news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • STALNA SREDSTVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • ADMINISTRACIJA

GENERALNO

Uvedene su procedure koje ubrzavaju prelazak u drugu firmu/godinu/objekat. Posmatrano sa stanovišta velikog broja korisnika, posebno knjigovodstvenih agencija, ovo je možda i najznačajnija izmena.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementirane su potrebne funkcionalnosti za štampu deklaracije artikla. Deklaracija se definiše u šifarniku artikala, u polju Napomena / Deklaracija. Postupak rada je identičan kao u radu sa labelama: kroz bazu deklaracija u kojoj se po potrebi unose artikli a koji se naknadno štampaju jednim klikom. Standardno su ubačene dve vrste izveštaja deklaracija: standardne i male deklaracije:

Šifarnik artikala - Štampa deklaracija

Funkcionalnost Kartica u formi šifarnika artikala je sada proširena uvođenjem tastera Štampaj standardnu karticu. Time je vraćena funkcionalnost iz verzije 8 po uzoru na štampu standardne kartice i dostupnost iste kroz šifarnik artikala:

Šifarnik artikala - Robna kartica

Izveštaji iz robnog su višestruko ubrzani što posebno ima efekat u uslovima kada se koristi VPN konekcija sa udaljenom bazom. Funkcionalnost kompenzacija je sada prilično unapređena: omogućeno je evidentiranje formiranih kompenzacija i štampa broja kompenzacije ukoliko je ista evidentirana. Uvedena je posebna funkcionalnost Evidencija kompenzacija kroz koju je moguće pratiti status svake kompenzacije ("kreirana", "poslata", "vraćena", "neaktivna", "proknjižena") kao i automatsko knjiženje i rasknjižavanje evidentiranih kompenzacija:

Formiranje predloga – Evidencija kompenzacija Evidencija kompenzacija - Obrada kompenzacija

Redizajnirana je funkcionalonst Stanje zaliha na osnovnom ekranu. Uvedena je mogućnost pregleda stanja zaliha kroz tabelarni prikaz i kroz dosadašnju formu izveštaja za štampu:

Stanje zaliha objekta – Izbor vrste prikaza Stanje zaliha objekta - Prikaz u tabeli

Omogućen je obračun i knjiženje akcize u računu sopstvenih troškova. Vođeni logikom kao i za PDV - ukoliko ima pravo odbitka, ne obračunava se akciza i obrnuto.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Omogućena je opcija selektovanja konfirmisanih naloga koje želimo da proknjižmo, kako bismo izbegli knjiženje naloga za koje nije izvršena provera:

Knjiženje naloga - Izbor naloga za knjiženje

Prilikom prenosa finansijskog u novu poslovnu godinu, nalog ZK automatski će biti formiran u statusu 1 – U obradi. Uvedena je napomena u svim finansijskim transakcijama:

Napomena u TR Nalozima

Omogućena je štampa rednih brojeva prilikom štampe knjige primljenih i izdatih računa:

KPR/KiR - Uvedena kolona redni broj

Ova funkcionalnost može da bude problematična zbog eventualnog filtriranja i sortiranja pa je u tom smislu uslovno preporučujemo, pa je iz tog razloga standardno onemogućena a korisnici koji žele da je aktiviraju, trebalo bi da postave nov konfiguracioni parametar 10224 - Prikaži redni broj u KIR i KPR.

Omogućeno je knjiženje osnovice u PDV evidenciju u funkciji Prijem carinskog računa tako što je uveden nov checkbox Osnovica na kraju tabele.

Prijem carinskog računa - Polje Osnovica

Omogućen je izbor vrste PDV prometa 1.1 kod izrade INO odobrenja/zaduženja.

Isplata poljoprivrednom proizvođaču - knjiženje je omogućeno sa F3 kao i u ostalim transakcijama.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Izvršen određeni redizajn modula Finansijske operative. Pojedini izveštaji i funkcionalnosti su izbačene iz menija i integrisane u novu funkciju pod nazivom Pregled obaveza i potraživanja. Ova funkcionalnost je postavljena kao posebna ikonica na glavnom ekranu.

Finansijska operativa - Pregled obaveza i potraživanja

STALNA SREDSTVA

Posle detaljne analize funkcionalnosti stalnih sredstava ovaj modul je malo redizajniran kako bi bio jasniji za operatera. Suštinski, količina u delu Nabavna vrednost mora biti Identična količini u zaglavlju Osnovnog sredstva bez izuzetka u svakoj od stavki. U tom kontekstu su u pojedinim tabelama uvedene nove kolone i promenjeni pojedini nazivi u odnosu na prethodne verzije:

Stalna sredstva - Evidencija stalnih sredstava Stalna sredstva - Obračun amortizacije

OBRAČUN ZARADA

Uveden je novi šifarnik u delu Obrasci za javna preduzeća - Šifarnici izveštaja - Obrazac 4 - pod nazivom Vezna tabela ostalih primanja kojom je moguće konsultovanje i ovih vrsta zarada prilikom formiranja ovog tipa izveštaja.

ADMINISTRACIJA

Trenutno su podržani sledeći izveštaji na matričnim štampacima:

 • Izlazna faktura i nasleđeni izveštaji (otpremnice, profakture, račun troškova itd)
 • Izlazna faktura sa akcijskim rabatom i nasleđeni izveštaji (Otpremnica sa akcijskim rabatom, Nalog za izdavanje - akcijski rabat itd)
 • Interni račun
 • Finansijske transakcije - Račun troškova
 • Kalkulacija
 • Interni prijem dobara
 • Nalog za glavnu knjigu
 • Nivelacija
 • Popis robe - svih 5 tipova izveštaja koji su podržani u ovoj formi
 • Povraćaj robe kupca
 • KEP knjiga
 • Finansijsko poslovanje – Finansijske transakcije – Nabavka osnovnih sredstava
 • Finansijsko poslovanje – Finansijske transakcije – Prijem fakture za nefakturisanu robu
 • Štampa virmana za isplatu

Implementiran je konfiguracioni parametar 10225 kojim je omogućeno da se rabat knjiži kao storno potražne strane prihoda.

Implementirana je provera statusa dokumenta u Proveri integriteta podataka. Ova procedura se aktivira ukoliko za zadati period provere postoje dokumenta koja su ostala u status 1 – neproknjižena.

Ukoliko se koristi tajmer za izvoz virmana isti se sada startuje i prilikom promene firme (kako ne bi ostali virmani u bazi ukoliko se u konkretnoj firmi zadržavamo kraće od tajmera).

Izbačena je funkcionalnost promene fonta u tabelama i/ili menijima i implementiran potupno nov sistem srazmernog uvećanja svih komponenti pod nazivom Faktor uvećanja elemenata:

Podešavanje fonta u tabelama

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs