news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO - 3 stavke ...
  • OPŠTI ŠIFARNICI - 2 stavke ...
  • ROBNO - TRGOVINA - 12 stavki ...
  • FINANSIJSKA OPERATIVA - 2 stavke ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 3 stavke ...
  • PROIZVODNJA - 1 stavka ...
  • BIZNISOFT-POS - 4 stavke ...
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI - 1 stavka ...
  • ADMINISTRACIJA - 1 stavka ... 

GENERALNO

novo icon 4Unapređena je podrška za TOUCH uređaje. Sada postoji novo dugme u zaglavlju glavnog prozora BizniSoft-a i kada se klikne, interfejs se transformiše na način koji je prilagođen uređajuma sa podrškom na dodir.

touch tumb 

novo icon 4 Implementirana je funkcija pregleda tabova u RING-u. Ovo je vrlo interesantna mogućnost i predstavlja još jedan korak ka potpunoj podršci uređajima osetljivim na dodir.

ring tumb 

novo icon 4 Implementirana je funkcija podrške na daljinu. Kada se klikne na dugme „Kontakt“ BizniSoft proverava da li postoji veza sa internetom ili ne i ako ne postoji, ova opcije neće biti omogućena. Ako postoji veza sa internetom, ova funkcija omogućava našoj tehničkoj podršci da se poveže na vašu radnu površinu (TeamViewer klijent).

pod nadaljinu tumb

OPŠTI ŠIFARNICI

Šifarnik poslovnih partnera
- Omogućena je pretraga poslovnih jedinica firme po nazivu, mestu i adresi za firme - poslovne partnere koji imaju svoje poslovne jedinice.

posl jed tumb
-  Dorađena je funkcija pretrage podataka klijenta sa web servisa NBS. Sada se može pretraga vršiti i po tekućem računu. Do ove funkcije se dolazi kombinacijom tastera SHIFT + F5 u šifarniku poslovnih partnera. Crvene stavke predstavljaju firme koje su u blokadi po web servisu Narodne Banke Srbije.

nbs tumb

[highlight class="blue"]ROBNO-TRGOVINA[/highlight]

Transformacije artikla po recepturi
- Funkcija se nalazi u podsistemu robno-trgvisnkog poslovanja i služi da se "napravi" artikal od jednog ili više artikala u objektu na osnovu unapred definisane recepture bez vršenja proizvodnje i upotrebe klase 9. Primer: Novogodišnji paketić br.5 pravimo sa artiklima: jafa, milka čokolada, smoki ... Ova funkcija za sada radi samo za objekte tipa 01 i 02 (maloprodaja i veleprodaja) i eventualna razlika između prodajne cene proizvedenog artikla i zbira artikla po recepturi se knjiži na teret / u korist razlike u ceni.

Prijem robe  - Nova funkcija u podsistemu internih prenosa (izdatnica) će na osnovu prethodno unete recepture i radnog naloga formirati interne račune repromaterijala za privremene magacine repromaterijala radnih jedinica.

recepture tumb    recepture1 tumb

Cenovnici 
-
Sada postoje dve nove funkcije: „Definisanje grupe objekta“ i „Asociranje objekta grupi“. Ovom funkcijom se u opciji propisanih prodajnih cenovnika može definisati prodajna cena jednim potezom za sve objekte koji pripadaju određenoj grupi objekata.

cenovnici tumb    spisak gr ob tumb

- Promenjena je i funkcija propisanog cenovnika, tako da su sada pojedini objekti predstavljeni bojom definisanom u grupi kojoj pripadaju i kada se za jedan objekat (bilo koji) promeni cena, automatski se menja u svim objektima selektovane grupe.

cen po obj tumb
- Sada u propisanom cenovniku postoji checkbox koji indicira da li će cena da se promeni samo za selektovani objekat (ako ovaj checkbox NIJE čekiran) ili za celu grupu kojoj objekat pripada (ako je checkbox čekiran).

promeni zagr tumb

Izvozna faktura
- Dodata je nova propisana varijata štampe Izvozne fakture. Sada se može odštampati i izvozna faktura sa specificiranom težinom. Težina pojedinačnih artikala se definiše u šifarniku artikala - opcija: Podaci o artiklu.

izv fak satezinom tumb

Komisiono poslovanje - komisiona odjava
- Omogućena je izrada komisione odjave koja se odnosi na period i pojedinačni objekat (do sada je komisiona odjava mogla da se odradi samo na nivou cele firme - svih objekata).

komis odjavapo dob tumb

Artikli i šifarnici - Štampa minimalnih zaliha
- Sada se minimalne zalihe definišu u posebnoj tabeli u kojoj ih možete (a ne morate) definisati po objektima i u kojoj možete ubaciti i maksimalne i optimalne zalihe. U tom smislu su i izveštaji dorađeni, a definisanje minimalnih zaliha na nivou artikla je izbačeno. Prilikom instalacije i startovanja nove verzije, automatski će se popuniti ova tabela ukoliko ste minimalne zalihe već imali definisane na nivou artikla.

def minzal1 tumb    def minzal tumb 

- U šifarniku artikla možete pregledati minimalne, maksimalne i optimalne zalihe i definisati da li će se iste prikazivati na nivou poslovnog objekta (podrazumevano) ili na novou firme.

minzal prikaz tumb 

Popisna lista
- Funkcija kreiranja popisne liste (formiarnje lookup fajla, “dodaj izostavljene” i “svedi količine”) drastično je ubrzana na velikim bazama (prodavnice prehrane, mega-marketi i slični objekti sa više hiljada artikala). 

Izveštaji iz robnog knjigovodstvaIzveštaj o prometu artikla
- Dorađen je izveštaj i sada je moguće pratiti određene parametre po poslovnim jedinicama određenog kupca.

izv prom art tumb 

novo icon 4 BizniSoft - POS - kasa u maloprodaji 
- Šifarnik dodataka/priloga - Za svaki artikal je moguće definisati priloge koji idu uz njega. Najpre u šifarniku artikala - podaci o artiklu označimo da postoje dodaci za artikal a zatim u šifarniku dodataka unesemo priloge i dodelimo odgovarajućim artiklima.  

dodaci tumb    dodaci spis tumb

Statistika evidencije - Ubačena je funkcija dodatne statistike prodaje po članovima. Ovo je tzv. PivotGrid u kome filtriranjem/sotriranjem/grupisanjem možete doći do svih željenih podataka.

evidencija tumb

FINANSIJSKA OPERATIVA 

Dodata je funkcija "Pregled obaveza/potraživanja po objektima“.

obaveze poobj tumb 

Dorađena je funkcija "Pregled obaveza/potraživanja sa presekom".

FINANSIJSKO POSLOVANJE 

Poslovne knjige
-
 Funkcija KEPU knjige za Crnogorsku verziju dorađena u skladu sa najnovijim pravilnikom za vođenje ove evidencije u Crnoj Gori.

novo icon 4 Implementirana je funkcija izvoza PPPDV prijave u XML format za import na sajt poreske uprave (portal "e-porezi"). Ova funkcija se nudi kod standardne štampe PPPDV prijave. Ekranski primeri u prilogu:

pppdv tumb    pppdv1 tumb 

Izveštaji iz finansijskog
- Dorađeni su bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za Crnu Goru.

PROIZVODNJA

Procedura formiranja radnih naloga kod grupnog radnog naloga na osnovu fakture je DRASTIČNO ubrzana.

BIZNISOFT - POS

novo icon 4 Dodato je novo dugme sa nazivom STANJE. Kada se klikne na ovo dugme prikazuje se stanje artikala. Stanje se neće prikazivati ako ovo dugme nije ČEKIRANO, tj. „kliknuto“. Dovoljno je da se klikne samo jedanput (na primer čim se uđe u program) i stanje će se stalno prikazivati.

posstanje tumb

Ubačena je provera da li na konkretnom fiskalnom isečku postoje isti artikli sa različitim cenama u kom slučaju se onemogućava završetak fiskalnog isečka.

novo icon 4Restoranski režim
- U restoranskom režimu moguće je definisati prostore u objektu i rasporediti stolove u prostoru.

stolovif3 tumb    prostor1 tumb    stocici tumb

Klikom na sto otvara se forma za unos artikala sa narudžbine. Tu možemo videti koji sto je aktivan i koji operater unosi narudžbinu. Narudžbina za sto se može dopunjavati neograničen broj puta pri čemu se menja boja stavki narudžbine. Klilkom na dugme STOLOVI vraćamo se na prostor i stolove. Stolovi obeleženi crvenom bojom su zauzeti.

sto pos tumb    sto zauz tumb

U restoranskom režimu je moguće spajati i razdvajati narudžbine kao i pojedinačne stavke sa narudžbine. (prebaciti na drugi sto). Detaljnije objašnjenje restoranskog režima i adekvatno video uputstvo će biti uskoro postavljeno na našem sajtu. Kontaktirajte nas ukoliko su vam potrebne slike brzih tastera restoranskog režima (obzirom da smo ih mi već obradili i prilagodili potrebama BizniSoft POS-a).

raz nar tumb    raz nar1 tumb

- Dodaci
Ukoliko u narudžbinu unesemo artikal uz koji idu dodaci-prilozi (npr pljeskavica), dobijamo mogućnost da dodamo i priloge tom artiklu. Klikom na dugme "Dodaci" otvoriće se nova forma u kojoj možemo videti raspoložive dodatke tog artikla sa leve strane, i dodeljene dodatke u tabeli sa desne strane.

pos dod tumb    pos dod1 tumb

novo icon 4 Recepti
- Ukoliko se lek izdaje na recept klikom na dugme RECEPTI otvara se forma za unos podataka sa recepta i iz knjižice koji su potrebni za ispravni obračun participacije. Klikom na dugme u dnu forme "OK/Upiši" automatski se kreiraju stavke izlaznog (fiskalnog) računa. Dugme "Pregled" služi za pregled izdatih recepata. Detaljnije objašnjenje rada sa receptima i adekvatno video uputstvo će biti uskoro postavljeno na našem sajtu.

receptigl tumb    recepti tumb

SPECIFIČNI PODSISTEMI

novo icon 4 RFZO - Elektronsko fakturisanje lekova
-  
U skladu sa zakonom po kom privatne apoteke imaju mogućnost izdavanja lekova na recept dodat je nov podsistem za izdavanje lekarskih recepata na LR-1 obrascu. Podsistem ima mogućnost redovnog ažuriranja podataka u skladu sa izmena koje na sajtu objavljuje RZZO i povezan je sa njihovim web servisom. Na osnovu tih podataka i podataka koji se upisuju iz knjižice i sa recepta, podsistem obračunava učešće i participaciju pacijentima i pruža mogućnost izrade štampanih faktura, XML faktura i posebnih priloga koji se na kraju meseca šalju RZZO-u.

recepti1 tumb

ADMINISTRACIJA

novo icon 4  Arhiviranje (backup / restore) podataka
- Potpuno je redizajnirana i dorađena funkcija backup/restore podataka. Ubačen je progres bar kod arhiviranja i implementirana je funkcija automatskog kompresovanja arhive. Klijent sada može arhivirati svoje podatke na našem serveru (godina, baza, PIB, datum i uneta lozinka su ključ za postavljanje i naknadno preuzimanje arhive sa server-a) i svim klijentima savetujemo da koriste ovu funkciju kako bi dodatno obezbedili svoje podatke. Klijent može automatski da pošalje bazu Call centru i sektoru za razvoj. Ovde mora da se unese i prateći tekst poruke kao i validan mail klijenta koji šalje bazu. Analogno tome, dorađena je funkcij restore-a podataka.

arhiviranje1 tumb    arhiviranje2 tumb    arhiviranje3 tumb
 

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs