news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

Najznačajnija izmena u verziji realizovana tokom februara, odnosi se na uvođenje Poreske amortizacije u modulu Stalnih sredstava koju smo detaljno predstavili u korisničkom uputstvu dostupnom na ovom linku. Nova poreska amortizacija, dostupna je i u BSLive verziji.

 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U Naprednom pregledu Izveštaja iz robnog prometa kao i Pregledu u tabeli omogućen je pregled za izabranu jedinicu mere. Izmena je izvršena i u nazivu taba, tako da je izabrana jedinica mere jasno uočljiva:

Izveštaji iz robnog prometa - Faktor jedinice mere Napredni Izveštaji iz robnog prometa – Pregled u tabeli

Po uzoru na štampu labela u Šifarniku artikala, omogućena je štampa definisane količine deklaracija:

Štampa definisane količine deklaracija

Kreiran je novi izveštaj koji se štampa po potrebi, na nivou Uvozne kalkulacije kao i poseban izveštaj u delu Izveštaji po specifičnim poslovima. Prvi, Izveštaj o tokovima otpada se štampa samo za artikle za koje postoji definisana EKO taksa a drugi se štampa za konkretan artikal ili za grupu aritkala (atribut), u skladu sa uredbom za obračun i plaćanje naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada:

Uvozna kalkulacija - Izveštaj o tokovima otpada Izveštaji po specifičnim poslovima - Tokovi otpada/Obrazac 1

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama u verziji, omogućeno evidentiranje Devizne blagajne. Detaljan opis predstavljen je u korisničkom uputstvu na ovom linku.

U izveštaju Knjiga dnevnih pazara, uveden je prikaz specifikacija ukupnog pazara i specifikacija PDV po stopama 20% i 10%:

Obrada dnevnih pazara - Izveštaj 

Osim pomenutih izmena u ovom modulu, implementirani su pregled i štampa virmanskih računa za period u delu Obrada dnevnih pazara:

Finansijsko poslovanje - Pregled virmanskih računa 

U najnovijim izmenama verziji, uvedena je štampa izveštaja u delu Finansijskih knjižnih odobrenja/zaduženja od dobavljača:

Prijem finansijskog odobrenja/zaduženja dobavljača - Štampa izveštaja

FINANSIJSKA OPERATIVA

U Naprednom pregledu Obaveza i potraživanja omogućena je promena znaka obaveza ili potraživanja čime je sada moguće da se jedno oduzme od drugog u zbiru. Klikom na polje Zapamti postavke omogućeno je čuvanje izgleda tabele kao i postavke datuma i pozicije kolona u tabeli:

Pregled neplaćenih obaveza i potraživanja 

OBRAČUN ZARADA

Unapređena je štampa Registra ugovorenih iznosa zarade u Matičnoj knjizi radnika. Program uzima u obzir samo radnike koji su evidentirani za izabrani datum kao i ugovorene iznose koji su tada važili. U ovoj formi izveštaja osim ugovorenih iznosa, prikazuju se i ugovoreni iznosi ostalih ličnih primanja:

Obračun zarada - Registar ugovorenih iznosa

U okviru Izveštaja za period i po periodima, u štampi Potvrde za zaposlene, ubačen je podatak o matičnom broju i PIB-u preduzeća.

U poslednjim izmenama u verziji ubrzan je postupak ažuriranja Šifarnika ostalih ličnih primanja. Budući da su korisnici u obavezi da ažuriraju ovaj šifarnik u skladu sa Zakonom, implementirana je funkcija Preuzmi opšti čije će pokretanje omogućiti korisniku da jednostavno preuzme važeće podatke:

Šifarnik ostalih ličnih primanja

ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, uvedeni su brojni konfiguracioni parametri:

20045 - Onemogući izmenu planske cene artikla

10395 – Onemogući rezervisanje robe

10396 – Onemogući skidanje rezervacija

10397 – Onemogući rezervisanje robe koja je u minusu u dokumentu rezervacije

20048 – Onemogući izmenu BizniSoft Reporta

10398 - Statistika u INFO panelu prikazuje vrednosti zaokružene na 3 decimale

ifo panel 3 dec thumb

Uvedeni su konfiguracioni parametri kojim se uređuju zabrane izmene cene u izlaznim dokumentima i u POS-u:

20046 - Onemogući izmenu cene u izlaznim dokumentima

20047 - Onemogući izmenu cene u POS-u

10394 – Uvek upiši u bazu kada je isključen parametar 10028

Omogućen je prenos Naloga za uplatu, klikom na funkciju Prenos baze naloga za prenos/uplatu u Novu poslovnu godinu:

Prenos baze naloga za uplatu

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs