news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • POTVRĐIVANJE DOKUMENTA
 • KNJIŽENJE/RASKNJIŽAVANJE/STORNIRANJE DOKUMENATA I PREKNJIŽAVANJE PROMETA
 • UPRAVLJANJE TRANSAKCIJAMA
 • ELEKTRONSKE FAKTURE
 • ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV – EEO PDV
 • OSTALE FUNKCIONALNOSTI
 • ROBNO-TRGOVINA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

GENERALNO

Osnovna izmena u verziji 12 je onemogućavanje „klasičnog“ rasknjižavanja dokumenta i naloga. U tom kontekstu je implementiran i/ili unapređen čitav niz funkcionalnosti kako bi klijentima omogućili što lakši i pregledniji rad – praktično identičan (a u mnogome i unapređen) onome koji je bio u prethodnim verzijama. Ove funkcionalnosti su objašnjene u sledećim sekcijama ovog dokumenta:

 • Potvrđivanje dokumenta
 • Knjiženje, rasknjižavanje i storniranje dokumenta
 • Upravljanje transakcijama

Potvrđivanje dokumenta

Implementirana je funkcija Potvrđivanja dokumenta. Dugme za potvrđivanje se nalazi u zaglavlju programa, a može se koristiti i Hotkey F11. Ovo predstavlja praktičnu oznaku za ostale operatere da je rad na dokumentu završen i da je dokument spreman za knjiženje. Potvrđeni dokumenti više ne mogu da se menjaju, ali se mogu „vratiti“ u obradu na isti način (klik na dugme Potvrdi ili taster F11) u bilo kom trenutku. Uslov da bi se dokument proknjižio je da prethodno bude potvrđen. U svim formama BizniSoft dokumenata je implementirano novo obeležje koje označava da li je dokument potvrđen ili nije:

Potvrđivanje dokumenta

Uveden je novi konfiguracioni parametar 10863 – Omogući pripremu za eFakture prilikom potvrde dokumenta. Ovaj parametar je standardno uključen i omogućava pripremu i registrovanje eFakture bez prethodnog knjiženja. Naša preporuka je da ovaj parametar ostane uključen i da se eventualno knjiženje fakture izvrši tek nakon uspešne registracije eFakture na SEF.

Terminologija za Konfirmisan u nalozima glavne knjige je sada promenjena u Potvrđen, ali je ta funkcionalnost ostala nepromenjena (mogući statusi naloga glavne knjige su sada: U obradi, Potvrđen i Proknjižen). Za razliku od prethodnih verzija, sada su omogućeni pojedini pregledi koji obuhvataju i naloge koji su u statusu Potvrđen i u tom smislu je dodata još jedna opcija u formi Izveštaja iz finansijskog pod nazivom Konsultuj potvrđene naloge. Nalozi koji su potvrđeni su u pregledima označeni plavom bojom. Ova funkcionalnost može biti zgodna upravo u kontekstu potvrđivanja i registracije faktura pre njihovog knjiženja, ali i za razne druge potrebe:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Konsultuj potvrđene naloge

Omogućeno je konsultovanje potvrđenih naloga u zaključnom listu. Ukoliko je štiklirana opcija Konsultuj potvrđene naloge u formi izveštaja iz finansijskog poslovanja, štampa zaključnog lista je onemogućena, ali će prikaz u tabeli konsultovati i potvrđene naloge:

Izveštaji iz finansijskog poslovanjam - Prikaz u tabeli

Za razliku od prethodne funkcionalnosti koja omogućava pregled potvrđenih naloga glavne knjige (po njima je formiran nalog, ali nije proknjižen – nije startovana funkcija Knjiženje naloga u modulu finansijskog poslovanja), implementirana je i funkcionalnost pod nazivom Obračun potvrđenih naloga kojom se može definisati da se stanje zaliha i promet artikla u robnom automatski koriguje na osnovu potvrđenih (a još uvek neproknjiženih) dokumenata. Promet po potvrđenim nalozima će se u pregledima označiti plavom bojom. Funkcionalnost koju omogućava opcija Obračun potvrđenih naloga u robnoj evidenciji je za vrlo kratko vreme naišla na široku primenu kod mnogih korisnika:

Obračun potvrđenih naloga Obračun potvrđenih naloga - Prikaz u tabeli

Oznaka potvrde dokumenta je ubačena i u formama Pregleda dokumenata firme/objekta/operatera:

Oznaka potvrde dokumenta u formama pregleda dokumenata firme, objekta, operatera

Knjiženje/Rasknjižavanje/Storniranje dokumenata i preknjižavanje prometa

Funkcija knjiženja naloga/dokumenata/prometa/obračuna je iz podnožja konkretne forme premeštena u zaglavlje osnovnog prozora BizniSoft-a:

Funkcija knjiženja naloga, dokumenta, prometa, obračuna - Zaglavlje forme

U svim formama gde postoji automatsko knjiženje implementirana je takozvana Simulacija knjiženja (Shift + F3) koja omogućava da se vidi kako će izgledati automatska knjiženja za konkretan dokument/promet/obračun u svim pripadajućim podsistemima:

Simulacija i pregled knjiženja naloga

Funkcionalnost rasknjižavanja naloga je zamenjena funkcijom Storniraj knjiženja i vrati u obradu. Formira se novi nalog sa sufiksom "/1" kojim se storniraju efekti knjiženja prethodnog naloga i dokument se vraća u obradu na doradu i eventualno novo knjiženje. Stornirani nalozi u bazi ostaju označeni "crvenim stornom". Nalozi koji su stornirani "crvenim stornom" se standardno ne prikazuju u karticama, niti bilo kojoj evidenciji, osim ukoliko se klikne na novo dugme Stornirano u zaglavlju BizniSoft-a. U pregledu knjiženja se vidi samo aktivni/novi nalog, dok se za pregled svih naloga (uključujući i one koji su stornirani "crvenim stornom") koristi funkcija Prikaži sva knjiženja:

Opcije storniranja - Storniraj knjiženja i vrati u obradu Prikaži sva knjiženja

Onemogućeno je vraćanje ručno proknjiženog naloga glavne knjige u obradu. Za ove potrebe se isto koristi navedena funkcionalnost Storniraj knjiženja i vrati u obradu. Ova funkcionalnost će automatski formirati novi nalog sa sufiksom „/1“ koji će biti storno originalnog naloga i oba naloga će biti označeni „crvenim stornom“. U prilogu je primer vraćanja naloga pod originalnim brojem 170021 u obradu:

Storniraj knjiženja i vrati u obradu - Vraćanje naloga u obradu

Ukoliko želite da vidite sve naloge (uključujući i stornirane) u pregledu naloga glavne knjige (ali i u ostalim evidencijama) možete uključiti opciju Stornirano u zaglavlju BizniSoft-a:

Opcija Stornirano u zaglavlju BizniSoft-a

Pored ove podrazumevane funkcionalnosti (koja u potpunosti zamenjuje dosadašnju funkciju rasknjižavanja naloga) pod nazivom Storniraj knjiženja i vrati u obradu, klikom na opciju Prikaži napredne opcije storniranja implementirano je i više specifičnih vrsta storniranja dokumenta koja nemaju veze sa storniranjem dokumenta „crvenim stornom“ (koja je u kontekstu onemogućavanja „standardnog“ rasknjižavanja), već predstavljaju nadogradnju funkcije storniranja dokumenta koja je postojala u svim prethodnim verzijama. Ove funkcionalnosti formiraju novi nalog koji predstavlja storno originalnog naloga ili dokumenta, ali nisu označeni „crvenim stornom“, već formiraju „standardni“ nalog koji se vidi u svim evidencijama bez obzira na status funkcije Stornirano u zaglavlju programa. Kroz ekranski primer u tekstu koji sledi, biće objašnjeni svi načini storniranja izlazne fakture broj RN005000111:

Prikaz naprednih opcija storniranja

 • Storniraj knjiženja i vrati u obradu – Sva knjiženja po konkretnoj fakturi će biti stornirana novim nalogom i oba naloga će dobiti oznaku „crveni storno“ koja označava da se ta knjiženja standardno ne prikazuju niti u jednoj evidenciji. Faktura RN005000111 će biti vraćena u obradu (status 1), osim ukoliko već nije registrovana na SEF. Ovo je već objašnjeno gore u tekstu. Ovo je podrazumevani način naknadne izmene i dorade dokumenta koji je praktično identičan funkciji rasknjižavanja u prethodnim verzijama i savetujemo vam da ga uvek koristite u tom smislu.
 • Storniraj sve i formiraj novi i Storniraj dokument i knjiženja – Formiraće se nova faktura sa brojem RN005000116 (sledeći slobodan broj) koja će biti identična aktuelnoj fakturi samo će iznosi biti u minusu. Faktura će ostati u statusu „proknjižena“. Formiraće se i nova knjiženja po dokumentu RN005000116 koja će biti identična knjiženjima po dokumentu RN005000111 samo sa predznakom minus. Ukoliko se izabere opcija Storniraj sve i formiraj novi formiraće se još jedan dokument pod brojem RN005000117 koji će biti u obradi. Ukoliko je konkretna faktura već bila registrovana na SEF, a s obzirom da SEF ne dozvoljava izmenu, niti brisanje registrovane fakture, funkcija Storniraj sve i formiraj novi će verovatno biti najčešći način izmene ovakvih dokumenata (jasno je da ukoliko faktura nije registrovana na SEF, koristiće se prethodna opcija). 

Ove funkcije imaju sledeće opcije:

 • Dokument storno: u obradi. Ukoliko je ova opcija štiklirana, navedene funkcionalnosti storniranja neće formirati storno knjiženja po dokumentu RN005000116, već će i taj dokument ostati u obradi kako bi prilikom knjiženja eventualno mogli da razgraničite PDV (čekate overenu izjavu kupca i sl.).
  • Datum storna: Unosite datum (datum prometa) pod kojim želite da se formira storno dokument (i knjiženja)
  • PDV storno: Datum PDV pod kojim želite da formirate (i knjižite) storno dokument u PDV Evidenciji
  • Datum novog: Datum (datum prometa) pod kojim želite da eventualno formirate novi dokument (RN005000117 u našem primeru)
  • Vrsta PDV u storno nalogu:
   • Kopiraj sa originalnog dokumenta – Kopira se vrsta PDV prometa sa originalnog dokumenta (u konkretnom slučaju 3.2)
   • Smanjenje naknade/PDV - koriste se adekvatne vrste PDV prometa predviđene za smanjenje naknade i/ili PDV (u konkretnom slučaju 3.6)
 • U formi storniranja dokumenta za Izlazne fakture implementirana je još jedna opcija pod nazivom Obaveštenje o umanjenju PDV koja je omogućena samo za Izlazne fakture i za tip storniranja Storniraj sve i formiraj novi. Sa ovom opcijom će u tabu Vezni dokumenti – Eksterni dokumenti, automatski kao prilog biti postavljeno Obaveštenje o umanjenju PDV za račun koji je storniran
  • Kod storniranog računa u napomeni koja se štampa, pisaće: Ovim dokumentom se stornira dokument broj 23-RNXXXXXXXXX od dd.mm.yyyy godine
  • Kod novoformiranog računa u napomeni koja se štampa, pisaće: Ovim dokumentom se vrši ispravka dokumenta broj 23-RNXXXXXXXXX od dd.mm.yyyy godine. Molimo Vas da nam dostavite popunjen i overen dokument Obaveštenje o umanjenju odbitka prethodnog PDV koji se nalazi u prilogu:

Obaveštenje o umanjenju PDV

   • Samo formiraj novi – Ova funkcionalnost nema veze sa storniranjem, ali je iz praktičnih razloga zgodno da se nalazi u ovoj formi. Ova funkcija samo formira novi nalog na osnovu postojećeg, koji je u obradi i koji je identičan kao aktuelni. Može biti zgodno u slučajevima kada za pojedinog kupca kreiramo fakturu koja je identična (ili vrlo slična) nekoj fakturi iz prethodnog perioda, pa da ne biste ponovo kucali sve stavke i slično ili kad svaki mesec treba da formirate isti ručni nalog.
   • Izuzetak od gornjih pravila storniranja je novi parametar 10877 - Storniraj dokument i knjiženja u izlaznim dokumentima ne vraća nalog u obradu. Ukoliko je ovaj parametar uključen, funkcija Storniraj dokument i knjiženja će stornirati knjiženja, ali ista neće označiti da su storno, neće formirati novi dokument, niti će aktuelni vratiti u obradu. Ova funkcija je zgodna za agencije koje žele da imaju identične brojeve faktura kao i njihovi klijenti, a njihovi klijenti u svojim softverima ne formiraju novi nalog nakon storiranja fakture na SEF-u. Nakon storniranja fakture na ovaj način, automatski će se dodeliti adekvatna oznaka da bi se identifikovalo da račun jeste proknjižen, ali su knjiženja stornirana:

Oznaka za identifikaciju računa koji je proknjižen ali su knjiženja stornirana

   • Onemogućeno je klasično „brisanje“ stavki i iz sledećih pomoćnih evidencija:
      • Knjiga evidencije prometa
      • Promet PDV evidencije
      • PK-1 knjiga

Za izmenu eventualno „ručno“ unetih stavki u ovim evidencijama će se takođe koristiti adekvatna opcija storniranja (pod nazivom Storniraj stavku i formiraj novu ili Samo storniraj stavku – obe funkcionalnosti storniraju stavku „crvenim stornom“ i iste se standardno ne prikazuju u izveštajima). Ručno unete stavke u ovim evidencijama se isto potvrđuju sa F11 i tek nakon potvrde smatraju se „proknjiženim“ i izmene na konkretnoj stavci su onemogućene:

Potvrđene stavke u pomoćnim evidencijama

   • Nalozi početnog stanja (PST) i zaključnog knjiženja (ZK), kao i nalozi automatskog knjiženja u kontekstu formiranja finansijskog rezultata i zatvaranja klasa prihoda i rashoda (FR-1 i FR-2) su izuzeti od ove „zabrane“ brisanja naloga, s obzirom da predstavljaju efekte prethodnih knjiženja. Oni se mogu obrisati na „standardni“ način (vraćanjem naloga u obradu preko F11 i brisanjem).
   • S obzirom da nalozi u glavnoj knjizi, za naloge koji su nastali kao posledica automatskih knjiženja, dolaze u statusu „potvrđeno“ (i izmena na tim nalozima je omogućena funkcijom „vraćanja“ potvrđenih naloga u obradu – F11 – kao što je to funkcionisalo i u ranijim verzijama), ukoliko želite da naknadno izmenite stavku u PDV evidenciji koja je nastala kao posledica automatskih knjiženja, implementiran je novi parametar 10866 – Omogući status PDV knjiženja u obradi. Ukoliko je ovaj parametar uključen, prilikom knjiženja dokumenta će nam biti omogućena opcija Status PDV prometa: u obradi i formirana stavka automatskih knjiženja u PDV evidenciji neće biti potvrđena, čime će biti omogućeno da istu izmenite po potrebi i naknadno potvrdite:

Status PDV prometa u obradi

   • Implementiran je i parametar 10891 – Status PDV knjiženja u obradi je podrazumevan. Ukoliko je i ovaj parametar, pored parametra 10866 čekiran, kod svih dokumenata koji se knjiže u PDV Evidenciju stavke u istoj neće biti potvrđene, pa će se naknadno morati potvrditi. Zbog ovoga je omogućeno preuzimanje stavki (onih koje nisu potvrđene) od drugog operatera i u PDV Evidenciji (klikom na dugme Preuzmi u zaglavlju programa). Izmene moraju biti uključene.

Zaključak: Ukoliko je potrebno da, iz bilo kog razloga, modifikujete nalog glavne knjige koji je formiran kao efekat automatskih knjiženja nekog dokumenta, prometa ili obračuna, isti ćete (u funkciji obrade naloga glavne knjige) da „vratite“ u obradu na regularan način (taster F11), s obzirom da nalozi u glavnoj knjizi iz automatskih knjiženja dolaze u statusu Potvrđen, a ne Proknjižen, izmenite i ponovo potvrdite (taster F11). Ukoliko je potrebno da modifikujete stavke u PDV evidenciji nastale kao efekat automatskih knjiženja, uključićete parametar 10866, prilikom knjiženja štiklirati funkciju Status PDV prometa: u obradi, nakon toga izmeniti konkretnu stavku u PDV evidenciji i istu potvrditi tasterom F11.

      • Prilikom storniranja funkcijom Storniraj sve i vrati u obradu kao i funkcijama Storniraj sve i formiraj novi ili Storniraj dokument i knjiženja u uslovima kada nije štiklirana opcija Dokument storno: u obradi, implementirana je provera da li u tekućoj ili narednoj poslovnoj godini postoji konačni nalog razgraničenog PDV. Ukoliko postoji program će javiti sledeću grešku: Postoji konačni nalog razgraničenog PDV za dokument XXXXXXXXX u tekućoj (ili narednoj - u zavisnosti gde je nađen) poslovnoj godini. Storniranje onemogućeno. Konačni nalog razgraničenog PDV možete stornirati klikom na dugme F3 - Knjiženje, opcija Razgraničenje PDV, funkcija Storniraj konačni nalog! Ukoliko je dokument storniran sa uključenom opcijom Dokument storno: u obradi (dakle: nije izvršeno prethodno storniranje konačnog naloga razgraničenog PDV) operater će morati da isti prilikom knjiženja razgraniči (i eventualno formira konačni) na odgovarajući način izborom adekvatnih opcija razgraničenja PDV prilikom knjiženja.
      • Funkcionalnost preknjižavanja prometa (sa jednog knjigovodstvenog računa na drugi ili sa jednog analitičkog računa na drugi u okviru istog ili različitog knjigovodstvenog računa) je potpuno redizajnirana: sada se ne vrši prosta izmena ovih podataka u originalnim nalozima stavki prometa glavne knjige, već se formira novi nalog (PR-1, PR-2 ...) kojim se stornira promet sa konta sa kog se želi preknjižiti u korist konta na koji se vrši preknjižavanje:

Funkcionalnost preknjižavanja prometa

Upravljanje transakcijama

Transakcije podrazumevaju sistem koji omogućava da izvršite simulaciju niza aktivnosti (unos, knjiženje, brisanje) u programu i da tek nakon analize efekata tih aktivnosti odlučite da li ćete iste upisati u bazu ili ćete vratiti stanje koje je bilo u momentu neposredno pre startovanja transakcije. Transakcije su postojale u svim prethodnim verzijama, ali su u v12 dodatno unapređene. Upravljanje transakcijama je sada omogućeno iz glavnog prozora BizniSoft-a. Neposredno pre startovanja transakcije omogućen je unos maksimalnog vremena trajanja transakcije (vreme u sekundama nakon koga će se transakcija automatski poništiti). Standardna vrednost ovog vremena može se postaviti parametrom 10865 – Vremensko ograničenje trajanja transakcije. Ovo je zgodno za mnoge situacije: simulacija godišnjeg obračuna, obračuna razlike u ceni ili u bilo kojim drugim slučajevima kada želite više stvari da proknjižite, obračunate, obrišete, a da nakon analize efekta tih aktivnosti odlučite da li ćete sve to da upišete ili ne. Zbog specifičnosti transakcija pojedine štampe su u uslovima otvorene transakcije onemogućene:

Upravljanje transakcijama Opcije za izvršavanje ili prekid transakcije

ELEKTRONSKE FAKTURE

S obzirom da je SEF ukinuo funkciju automatskog slanja u CRF (počev od 15.12.2022. god.), sada se prilikom pripreme za eFakture proverava da li je kupac korisnik budžetskih sredstava (da li ima unet JBKJS u podacima o poslovnim partnerima) i ukoliko jeste od operatera se zahteva da eksplicitno izabere da li se faktura registruje u CRF ili ne (opcija Pošalji u CRF) u tabu Specifikacija/POS u izlaznim fakturama, ne može da ostane Auto.

Nazivi i značenja datumskih polja u izlaznim fakturama (i svim nasleđenim formama) su promenjeni. Staro polje Datum je sada preimenovano u polje Datum prometa, prilikom knjiženja u pripadajućim podsistemima vrednost ovog polja se knjiži u polju Datum naloga. Implementirano je novo polje pod nazivom Datum izdavanja. Datum izdavanja se prilikom knjiženja u pripadajućim podsistemima knjiži u polje Datum dokumenta. Prilikom sinhronizacije/registrovanja eFaktura, registrovaće se samo fakture/dokumenti kod kojih je vrednost polja Datum izdavanja jednaka tekućem datumu. Ukoliko ima nekih dokumenata kod kojih je datum izdavanja u prošlosti ili budućnosti, nakon sinhronizacije prikazaće se sledeća poruka: Pažnja, postoje neposlati dokumenti kod kojih je datum slanja različit od tekućeg. Broj neposlatih dokumenata: n!

Poruka o nastaloj grešci - datum slanja je različit od tekućeg

Spisak dokumenata koji su u statusu Spremno ili Spremno (A), a koji imaju različit datum od tekućeg, možete videti u modulu Administracija – Upravljanje eFakturama i EEO PDV – Pregled spremnih neposlatih dokumenata:

Pregled spremnih neposlatih dokumenata

Implementirana je nova funkcija Postavi oznaku fiskalizacije (Izlaz robe-račun – Obrada dokumenta – Status dokumenta – Postavi oznaku fiskalizacije) koja se može iskoristiti u uslovima kada se Izlazna faktura izdaje na osnovu fiskalnog računa. Ovo je bitno za Specifikaciju PDV u poreskoj prijavi i za EEO PDV. Ukoliko se faktura formira na osnovu podataka ESF automatski će biti dodeljena oznaka da je po fakturi izdat fiskalni račun. Klikom na ovu oznaku dobija se informacija o datumu, vremenu, operateru i broju fiskalnog računa:

Postavi oznaku fiskalizacije

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10868 – Izlazne fakture – oznaka fiskalizacije se podrazumeva za partnera koji je fizičko lice u objektu maloprodaje. Ovo je zgodno za knjigovodstvene agencije koje pazar maloprodaje knjiže kroz formu Izlazne fakture, a u kontekstu EEO PDV.

Implementirana je funkcionalnost promene statusa eFakture u Dokument storno (Obrada dokumenta – Upravljanje eFakturama – Faktura je dokument storno). Ovo može biti zgodno u uslovima kada fakturu koja je dokument storno vratimo u obradu zbog eventualne korekcije.

Implementiran je hotkey Alt + O za funkciju Ukloni oznaku eFakture u izlaznim fakturama

Implementiran je hotkey Alt + X za funkciju Faktura je Eksterna u izlaznim fakturama

Postupak provere statusa primljene eFakture je redizajniran. Prilikom startovanja funkcije Proveri status u Pregledu primljenih eFaktura, program će prvo da proveri da li faktura postoji u lokalnoj bazi. Ukoliko ne postoji, izbrisaće je iz liste primljenih eFaktura i automatski ponovo startovati sinhronizaciju kojom će se ista preuzeti sa svim ispravnim elementima. Ovime je rešena situacija u kojoj se pojavljuje greška da dokument nije nađen u lokalnoj bazi.

Prilikom preuzimanja eFakture BizniSoft koristi API poziv koji automatski menja status eFakture na SEF-u u „viđeno“. Ukoliko vam ovo ponašanje SEF API-a ne odgovara, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10869 – Onemogući promenu statusa eFakture u „viđeno“ prilikom sinhronizacije koji koristi potpuno drugačije API pozive.

S obzirom da na standardnoj fakturi koju generiše SEF ne postoji informacija o poslovnoj jedinici/mestu isporuke robe, implementiran je konfiguracioni parametar 10871 – Dodaj informaciju o poslovnoj jedinici kupca u napomeni eFakture. Ovim parametrom se šifra i naziv poslovne jedinice/mesta isporuke kupca automatski upisuje u napomenu koja se vidi na standardnoj SEF fakturi.

Dorađena je funkcionalnost formiranja i registracije knjižnih odobrenja i zaduženja. Sada je neophodno da se izabere osnov odobrenja/zaduženja koji može biti:

 • Fakture koje su registrovane na SEF
 • Fakture koje nisu registrovane na SEF
 • Promet u periodu

Ukoliko su u pitanju prve dve vrste odobrenja, neophodno je da se unese spisak računa na koji se odnosi (ili konkretan račun) bez prefiksa 22-, 23-, kao i godina tih računa. Za izabranu opciju Promet u periodu unosi se period od - do:

Izbor osnova odobrenja/zaduženja

Kod knjižnih odobrenja/zaduženja kupcu, kao i kod povraćaja robe kupcu u postupku pripreme za eFakture se sada vrši provera da li je datum PDV jednak datumu izdavanja. Ovo je usklađeno sa SEF-om, s obzirom da ne postoji datum prometa kod ovih dokumenata, pa je samim tim datum obračuna PDV uvek datum slanja.

Funkcionalnost prikaza istorije eFakture je integrisana sa istorijom dokumenta, više nije bitno da li je fokus na polju eFaktura kako je to funkcionisalo u v11:

Funkcionalnost prikaza istorije eFakture

Prilikom startovanja sinhronizacije eFaktura, ukoliko program naiđe na partnera za koga postoji poslata eFaktura, a isti ne postoji u našem šifarniku poslovnih partnera (situacija u kojoj klijenti knjigovodstvenih agencija sami registruju fakture za svoje kupce), program će ponuditi opciju da se partner otvori automatski pomoću web servisa NBS.

Omogućeno je formiranje avansnih računa, knjižnih odobrenja/zaduženja kupcu, povraćaj robe kupcu, fakture sa akcijskim rabatom na osnovu poslate eFakture, kao i prijem odobrenja/zaduženja od dobavljača i povraćaj robe dobavljaču na osnovu primljene eFakture.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 20054 – Onemogući storniranje dokumenta/naloga

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 20055 – Onemogući prihvatanje/odbijanje eFakture

S obzirom da je od 01.01.2023. stupila na snagu obaveza registrovanja faktura na SEF za sve privredne subjekte (obveznike po zakonu o Elektronskom fakturisanju), izbačen je parametar 10553 – eFaktura – Samo za partnere sa JBKJS.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10867 – Podrazumevani status efakture je "ne registruje se". Ovo je zgodno postaviti za firme/objekte u kojima se unose isključivo fakture koje su već registrovane na SEF ili se uopšte ne registruju ili ste knjigovodstvena agencija, a klijent sam registruje fakture (vi ih samo knjižite). Treba obratiti pažnju da fakture sa statusom Ne registruje se idu u pojedinčanu evidenciju EEO PDV, tako da je za ove potrebe možda bolje da se ne koristi ovaj parametar, već da se fakturama dodeljuje status Eksterno (Alt + x).

Ukoliko vam je dobavljač poslao eFakturu u kojoj je naznačen vaš objekat u kome se roba isporučuje (ukoliko je u polju GLN broj u šifarniku objekata isti upisan) program će, prilikom izbora primljene eFakture u funkciji formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture, da vam nudi samo fakture koje su za taj objekat. Ukoliko želite da se prikaže izbor svih primljenih faktura (koje su potvrđene, a još uvek nisu proknjižene) koristićete opciju Ignoriši GLN:

Ignoriši GLN - Opcija za prikaz svih primljenih faktura

Omogućeno je formiranje kalkulacije na osnovu primljene eFakture u dva stava (roba opšta stopa i roba niža stopa), što je zgodno za knjigovodstvene agencije koje za svoje klijente ne vode robno knjigovodstvo. U tom kontekstu su implementirana dva nova konfiguraciona parametra:

 • 10875 – Formiranje kalkulacije na osnovu primljene eFakture/FR - Šifra artikla za robu - opšta stopa
 • 10876 – Formiranje kalkulacije na osnovu primljene eFakture/FR - Šifra artikla za robu - posebna stopa

Ukoliko je postavljen parametar 10875 prilikom formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture otvoriće se prozor za formiranje finansijskih transakcija (ovde se može izabrati bilo koje pravilo iz liste, s obzirom da to u konkretnom slučaju nije od interesa ili otvoriti novo pravilo, npr. Kalkulacije/Račun). Nakon izbora fakture i klika na OK/Formiraj formiraće se kalkulacije sa dve stavke.

Omogućeno je formiranje izlazne fakture na osnovu poslate eFakture u dva stava (roba opšta stopa i roba niža stopa), što je zgodno za knjigovodstvene agencije koje za svoje klijente ne vode robno knjigovodstvo. U tom kontekstu su implementirana dva nova konfiguraciona parametra:

 • 10878 – Formiranje fakture na osnovu poslate eFakture/FR - Šifra artikla za robu - opšta stopa
 • 10879 – Formiranje fakture na osnovu poslate eFakture/FR - Šifra artikla za robu - posebna stopa

Omogućen je unos broja dokumenta koji stornira konkretni dokument prilikom storniranja poslate eFakture na SEF. Ovaj podatak će biti automatski popunjen u slučajevima kada ste prvo stornirali fakturu u programu (opcijom Storniraj sve i formiraj novi ili Storniraj dokument i knjiženja), a zatim stornirali na samom SEF-u opcijom Obrada dokumenta – Upravljanje eFakturama – Storniraj dokument.

U izlaznim fakturama u delu Specifikacija/POS dodata je nova opcija eFaktura Datum PDV. Ovim izborom možete eksplicitno definisati koja će se oznaka za datum PDV upisati u eFakturi (Auto, Datum prometa ili Datum izdavanja). Ovo može biti zgodno u specifičnim situacijama kada nam je identičan datum prometa, datum izdavanja i datum PDV, a kupac insistira da se u eFakturi (mimo pravila u BizniSoft-u) eksplicitno definiše da se PDV računa po datumu izdavanja (fakture za usluge i slično).

Pored ove opcije eFaktura Datum PDV, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10888 – Datum PDV-a na eFakturi jednak datumu slanja u uslovima kada su sva tri datuma ista. Ovaj parametar je zgodan kad su sve fakture za usluge, gde su identični svi datumi, a potrebno je da stoji oznaka da je obračun PDV datum slanja, pa da ne morate svaku posebno da definišete u tabu Specifikacija/POS.

S obzirom da je SEF onemogućio otkazivanje poslatih dokumenta, sada se isti moraju stornirati. Uputstvo za storniranje dokumenta poslatih na SEF možete pogledati na https://www.biznisoft.com/biznisoft/SEF-Storniranje.pdf.

U formi pregleda primljenih/poslatih eFaktura implementirano je novo dugme Izvezi XML koje može biti praktično u pojedinim situacijama (slanje problematičnog XML-a tehničkoj podršci i slično).

Prilikom formiranja i registrovanja eFakture sada se upisuju svi tekući računi definisani u Matičnim podacima firme kako bi isti bili vidljivi na PDF fakturi koju automatski generiše SEF.

Omogućen je unos bilo koje jedinice mere artikla i slanje iste na SEF.

Implementirane su specifičnosti po potrebama određenih velikih trgovinskih lanaca u kontekstu strukture eFakture (polje Tip eFakture u poslovnim partnerima):

 • Delhaize
 • Metro
 • DM
 • Mercator
 • Lidl
 • Univerexport
 • RFZO
 • Europrom
 • Prima nova
 • Lilly
 • Sunoko
 • Rič Prokuplje

Za specifičnosti za konkretnog kupca, kontaktirajte njihovu tehničku podršku (uglavnom je neophodno da se unesu GLN brojevi u spisku poslovnih jedinica/mesta isporuke za poslovnog partnera, barkodovi na artiklima, broj otpremnice i slično ...).

Ubačena su polja Broj otpremnice i Datum otpremnice u tabu Specifikacija/POS.

S obzirom da se broj dokumenta, broj narudžbenice i broj ugovora na SEF računu upisuju u isto polje, broj dokumenta koji se upiše u zaglavlju računa se više ne konsultuje. Ako treba da se vidi na SEF računu, onda se isti upisuje u polje Broj narudžbenice/ponude u tabu Specifikacija/POS.

Kako se u više navrata u praksi dešavalo da operateri unesu API ključ koji nije od aktuelne firme, prilikom sinhronizacije eFaktura implementirana je adekvatna provera u tom smislu.

Implementirana je mogućnost slanja eFakture na SEF u stranoj valuti (EUR) po valutnoj klauzuli koja je eventualno definisana za konkretnog poslovnog partnera odnosno u specifikaciji valuta plaćanja po konkretnom dokumentu. Ova funkcionalnost se omogućuje parametrom 10889 - eFaktura – Dokumente sa valutnom klauzulom registruj u stranoj valuti.

Omogućen je izbor načina sinhronizacije eFaktura (samo registrovanje bez sinhronizacije, samo sinhronizacija i slično...):

Opcije za izbor načina sinhornizacije eFaktura

U formi Izlaznih faktura (i nasleđenim formama) omogućena je funkcionalnost registrovanja samo konkretne fakture (što može biti zgodno u nekim slučajevima):

Funkcionalnost registrovanja samo konkretne fakture

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV – EEO PDV

U formi Promet PDV Evidencije dodata su sva raspoloživa polja koja su definisana funkcionalnostima EEO PDV kako bi ista mogla da se u toj formi vide (Pravac, Tip dokumenta, Broj povezanog dokumenta, smanjenje i uvećanje PDV itd.).

U formi Promet PDV evidencije dodata je još jedna sekcija u kojoj je, između ostalog, omogućeno da se za svaku stavku PDV prometa koja se odnosi na izlazni PDV, mimo unapred definisanih pravila, u polju Def.EEO PDV definiše da li se ista registruje u EEO PDV i koja je vrsta evidencije u pitanju (pojedinačna ili zbirna). Ovde se mogu i ažurirati polja iz prethodne stavke. Ova sekcija se prikazuje klikom na dugme eFaktura i EEO PDV:

eFaktura i EEO PDV

U tabu Knjiženja koje je dostupno u svim BizniSoft dokumentima, u delu knjiženja u PDV evidenciji, sekcija koja se odnosi na EEO PDV se sada prikazuje automatski čime je omogućeno da operater, odmah nakon knjiženja dokumenta, eventualno postavi tip EEO PDV mimo unapred definisanih pravila:

EEO PDV Postavka mimo unapred definisanih pravila

U delu Obrazac PP PDV forme PDV Evidencija, deo pod nazivom Rekapitulacija elektronskog evidentiranja obračuna PDV se prikazuje samo ukoliko je uključena opcija eFaktura i EEO PDV.

Eventualno obračunati negativni prethodni PDV sada se evidentira u zbirnoj evidenciji.

Pravila kojima se u programu definiše koja će se stavka PDV prometa eventualno registrovati u EEO PDV su izmenjena na način da se umanjenje obračunatog PDV u svakom slučaju knjiži u Zbirnu evidenciju – polje Smanjenje PDV.

S obzirom da u EEO PDV nije moguće evidentirati negativne iznose, dorađena je procedura formiranja zbirne evidencije u uslovima kada postoji negativni prethodni PDV tako da to sada ide na polje Uvećanje PDV.

U formi Elektronsko evidentiranje obračuna PDV omogućena je naknadna izmena (dugme Izmeni) podataka pojedinačne i zbirne evidencije i njihovo naknadno registrovanje.

U formi Elektronsko evidentiranje obračuna PDV omogućena je provera statusa zbirne evidencije kao i pojedinačnih stavki pojedinačne evidencije.

U delu Rekapitulacija elektronskog evidentiranja obračuna PDV forme PDV Evidencija dodata su dva nova polja: Zbirna evidencija i Pojed.evidencija u novom delu pod nazivom PDV evidentiran na SEF. Klikom na ove iznose zahteva se obračun koliko je STVARNO evidentiran PDV na SEF u ovim evidencijama. Ovo može biti jako zgodno, s obzirom da se registrovane evidencije obračuna PDV mogu naknadno menjati na samom SEF-u:

Rekapitulacija elektronskog evidentiranja obračuna PDV

Funkcionalnosti elektronskog evidentiranja PDV su detaljnije objašnjene u video uputstvu u kome su prikazane funkcionalnosti konačne v12 na linku
https://youtu.be/w-wp9rbqgso?t=847

OSTALE FUNKCIONALNOSTI

Implementirana je mogućnost ažuriranja tekućih računa za poslovne partnere koji imaju Tip partnera: Pravno lice, Preduzetnik i Javno preduzeće. Treba obratiti pažnju da ova funkcionalnost može potrajati prilično dugo u zavisnosti od broja poslovnih partnera čiji se tekući računi ažuriraju. U svakom slučaju, program će javiti koliko će trajati procedura preuzimanja (u minutima):

Elektronski servisi - Ažuriranje tekućih računa - Svi

Onemogućeno je brisanje i/ili menjanje šifre objekta u uslovima kada za isti postoji bilo kakav promet.

Implementirane su funkcionalnosti Polja po želji i Događaji. Prezentaciju ovih funkcionalnosti možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=XvfC249VlMw&t=5268s (s obzirom da je u pitanju prezentacija BETA verzije 12, neke funkcionalnosti koje su prezentovane u ovom videu su u konačnoj verziji izmenjene (storniranje dokumenta i slično), ali su funkcionalnosti Polja po želji i Događaji ostale nepromenjene u finalnoj v12).

ROBNO-TRGOVINA

Funkcionalnost povraćaja robe dobavljaču u uslovima kada ta transakcija ima karakter novog prometa je sada potpuno promenjena. U meniju je dodat poseban podmeni pod nazivom Povraćaj robe dobavljaču koji sada ima dve funkcije: Povraćaj robe dobavljaču i Povraćaj robe dobavljaču – novi promet. U „staroj“ funkciji Povraćaja robe dobavljaču je opcija Nov promet sada onemogućena. Nova funkcionalnost Povraćaj robe dobavljaču – novi promet je nasleđena od faktura i omogućava registrovanje dokumenta na SEF. Knjiženje je isto kao u staroj funkciji. Specifičnosti su sledeće:

      • Vrsta dokumenta je NP
      • Onemogućen je unos i prikaz procenta i iznosa rabata
      • U formi postoje 3 polja za cenu:
       • Cena u objektu – Ovo je aktuelna prodajna cena u tekućem objektu. Nalazi se samo kao informacija i operater ne može da je promeni
       • Nabavna cena – Ovo je nabavna cena po fakturi kada je roba nabavljena. Operater može da je promeni, ali bi tu mogućnost trebao da koristi u izuzetno retkim slučajevima, zato što će program pokušati sam da „nađe“ koja je bila nabavna cena i to po sledećim kriterijumima:
        • Prvo će potražiti najmlađi ulazni dokument od konkretnog partnera, u konkretnom objektu i po konkretnom dokumentu (polje Broj dokumenta bi trebalo da bude broj „originalne fakture“)
        • Ukoliko ne nađe, pokušaće da nađe po broju dokumenta u svim objektima za konkretnog dobavljača
        • Ukoliko ne nađe, pokušaće da nađe najmlađi ulaz u objekat od konkretnog dobavljača
        • Ukoliko ne nađe, pokušaće da nađe bilo koji prijem robe od konkretnog dobavljača na nivou firme
        • Ukoliko se ne nađe nikakav smislen podatak, operater će morati da unese nabavnu cenu
       • Cena – Ovo je polje u kome je iskazana cena po kojoj „prodajemo“ robu dobavljaču. Trebalo bi da bude identično polju Nabavna cena uz dodatak PDV ukoliko se fakturiše iz maloprodaje. Operater može da promeni sa F9:

Povraćaj robe dobavljaču - novi promet

U uslovima kada se u transakciji Povraćaj robe kupca štiklira Nov promet, prilikom potvrde automatski će se definisati status eFakture Ne registruje se. Pošto se radi o primljenom, a ne o fakturisanom PDV, ovo ne ide u EEOPDV.

Funkcionalnost obračuna nabavke za period u formama izlaznih faktura, internih računa i transformacija je izbačena. Ova funkcija je zamenjena kompleksnijom i kompletnijom funkcijom preračuna nabavne cene i formiranja naloga za korekciju nabavne cene (u robnom i finansijskom). Funkcija Preračuna nabavne cene koja se nalazi u delu izveštaja iz robnog knjigovodstva preračunava nabavnu cenu za celokupan promet na nivou firme od početka godine do tekućeg datuma. Preračunata nabavna cena se do v12 koristila isključivo kao cena koja se konsultovala u izveštajima o ostvarenoj razlici u ceni. Sada je implementirana nova funkcija Korekcija nabavne cene koja na osnovu preračunate nabavne cene vrši korekciju finansijskih naloga i podataka u robnom knjigovodstvu za sve izlaze robe za koje nabavna cena u momentu knjiženja nije odgovarala preračunatoj nabavnoj ceni (funkcionalnost preračuna nabavne cene bi morala da se startuje neposredno pre startovanja funkcije korekcije nabavne cene). Nalozi korekcije nabavne cene se mogu rasknjižavati u kontekstu ponovnog preračuna nabavne cene za period:

Korekcija nabavne cene

U delu Šifre po partnerima forme Artikli – proizvodi implementirana je mogućnost definisanja više različitih šifri za partnera za isti artikal (ovo je situacija kada artikal pod različitim šiframa kod vašeg dobavljača knjižite na jednu istu šifru a koristite funkcionalnost formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture i povezivanje artikala u tom smislu).

Nova pravila SEF-a su aktuelizovala rad sa otpremnicama. U prethodnim verzijama je knjiženje otpremnice bilo moguće samo u robnom knjigovodstvu (što je dovodilo do neslaganja na relaciji Robno-Finansijsko-KEP). Sada je ovaj modul potpuno redizajniran na način da se otpremnice knjiže u svim pripadajućim podsistemima. U tom kontekstu su implementirani novi računi u kontnom planu i tabeli računa automatskih knjiženja (BSRN0211 – BSRN0221). Prilikom knjiženja fakture koja je formirana na osnovu otpremnice vrši se automatsko storniranje knjiženja po otpremnici. Ovaj način knjiženja omogućava evidenciju na adekvatnim knjigovodstvenim računima koliko robe je ostalo nefakturisano (analitika po poslovnim partnerima) i koliko je ostalo na zalihama (analitika po objektima). Novi računi su u prilogu:

Implementirani su novi računi u kontnom planu i tabeli računa automatskih knjiženja

Za detaljnije informacije o ovim (i mnogim drugim) funkcionalnostima pogledajte dokument vezan za novosti u bsv120-22301 na adresi
https://www.biznisoft.com/biznisoft/BizniSoft%20-%20Novosti%20u%20aktuelnoj%20v12.pdf

Omogućeno je formiranje dokumenta Otpremnica i Otpremnica sa akcijskim rabatom iz forme narudžbine kupaca.

U formi Narudžbina kupaca dodati su novi tipovi konačnih dokumenata: Otpremnica i Otpremnica sa akcijskim rabatom.

Omogućeno je formiranje otpremnica u tipu objekta 11 – Magacin poluproizvoda.

Onemogućeno je storniranje otpremnice, ako je po istoj formiran račun i koja ima status 99.

Implementirana je nova propisana varjanta izveštaja pod nazivom Otpremnica robe – svi elementi u funkciji štampe otpremnice po dokumentu (fakturi).

Štampa otpremnice je dobila prefiks godine.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10890 - Izlazna faktura - formiranje - onemogući formiranje konačnog dokumenta po otpremnicama koje nisu proknjižene.

S obzirom na promenu naziva i značenja datumskih polja (objašnjeno u delu članka Elektronske fakture) ukinut je parametar 10148 – Knjiži robni promet po datumu prometa.

Implementirana je štampa dokumenta Obaveštenja o umanjenju prethodnog PDV u fakturama i svim nasleđenim formama (koju je moguće priložiti uz eFakturu):

Štampa dokumenta Obaveštenja o umanjenju prethodnog PDV

Način obračuna valute plaćanja u uslovima kada su specificirani rokovi plaćanja na nivou poslovnih partnera je promenjen na način da se kao „početni“ datum uzima datum izdavanja fakture. Ovo ponašanje možete promeniti novim konfiguracionim parametrom 10881 – Valutu plaćanja u izlaznim dokumentima računaj po datumu prometa.

Procedura formiranja faktura funkcijom Periodičnog fakturisanja je modifikovana sa aspekta formiranja valute plaćanja na sledeći način:

      • Polje Datum valute se ne popunjava automatski (operater ga popunjava po potrebi)
      • Ukoliko je polje Datum valute prazno uzimaju se definisani rokovi plaćanja (iz forme poslovnih partnera ili tabele uslova poslovanja)
      • Ukoliko je polje Datum valute popunjeno uzima se taj datum kao datum valute za sve formirane dokumente

Formiranje fiskalnih računa iz forme Profaktura-rezervacija i forme Nalog za izdavanje robe je onemogućeno kako ne bi došlo do greške od strane operatera u tom smislu.

Prilikom formiranja dnevnih pazara iz funkcije Pregled podataka ESF, u uslovima kada ne postoji partner za kog je izdat fiskalni račun sa identifikacijom (ID 10:PIB ili 12:PIB:JBKJS), omogućeno je automatsko otvaranje poslovnog partnera pomoću web servisa NBS.

Omogućen je prenos sitnog inventara iz jednog objekta tipa 22 (Sitan inventar u upotrebi) u drugi objekat tipa 22 funkcijom Izdavanje inventara u upotrebu.

Procedura formiranja dokumenta Otpisa po zakonskim limitima na osnovu unetih procenata kala je dorađena na način da se konsultuju i interni računi, ali samo ukoliko su došli iz magacina 09 – magacin gotovih proizvoda (i imaju unet procenat kala).

Implementirana je mogućnost pregleda rezervacija za artikal i objekat (ili za sve objekte ukoliko se klikne u footer-u) u samom šifarniku artikla:

Pregled rezervacija za artikal i objekat

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Unapređena je procedura prenosa finansijskog knjigovodstva u narednu poslovnu godinu tako da sada nema potrebe da se „ručno“ briše ZK nalog u tekućoj, odnosno PST nalog u narednoj godini, već će to procedura prenosa odraditi automatski (uz prethodnu potvrdu od strane operatera).

Dorađena je funkcija prenosa početnog stanja KEP knjige, tako da se prilikom ponovnog prensa briše prethodno preneto stanje, o čemu program obaveštava operatera.

Parametar 10110 – Status naloga GK iz automatskih knjiženja više ne može imati vrednost Proknjižen. Ukoliko je neki klijent ima podešenu ovu vrednost program će prilikom startovanja javiti poruku da se ista ignoriše i da se podrazumeva vrednost Potvrđen.

Parametri 10308 – Obrada naloga GK - potvrđivanje podrazumeva knjiženje - status 9 i 10530 – Proknjiži naloge i zatvori stavke prilikom potvrđivanja naloga obrade izvoda su izbačeni. Njihovo korišćenje u v12 ne bi bilo praktično.

U računima sopstvenih troškova kao i u funkcijama otpisa iznad zakonskih limita omogućen je izbor vrste PDV prometa 8e.4 i 8a.5.

Knjiženje računa sopstvenih troškova, u slučajevima kada se izabere vrsta PDV prometa koja počinje sa „8“ (8e.4 ili 8.5) je dorađeno na sledeći način:

       • Iznosi koji se upisuju u PDV evidenciji su sa predznakom minus
       • Knjiženje PDV se vrši storniranjem konta 27x

Omogućena je pretraga mesta troška i nosioca troška klikom na taster „+“ u formi Izveštaja iz finansijskog poslovanja.

Omogućeno je formiranje prijema Fakture za nefakturisanu robu (u delu finansijskih transakcija) na osnovu primljene eFakture (Alt + F).

Šabloni napomena uz finansijske izveštaje su modifikovani za 2022. godinu.

Polje Opis naloga je prošireno na 255 karaktera u svim finansijskim transakcijama.

Odrađeno je automatsko renumerisanje naloga GK iz modula obračuna zarada koji nisu stornirani, a sadrže karakter "/". Prilikom storniranja ovakvih naloga program će da javi poruku Broj naloga sadrži karakter koji nije podržan za osnovne naloge. Da li želite da ga promenite?. Nakon potvrde od strane operatera karakter "/" će biti zamenjen karakterom "-". Onemogućen je ručni unos karaktera „/“ u broju naloga glavne knjige.

Pregledi u delu Finansijsko poslovanje – Finansijske analize i statistike su modifikovani na način da se konsultuje period definisan u zaglavlju osnovne forme BizniSoft-a.

Dorađeno je formiranje XML fajla za Otkup poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina u slučajevima kada je u pitanju otkup sekundarnih sirovina.

Implementirane su potrebne procedure za registraciju eFakture za prodaju sekundarnih sirovina. Detaljno uputstvo možete pogledati na sledećem linku: https://www.biznisoft.com/PDF uputstva/eFakture - Sekundarne sirovine.pdf

Prilikom formiranja naloga glavne knjige za otkup sekundarnih sirovina automatski će se proknjižiti i obaveza za porez po odbitku za prodaju sekundarnih sirovina. Ovo „ponašanje“ se može promeniti novim parametrom 10882 – Onemogući knjiženje poreza po odbitku za prodaju sekundarnih sirovina prilikom formiranja naloga glavne knjige.

Dorađene su procedure formiranja računa troška i kalkulacija na osnovu primljene eFakture kao i procedure formiranja izlazne fakture na osnovu poslate eFakture kada su u pitanju dobavljači/kupci koji su poljoprivrednici u sistemu PDV.

OBRAČUN ZARADA

Implementirana je funkcionalnost interaktivnog knjiženja u modulu obračuna zarada:

Funkcionalnost interaktivnog knjiženja u modulu obračuna zarada

ADMINISTRACIJA

U funkciji BizniSoft statusi i dnevnici – Ostale transakcije od interesa implementirane su i informacije o prenosu finansijskog i robnog knjigovodstva u narednu poslovnu godinu (datum, vreme i operater).

BIZNISOFT POS

Štampa nivelacije po promenama cena iz BizniSoft POS-a u formi knjiženja KASA prometa je dorađena na način da se iznosi sumiraju po šiframa artikla (ne prikazuje se pojedinačno svaka promena cena po jednom istom artiklu). Ovo je jako zgodno u uslovima kada postoje definisane prodajne akcije pa štampa nivelacije može biti jako velika.

Parametar 10002 – Podrazumevana godina se sada ignoriše. Prilikom startovanja BizniSoft POS-a uvek će se aktivirati aktuelna godina. Ukoliko godina nije otvorena program će javiti adekvatnu grešku.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10873 – Onemogući prodaju za jedinicu mere KOM i količinu sa decimalama. Ovo je zgodno u uslovima kada želimo da sprečimo zloupotrebu ili grešku od strane operatera/kasira u BizniSoft POS-u koji za artikle koji se prodaju isključivo u komadima (cele vrednosti) kuca količine sa decimalama.

Identifikovane su pojedine (vrlo retke) situacije u kojima se forma za naplatu POS računa „izgubi“ iza nekog drugog prozora. U tom kontekstu je implementiran novi konfiguracioni parametar 10884 – Forma za naplatu POS računa je uvek vidljiva.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10886 – Konsultuj barkod komercijalnog pakovanja.

 

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs