news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

U proteklom mesecu unapređene su brojne funkcionalnosti u najvećoj meri u modulima Robno-trgovinskog, Finansijskog poslovanja i Obračuna zarada:

ROBNO-TRGOVINA

U novoj verziji postavljen je HotKey CTRL+N za funkciju Nalepi stavke dokumenta u formi Internih računa (i nasleđenih formi), tako da ovu funkcionalnost možete iskoristiti direktno u internom računu robe prilikom vezivanja za radni radni nalog u kom se konsultuju MT/NT po tom radnom nalogu:

Funkcija Ctrl+N u formi internih računa

U formi internih računa omogućen je prikaz kolone barkod aktivacijom parametra 10367 – Prikaži barkod prilikom obrade internih računa po uzoru na forme kalkulacija i izlaznih faktura.

Unapređena je funkcionalnost Periodičnog fakturisanja. U formi Definisanje ugovora, korisniku je omogućeno da označi – čekira ugovore koji su aktivni za fakturisanje:

Periodično fakturisanje

Implementirana je nova funkcija za tip magacina 08 - Magacin robe po nabavnim cenama. U izlaznim fakturama omogućena je funkcionalnost Cena je procenat na nabavnu, klikom na opciju Obrada dokumenta. U tim uslovima program će ponuditi rubriku za procenat marže koji će se primeniti i time uvećati zadnju nabavnu cenu u objektu:

Obrada dokumenta - Cena je procenat na nabavnu Polje za unos procenta marže

Po uzoru na standardnu fakturu, u fakturama za ino kupce omogućen je ispis u izveštaju da je roba gratis. Preko taba Specifikacija/POS, potrebno je da iznos unesete u polje Gratis i da zatim u štampi dokumenta izaberete tip izveštaja Izvozna faktura Eng:

Tab specifikacija/POS Izvoz robe i usluga - Štampa izveštaja

Omogućeno je storniranje knjižnih odobrenja Povraćaj robe kupca – Knjižno odobrenje kupcu, klikom na funkciju Obrada dokumenta, klikom na Storniraj dokument.

Prilikom formiranja knjižnog odobrenja na osnovu Naloga za povraćaj robe, program automatski nudi dokument Knjižno odobrenje:

formiranja knjižnog odobrenja na osnovu Naloga za povraćaj robe

U najnovijoj verziji omogućeno je knjiženje Uvoznih kalkulacija i za objekat tip 21 – Sitan inventar na zalihama.

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim dopunama verzije implementirana je podrška za import i obradu izvoda u elektronskom formatu OTP Banke.

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, na zahtev korisnika, implementirano novo polje Nefakturisano u funkciji računa troškova i nabavke osnovnih sredstava u modulu Finansijskih transakcija. Nalog će biti proknjižen samo u finansijskom i omogućava nam, između ostalog, da u uslovima kada na istoj fakturi imamo prijem robe, prijem repromaterijala, trošak i osnovno sredstvo, sve to čekiramo kao nefakturisano i zatim sve ovo povežemo preko funkcije Faktura nefakturisane robe.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Dodata je nova kolona u šifarniku poljoprivrednih kultura pod nazivom Procenat rastura prilikom sušenja:

Kolona Procenat rastura sušenja

Implementiran je novi parametar 10365 – Otkup proizvoda – Sušenje računaj na Neto. Ovaj parametar treba uključiti obzirom da se do sada uvek i na sve kulture sušenje računalo na svedeni neto (NETO – sasušenje).

Dorađena je potvrda o transakciji tako da se sada iskazuje i Rastur prilikom sušenja:

Specifični podsistemi - Potvrda otkupa

OBRAČUN ZARADA

U poslednjim izmenama verzije dodata je nova kolona Model u specifikacijama Obustava na rate i Obustava na procenat u Matičnoj knjizi radnika.

Ukoliko je ovo polje popunjeno i opredelite se za opciju Poseban virman za svaku uplatu, u izveštaju za štampu, polje model biće automatski popunjeno. Izmena će se odnositi samo na nove obračune. Ukoliko je u tab-u Virmani, čekirana opcija Zbirno po bankama + Specifikacija, program će automatski popuniti polje model, ukoliko je model 97 unet u Šifarniku banaka – kreditora:

Specifikacija obustava na rate Specifikacija Obustava na procenat

U dosadašnjem postupku formiranja virmana za ostala lična primanja (prevoz zaposlenih) ukoliko je iznos isplate preko neoporezivog iznosa, formirali bismo 2 virmana. Na zahtev korisnika, uvedena je opcija formiranja jednog virmana sa punim iznosom. Aktivirajte nov konfiguracioni parametar 10368 – Obračun ostalih ličnih primanja – ne odvajaj neoporezivi iznos prilikom formiranja naloga za prenos.

ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama verzije je između ostalog, implementiran parametar 10366 – Forsiraj proveru mesta i nosioca troška. Podrazumevana vrednost je 0. Ovime je rešen problem za one koji ne koriste mesto i nosioce troška a imaju u kontnom planu označeno (standardno) da se pojedina konta vode po mestima i/ili nosiocima troška.

Implementiran novi parametar 10374 – Ignoriši mesta i nosioce troška prilikom zatvaranja stavki.

Uveden je nov konfiguracioni parametar koji se odnosi na izvoz virmana za elektronsko plaćanje – za izvoz virmana iz modula obračun zarada i virmana iz obrade naloga za prenos/uplatu iz modula Administracija. Ukoliko će se ti virmani importovati u OTP banku, potrebno je aktivirati parametar 10369 – OTP Banka – Import naloga za prenos – klijentski broj i u njemu upisati broj koji se dobija od banke.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs