatim selektujte polje u koloni naziv artikla u izvornom Excel dokumentu a iz padajućeg menija izaberite naziv artikla itd. Po unosu odnosno mapiranju svih polja kliknite na polje Ok/Uvezi tabelu:

Mapiranje podataka u tabeli Uvoz tabele

Klikom na funkcionalnost Obriši sva mapiranja korisnik poništava prethodne korake u mapiranju i Ignoriši prvi red (ukoliko je uokvireno narandžastim poljem neće uzeti u obzir naziv kolone u izvornom Excel dokumentu).

Sličan princip važi prilikom preuzimanja podataka iz XLS fajla pri obradi kalkulacija:

Uvoz XLS/XLSX u formi kalkulacije

Iz menija koji dobijemo desnim klikom na tabelu stavke kalkulacije, izaberemo opciju Uvezi iz Excela (XLS/XLSX), selektujemo odgovarajući fajl i dalje pristupamo mapiranju polja.

Mapiranje polja - Kalkulacija

Klikom na odgovarajuće polje u Excel tabeli, zatim klikom na odgovarajuću opciju iz padajućeg menija i klikom na Ok / Uvezi tabelu, automatski će se upisati u tabelu sva polja koja smo selektovali prilikom mapiranja:

Uvoz tabele - Kalkulacija

Time je izuzetno ubrzano preuzimanje podataka, posebno značajno za nove korisnike. Preuzimanjem podataka o artiklima iz XLS fajla a zatim iz (eventualno nekog drugog) XLS fajla formira kalkulacija početnog stanja u svega nekoliko koraka.

Analogno prethodnom članku, ista funkcionalnost omogućena je u Šifarniku poslovnih partnera. Desnim klikom miša, izborom opcije Uvezi iz XLS/XLSX omogućen je uvoz podataka iz Excel fajla u šifarnik Poslovnih partnera. Prilikom mapiranja polja biće dostupna samo ona koja su vidljiva u Grid-u i ona na kojima je omogućen fokus i edit, što znači da u pojedinim tabelama (artikli, partneri) prvo treba omogućiti prikaz svih polja Alt + F1 i zatim pristupiti uvozu podataka. Naravno, podrazumeva se da izmena podataka treba prethodno da bude omogućena:

Uvoz podataka XLS/XLSX u šifarnik partnera Mapiranje podataka za uvoz u Šifarnik poslovnih parnera

U poslednjim izmenama u verziji implementirana je mogućnost sakrivanja panela iz prikaza sa poljima u naprednom pregledu u izveštajima iz Robnog i Finansijskog poslovanja. Ukoliko je polje Parametri u dnu ekrana neaktivno, videćemo u prikazu samo izabrana područja redova i kolona sa podacima:

Prikaz panela u naprednim izveštajima Skrivanje panela u naprednim izveštajima

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama u verziji modifikovana je funkcionalnost pregleda zaključnog lista u tabeli i to tako što se zbirevi kolona prikazuju samo ukoliko se štiklira nova opcija Samo klase:

Prikaz zbira u kolonama zaključnog lista Prikaz klasa u zaključnom listu

OBRAČUN ZARADA

U novoj verziji unapređen je i promenjen način dodeljivanja broja naloga tako što se za polje “mesec” uzimaju dve cifre. Procedura rasknjižavanja naloga su modifikovane na način da se omogući rasknjižavanje i naloga koji su formirani po starom principu.

  • Funkcija Formiranje naloga GK proverava da li je nalog proknjižen, ukoliko jeste, nudi se rasknjižavanje naloga
  • Funkcija Formiranje naloga GK proverava da li je obračun konfirmisan, ukoliko nije, onemogućava se knjiženje
  • Funkcija Vrati u obradu proverava da li je nalog konfirmisan i javlja adekvatnu poruku
  • Funkcija Vrati u obradu proverava da li je nalog proknjižen i ukoliko jeste onemogućava akciju

Sve napred navedeno se odnosi na sledeće funkcije: Obračun zarada, Obračun ostalih ličnih primanja, Obračun za isplatu licima van radnog odnosa.

ADMINISTRACIJA

Omogućena je štampa virmana na matričnom štampaču:

Štampa virmana - Matrični štampač

Klikom na link pogledajte spisak svih izveštaja koji su prilagođeni štampi na matričnim štampačima.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs