news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINA
 • OBRAČUN ZARADA
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI
 • OBRADA IZVODA U ELEKTRONSKOM FORMATU

U poslednjim izmenama u verziji uvedene su brojne funkcionalnosti, u najvećoj meri u modulima robno-trgovinskog poslovanja, specifičnih podsistema i obrade izvoda u elektronskom formatu. Implementirani su i najnoviji obrasci OZ-7 i OZ-10.

GENERALNO

Namena Info panela i Live statistike u desnom delu ekrana je da kroz pregled pomogne u momentu kreiranja dokumenta. Kada je dokument već proknjižen njen smisao se u principu – gubi i jedini je smisao da pokaže kakvo je stanje bilo u momentu kreiranja dokumenta. U skladu sa tim, implementirane su procedure koje pokušavaju da simuliraju situaciju koja je postojala u momentu kreiranja dokumenta tako što se pokazuju stanja i cene koje su važile u trenutku kreiranja dokumenta (po datumu dokumenta) pritom ne uzimajući u obzir tekući dokument (budući da još nije postojao u momentu kreiranja). Jedini izuzetak od ovog slučaja su podaci o rezervisanim količinama, neproknjiženom KASA prometu i izlazu iz referentnog objekta, s obzirom da je tehnički moguće i izvodljivo da se ovi podaci prikazuju na dan dokumenta pa su ovi podaci uvek tekući. Ovaj sistem dodatno pomaže u uslovima kada se nekom dokumentu dodeljuje neki raniji datum. Mišljenja smo da je ovo logično rešenje i u tom smislu je i koncipiran INFO tab, ukoliko želite da vidite aktuelno stanje to možete videti u šifarniku artikla i svim ostalim izveštajima iz BizniSoft-a.

Implementiran je parametar 10334 – Info panel robnih transakcija prikazuje tekuće stanje

ROBNO-TRGOVINA

BizniSoft je dobio nov tip objekta - 03 - Roba u carinskom magacinu.

Otvorena su nova konta u kontnom planu u grupi 1332 [0,1,2] - Roba u carinskom skladištu po poreskim stopama.

Otvorena je nova šifra u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0185 - Roba u carinskom skladištu - konto 1332, standardno po poreskim stopama.

Ukoliko korisnik radi kroz objekat Carinskog magacina, onda se Uvozna kalkulacija formira na standardni način s tim što je onemogućen unos Broja i datuma JCI.

Prilikom obrade carinjenja, ulazi se u formu Ulaznih kalklulacija. Forma uvoznih kalkulacija dopunjena je novim poljem u zaglavlju uvoznih kalkulacija pod nazivom Carinski magacin. Ovo je opciono polje i ukoliko ono nije uneto program funkcioniše na način kao i do sada. Ako je ovo polje uneto, program će povezati fakturu ovog dobavljača iz tog carinskog magacina po broju dokumenta! (podrazumeva se da bude identična - program će obavestiti da već postoji taj dokument što je ok) tako što će pročitati sve artikle iz originalnog dokumenta sa potrebnim podacima - dokument će biti automatski formiran, pored toga, tu su i sledeće izmene u ovoj formi:

1. Cena u valuti više neće biti vidljiva - nema potrebe, automatski se čitaju prosečne nabavne cene iz carinskog magacina.

2. Fakturna cena, procenat i iznos rabata će biti polja "samo za čitanje", tako da njihova vrednost neće moći da se menja usled gore navedenog razloga.

3. Tabovi Vlaute plaćanja i Avansni računi će biti onemogućeni.

4. Prilikom knjiženja ovog dokumenta skinuće se automatski roba sa carinskog skladišta sa svim pripadajućim efektima knjiženja.

Objekat 03 Carinski magacin

Funkcija Narudžbine dobavljačima je dorađena tako što je ubačeno još jedno obeležje u zaglavlju pod nazivom Objekat. Ovo je opciono polje i ukoliko je ono popunjeno to znači da se ne radi narudžbina dobavljačima već trebovanje robe iz tog objekta. Dakle, pootrebno je da se operater nalazi u objektu za koji se trebuje roba (maloprodaja na primer) i da se tu ubaci šifra objekta odakle se trebuje (veleprodaja na primer). Ukoliko se unese šifra objekta onda se u stavkama otvara još jedno polje pod nazivom Stanje objekat i to predstavlja stanje artikla u objektu definisanom u zaglavlju. Polje “stanje” i statistika prometa konsultuju aktivan objekat:

Narudžbina dobavljačima - Kolona Objekat 

Dorađena je i štampa narudžbine tako što se sada više ne štampaju količine 0, i dodato je ovo novo obeležje objekta – ukoliko postoji:

Narudžbenica dobavljačima - Izveštaj za štampu 

Implementirana je mogućnost formiranja internog računa na osnovu narudžbina dobavljaču za objekat:

Specifikacija spakovanih artikala

Dorađena je procedura obračuna narudžbina i trebovanja kako bi automatski zatvorila narudžbine dobavljačima za koje postoji formiran i proknjižen interni račun po veznom dokumentu:

Narudžbine dobavljačima - Vezni dokumenti Naružbine dobavljačima - Zatvoreni po veznom dokumentu

Po ugledu na skorije izmene verzije, implementiran je Info tab i u funkcijama Propisanog cenovnika i Definisanja prodajnih cenovnika:

Propisani cenovnik - Cenovnik po objektima Definisanje prodajnih cenovnika - Standardni pregled

U zaglavlju forme kalkulacije i ostalih nasleđenih formi (gde to ima smisla) dodato je nove polje Datum valute. Ovime je omogućeno da se u momentu izrade kalkulacije unapred specificira datum valute što prilično skraćuje vreme izrade u uslovima kada postoji samo jedna valuta. Datum valute je opciono polje i ukoliko se ono ne unese, kao i do sada, za datum valute se uzima datum dokumenta. Ukoliko se unese to će biti ponuđeno kao jedina valuta u specifikaciji valuta plaćanja po kalkulaciji. Ako se datum valute u zaglavlju naknadno unese ili ažurira eventualno prethodno unete valute plaćanja u specifikaciji valuta plaćanja će biti izbrisane i biće ponuđena samo jedna, nova, valuta:

Datum valute

OBRAČUN ZARADA

U najnovijoj verziji implementirani su najnoviji obrasci OZ-7 i OZ-10. Istovremeno su zadržani dosadašnji obrasci za korisnike koji su otvorili bolovanje za zaposlene po starom.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

U funkcijama analitičkih evidencija po vlasnicima i po silosima modula Specifični podsistemi u poslednjim izmenama verzije dodat je nov checkbox Primeni period. Time se pri ulasku u ove funkcije prikazuje sav promet iz specifičnih podsistema a ukoliko je štikliran ovaj checkbox, prikazaće se samo promet za period definisan u zaglavlju BizniSoft-a. Ovo je zgodno kada korisnik vrši eventualnu analizu na određeni dan:

Prikaz prometa za period

Implementiran je novi šifarnik u delu Specifični podsistemi – Otkup proizvoda – Šifarnik poljoprivrednih kultura pod nazivom Objekti izuzeci. U ovoj tabeli možete definisati objekte koji će za izabranu vrstu SRPS-a vršiti obračun po drugoj šifri SRPS-a.

Dorađen je izveštaj Stanje po silosima iz analitičke evidencije po silosima: ispravljen je prikaz datuma i totali.

Specifični podsistemi - Stanje po silosima Stanje kultura po silosima

Implmentirana je nova propisana varjanta izveštaja Stanje po silosima analitičke evidencije po silosima funkcije otkupa poljoprivrednih proizvoda modula specifičnih podsistema u kojoj se vide i ovi podaci.

U tabalema analitičke evidencije po vlasnicima prethodne funkcionalnosti dodata su dva nova polja: NETO ulaz i NETO izlaz i ona se pojavljuju samo ako je postavljen parametar 10331 – Otkup proizvoda – Silosi se vode po SRPS.

Specifični podsistemi - Promet po silosima

Dorađena je potvrda o prijemu u delu internih transfera gornje funkcionalnosti na način da je implementirano novo polje pod nazivom Svedeni NETO.

 Specifični podsistemi - Interni transferi

OBRADA IZVODA U ELEKTRONSKOM FORMATU

Funkcionalnost obrade izvoda u elektronskom formatu je u poslednjim izmena verzije prilično unapređena pre svega u delu funkcionalnosti automatskog kontiranja stavki izvoda. U tabeli Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda su dodata sledeća polja:

 • Polje kojim se definiše koje polje iz importovanog izvoda ulazi u proceduru provere. Podržana polja su: račun partnera, vlasnik računa, svrha plaćanja, broj odobrenja i broj zaduženja.
 • Tip provere kojim se definiše koji će se algoritam provere primeniti. Podržani algoritmi su: "Jednako" i "Je kao" ...
 • Analitika. Ovim poljem se omogućuje definisanje analitičke partije za konkretan slučaj.
 • Mesto TR. Ovim poljem se omogućuje definisanje mesta troška za konkretan slučaj.
 • Nosilac TR. Ovim poljem se omogućuje definisanje nosioca troška za konkretan slučaj.

Tipom provere "Je kao" je moguće da se za definisano odabrano polje (na konkretnom slučaju "vlasnik računa") unese deo teksta koji se pojavljuje na izvodu u tom polju kako bi sistem prepoznao koje pravilo treba da primeni. Procedura koja vrši knjiženje proverava tabelu po sledećim prioritetima:

 • Prvo se proveravaju slogovi za tip provere "Jednako" i to za situacije gde vrednost "Vrednost polja" nije prazno.
 • Nakon toga se proverava tip provere "Je kao..." za situacije gde "Vrednost polja" nije prazno.
 • Nakon toga se provarava tip provere "Jednako" za situacije gde je "Vrednost polja" prazno.
 • Na kraju se proverava tip provere "Je kao..." za situacije gde je vrednost polja prazno.

Pravila za automatsko kontiranje stavki

Pored ovoga implementirana je mogućnost brisanja automastkog kontiranja novim dugmetomObriši sva konta.

Obrada uvezenog izvoda

Prilikom uvoza grupe izvoda istovremeno, naročito važno knjigovodstvenim agencijama, program automatski startuje proceduru kontiranja prilikom rada u delu Obrada uvezenog izvoda.

Nakon automatskog kontiranja, uvedeni su novi tasteri F3 – Konfirmiši i F4 – Pošalji u GK. Na taj način, taster F4 ubrazava proces prilikom slanja u GK i zatim se automatski pozicionira na sledeći izvod.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs