news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • ADMINISTRACIJA

U proteklom mesecu osim značajnih unapređenja postojećih funkcija, uvedena je potpuno nova funkcionalnost prilagođavanja izgleda svih BizniSoft tabela:

GENERALNO

U verziji Build 100-20735 Date 16.08.2020. implementirana je napredna i veoma kompleksna funkcionalnost prilagođavanja izgleda svih BizniSoft tabela uključujući i funkcionalnost dodavanja novih polja u tabelama i definisanja adekvatnih funkcija tih polja. Standardni meni koji se dobija desnim klikom miša u bilo kojoj tabeli je redizajniran - uvedeni su novi podmeniji: Standardna podešavanja i Napredna podešavanja i Snimi/učitaj izgled tabele. Funkcionalnost Automatska širina tabele uvedena je još u maju 2019 (koja može biti potrebna u nekim specifičnim slučajevima) dok su sve funkcionalnosti u delu naprednih podešavanja – nove:

Prilagođavanje izgleda tabele

Nove opcije u meniju

Primenu ovih funkcija ćemo objasniti na 3 primera koja slede:

 

Dodavanje novog polja u formi kalkulacija koje će prikazivati Iznos za dobavljača umanjen za prethodni PDV (osnovicu)

Novododato polje se automatski kreira desno od polja u kom smo pozicionirani. Prilikom dodavanja novog polja na raspolaganju su 4 opcije: String polje (predstavlja polje čija će vrednost biti tekst), Ceo broj (celobrojna vrednost – bez decimala), Decimalni broj (predstavlja polje čija će vrednost biti broj sa 2 decimale) i Boolean (true/false predstavlja polje čija vrednost može biti 0 ili 1 – checkbox polja – da/ne). U sledećem ekranskom primeru s obzirom da je Osnovica u stvari decimalni broj – dodaćemo ovo polje:

Dodavanje teksta

Zatim ćemo editovati formulu tako što ćemo kliknuti dupli klik na polje Iznos za dobavljača, dodati minus i kliknuti dupli klik na polje Prethodni PDV u editoru formula:

Ovim postupkom dobijamo traženo polje:

Prikaz kolone nakon editovanja

Ukoliko nam je ovo bilo potrebno da uradimo jednokratno, onda je time postupak završen. Najčešće u praksi nam je ova varijanta izgleda tabele potrebna za dalji pregled zbog čega je potrebno da je snimimo. Snimanje izgleda tabele se vrši adekvatnom funkcijom u meniju Snimi izgled tabele:

Snimanje izgleda tabele

Učitavanje snimljenog izgleda tabele se vrši funkcijom Učitaj izgled tabele pri čemu biramo varijantu izgleda koju smo prethodno snimili. Ova forma je podeljena na dva dela: gornji - koji nam prikazuje snimljene varjante za konkretnu tabelu i aktuelnog operatera i donji koji nam nudi sledeću formu:

Učitavanje sačuvanog izgleda tabele

 

Specifična modifikacija prikaza tabele artikala

Recimo da u narednom primeru želimo da prikažemo samo polja koja nam trebaju i na način koji nam odgovara. Prvo ćemo ući u šifarnik artikla i prikazati sve kolone. Zatim ćemo sakriti sve kolone koje nam nisu potrebne (funkcionalnost uvedena u januaru 2018):

Sakrivanje kolone iz prikaza

U ovom primeru možemo primetiti da na pojedina polja nećemo moći da kliknemo desnim tasterom kako bi sakrili tu kolonu (konkretan primer u formi šifarnika artikla su polja minimalne, optimalne i maksnimalne zalihe, ali i cena, stanje i sl), zbog toga je neophodno da aktiviramo funkciju Omogući fokus svih kolona:

Omogući fokus svih kolona

Željeni izgled snimamo na prethodno pomenuti način uz napomenu da, omogućavanje fokusa pojedine kolone kojoj je iz bilo kog razloga fokus standardno onemogućen neće biti zapamćeno niti će ta polja moći da se edituju. Nakon restarta aplikacije sva polja koja ne trebaju da imaju fokus – neće imati, bez obzira što je učitana varijanta izgleda u kojoj je to bilo omogućeno:

Prikaz sačuvane tabele

 

Prikaz salda nabavne vrednosti, oznake ulaza i sakrivanje nepotrebnih kolona u izveštajima iz robnog – Pregled u tabeli

Omogućen je pregled potreban za izabrane atribute:

Funkcija pregled u tabeli

Omogućeno je dalje dodavanje kolona Nab.vred.Ulaz, Nab.vred.Izlaz i Nab.vred.Saldo sa adekvatnim formulama:

Funkcija za dodavanje kolona u tabeli

Funkcija Upravljanje izgledom tabela biće predstavljena u nastavku članka, u delu Administracija.

 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementiran je nov izveštaj u delu Izvštaja o stanju zaliha pod nazivom Izveštaj starosti zaliha:

Izveštaji iz robnog prometa – Izveštaj starosti zaliha

Omogućen je izbor dve vrste izveštaja (detaljno i zbirno) kao i pregled u novoj formi:

Izveštaj

Pregled u tabeli

Implementirane su 2 nove funkcionalnosti u delu Definisanja nivoa zaliha ukoliko je potrebno da popunimo kolone minimalne, optimalne ili maksimalne zalihe na osnovu zadatog perioda:

 • Dodaj artikle po atributu kao nova funkcija u meniju
 • Filtriraj po atributu na F10

Dodavanje artikala po atributu

 

OPŠTI ŠIFARNICI

U šifarniku Objekti firme dodata je nova kolona sa prikazom Vreme izmene i Operater koji je vršio poslednju izmenu u šifarniku kako bismo eliminisali nedoumicu ukoliko je korisnik nehotično ili namerno menjao podatke:

Objekti firme - kolone Operater i Vreme izmene

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U okviru Pregleda knjiženja glavne knjige dodata je kolona Eksterni dokument, koja omogućuje filtriranje po Eksternom dokumentu.

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja uvedena je nova forma izveštaja za devizna konta u delu Izveštaji prometa deviznih računa:

Izveštaji prometa deviznih računa - Detaljno po analitičkim računima

 

FINANSIJSKA OPERATIVA

Formiranje kompenzacija dorađeno je na način da program uzima u obzir samo dospele valute plaćanja čekiranjem opcije u dnu ekrana Po datumu valute:

Evidencija kompenzacija

 

OBRAČUN ZARADA

Dodata je nova opcija u koloni Način isplate 3-Blagajna za zaposlene u obračunu ostalih ličnih primanja:

Blagajna

ADMINISTRACIJA

U vezi sa pomenutom novinom prilagođavanja tabela, u modulu Administracija uvedena je posebna nova funkcija Upravljanje izgledom tabela. Ovo je praktično forma u kojoj se prikazuju svi snimljeni izgledi tabela. U prethodnim primerima je prikazano na koji način operater po potrebi može da učita prethodno snimljeni izgled tabela.

U ovoj formi su omogućene sledeće funkcionalnosti:

 • Brisanje snimljenog izgleda tabele. Ovde treba napomenuti da je moguće brisanje tabele isključivo za aktuelnog operatera. Izmene i intervencije u izveštajima snimljenih od strane drugih operatera regulisano je uvođenjem parametra 20049 – Omogući brisanje izgleda tabele drugog operatera.
 • Kopiranje izgleda tabele kreirane od strane drugog operatera.
 • Definisanje firme za koju je ovaj izgled podrazumevan (Firma 0 – Izgled podrazumevan za sve firme ili upisom šifre firme za konkretnu firmu)

Administracija - Funkcija Upravljanje izgledom tabela

Ukoliko je aktiviran checkbox Izgled podrazumevan za osnovnu formu (kolone uokvirene u prethodnom ekranskom primeru) onda će to značiti da se on učitava gde god se ta forma pojavljuje, a ukoliko je postavljen Izgled podrazumevan za aktuelnu formu onda će se izgled učitavati samo u konkretnoj formi gde je izgled snimljen. Ukoliko želimo da modifikujemo na primer, izgled tabele Pregled knjiženja u finansijskom i proglasimo taj izgled podrazumevanim, to važi za sve forme – bilo u osnovnoj formi ili da je podrazumevano samo za prikaz knjiženja kalkulacija (aktuelna forma):

Prikaz podrazumevane forme

Prikaz snimljene tabele u konkretnoj formi

Izgled određene tabele modifikovane na bilo koji način (automatski kao podrazumevani, učitavanjem izgleda ili modifikacijom), vraćate na standardni/podrazumevani jednostavnim restartovanjem programa.

U modulu Administracija onemogućena je mogućnost menjanja iznosa virmanskog računa u proteklih par nedelja zato što su neki klijenti unosili iznos virmana koji je veći od iznosa samog računa što je u pojedinim situacijama dovodilo do greške prilikom knjiženja. Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10420 – Omogući izmenu vrednosti virmanskog računa koji aktivira proveru koja onemogućava da ovaj iznos bude veći od iznosa samog računa.

U poslednjim izmenama u verziji funkcija Aktivni korisnici tehnički je potpuno redizajnirana i prikazuje sve potrebne podatke:

Administracija - Funkcija Aktivni korisnici

Uveden je parametar 10421 – Onemogući prikaz stanja artikla i odnosi se isključivo na BizniSoft POS.

Usled brojnih situacija u praksi u kojima je potrebno otvoriti prethodnu poslovnu godinu implementirana je još jedna funkcija u modulu Administracija pod nazivom Otvaranje prethodne poslovne godine:

Administracija - Otvaranje prethodne poslovne godine

Ova funkcionalnost je naročito praktična u situaciji prilikom otvaranja prethodne poslovne godine u kojoj se kroz jednu kalkulaciju (tačnije – kroz više kalkulacija – za svakog dobavljača posebno) za potrebe dodeljivanja atributa artiklima po subjektima unose određeni artikli samo za ove potrebe. U tom slučaju se takva kalkulacija knjiži samo u robnom). Prethodna poslovna godina se smatra godinom u kojoj klijent nije koristio BizniSoft tako da ovo knjiženje u robnom neće smetati ni u kom slučaju:

Prikaz Kalkulacije iz prodajnih objekata - Prethodna poslovna godina

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs