news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA

U proteklom mesecu unapređene su već postojeće funkcionalnosti - pre svega u modulima Robno-trgovinskog poslovanja, Obračuna zarada i finansijskog poslovanja.

GENERALNO

Zaključno sa 16.05.2020., build 900-20631 forma Matični podaci firme dobila je značajnu funkcionalnost - mogućnost definisanja više tekućih računa. Jasno je da je ovo neophodno pre svega zbog namenskih računa (i drugim situacijama u kojima je ovo potrebno):

Definisanje računa - Matični podaci firme

Kalkulacija - Izbor računa nalogodavca / poverioca

Obračun zarada - Izbor računa

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Omogućeno je knjiženje REF4 Obrasca overenog od strane carine. Dodate su kolone Status i iznos vraćenog NS – Iznos vraćenog PDV (niža stopa) kao i novi tab Knjiženja:

Evidencija REF4 Obrasca - Tab Knjiženja

OBRAČUN ZARADA

Prilikom formiranja XML fajla za PPP-PD korisnik ima mogućnost da unese ukupan broj zaposlenih kod isplatioca prihoda na poslednji dan obračunskog perioda navedenog u polju pod rednim brojem 1.2 Obračunski period:

Izvoz PPP-PD XML fajla

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama u verziji unapređena je funkcionalnost Obrade izvoda u elektronskom formatu. Klikom na dugme Pošalji u GK sve program će prvo pokušati konfirmaciju svih izvoda koji su u statusu 1. Oni koji su konfirmisani će se u GK preneti kao Konfirmisani nalozi a ostali će biti preneti kao Nalozi u obradi.

 

ADMINISTRACIJA

Implementiran je nov konfiguracioni parametar 10413 – Onemogući analitičko knjiženje po objektima u PDV evidenciji prilikom knjiženja finansijskih transakcija. Ovo u praksi znači da će se prilikom knjiženja finansijskih transakcija TR, OS i ED naloga ignorisati specificirani objekat u PDV evidenciji i uvek knjižiti kao 000 objekat.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs