news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINA
 • OBRAČUN ZARADA
 • FINANSIJSKA OPERATIVA

Na našem sajtu postavljena je najnovija verzija za korisnike BsLive sistema.

Najznačajnija unapređenja sprovedena su u modulu Robno-trgovinskog poslovanja.

GENERALNO

U poslednjim izmenama u verziji unapređene su forme pregleda u izveštajima iz robnog i finansijskog pod nazivom Pregled u tabeli. Ovo predstavlja tabelarni pregled podataka izabranih kriterijuma bez grupisanja po analitici za izveštaje iz finansijskog odnosno objektu/šifri za izveštaje iz robnog i zgodno je kada želimo prikaz svih podataka radi naknadne analize (sortiranje, grupisanje, eksport i slično). Dupli klik na stavku daje prikaz dokumenta (kao i kod standardnog pregleda):

Izveštaji iz finansijskog poslovanja – Funkcionalnost Pregled u tabeli Izveštaji iz finansijskog - Pregled u tabeli

Izveštaji iz robnog prometa - Funkcionalnost Pregled u tabeli Izveštaji iz robnog prometa - Prikaz u tabeli

ROBNO-TRGOVINA

Ubrzan je unos i kreiranje fakture i nasleđenih dokumenata. Ubačena je kolona Vrednost u stavkama fakture (vrednost za kupca) i uveden prikaz totala u dnu kolone:

Uveden je prikaz totala u formi fakture

Analogno fakturama, dorađeni su totali u formi kalkulacije i nasleđenim formama:

Uveden je prikaz totala u kolonama u formi kalkulacije

Kolonama Vred..Obj.1 i Vred.Obj.2 u internim računima i nasleđenim formama dodati su totali:

Uveden je prikaz totala u kolonama u formi Internih prenosa

Unapređena je funkcionalnost Pregled prometa po serijskim brojevima. Ova funkcionalnost uzima u obzir period definisan u zaglavlju BizniSoft-a kao i ostale opcione parametre. Izgled tabele možete standardno prilagoditi Vašim potrebama:

Pregled prometa po serijskom broju

 

OBRAČUN ZARADA

Implementiran je nov tip izveštaja Pregled časova obračuna. Prethodno je neophodno adekvatno popuniti potrebne šifarnike budući da je ovaj izveštaj koncipiran na način da klijenti mogu da ga prilagođavaju svojim potrebama i specifičnostima. Primer popunjenih šifarnika prikazani su u ekranskim primerima:

Ostali izveštaji za obračun zarada Štampa tabele

Ugovoreni isplaćeni iznosi zarada Štampa izveštaja

Osim prethodne izmene, uvedena je nova kolona u tabeli Vrste zarada, naknada i dodataka pod nazivom Dopuna do minimalne zarade. Ovde je potrebno štiklirati koje sve vrste zarada ulaze masovno i vrednosno u proceduru obračuna i dopune do minimalne zarade:

Tabela vrste plaćanja zarada, naknada, dodataka

 • Promenjen je algoritam obračuna dopune do minimalne zarade da uzima u obzir navedeno obeležje
 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10316 – Šifra plaćanja za dopunu do minimalne zarade. Podrazumevana vrednost je 190
 • Dodate su tri nove funkcionalnosti u samom obračunu zarade

Obračun zarada - polje minimalna zarada

 • Štampa radnika koji su ispod minimalne zarade. Ova procedura proverava i štampa u tabeli sve radnike koji su ispod minimalne zarade po napred utvrđenom algoritmu:

Spisak zarada ispod minimalne

 • Dopuna do minimalne zarade. Ova procedura vrši automatski dopunu do minimalne zarade za sve radnike kojima je to potrebno po napred utvrđenom algoritmu uzimajući u obrzir vrednost parametra 10316.
 • Obriši dopunu do minimalne zarade. Ova procedura briše sve dopune do minimalne zarade (definisane parametrom 10316) za sve radnike.
 • Time je drastično uprošćena i ubrzana procedura “štelovanja” cene rade u skladu sa raspoloživim budžetom u firmama koji imaju nisku cenu rada, tj. mnogo radnika koji “padaju” ispod minimalne zarade.

FINANSIJSKA OPERATIVA

U okviru Finansijske operative, kompletirana je forma pregleda aktivnosti komercijalista (prikaz lokacije za CheckIn i prikaz slike aktivnosti). Osim toga, dorađene su forme definisanja aktivnosti komercijalista i pregleda mesta isporuke/rut karta a sve to u kontekstu praćenja rada komercijaliste prilagođeno Android aplikaciji:

Definisanje aktivnosti komercijaliste Poslovanje sa komercijalistima - Pregled mesta isporuke

Mapiranje lokacije Prikaz aktivnosti komercijaliste

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs