news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, unapređeno sledeće:

GENERALNO

Zbog lakše kontrole i preglednosti ubačen je prikaz pozicije POPDV prometa u svim tabelama gde postoji opis vrste PDV prometa:

Opis vrste PDV prometa Vrsta PDV prometa

Iz istih razloga je ubačen i naziv konta u delu obrade računa troškova:

Naziv konta u stavkama računa troškova

Implementirana je funkcionalnost u meniju Šifarnik artikala Alt+C tzv. Container artikla. Time je omogućeno da operater iz šifarnika artikla prvo odabere artikle od interesa i izdvoji ih u ovaj kontejner i da ih kasnije lakše kopira u bilo koji dokument (slično Copy/Paste Funkciji). Kontejner se pojavljuje kombinacijom tastera Alt+C, a artikli se dodaju klikom na taster Ubaci/INS. Svaki naredni klik na Insert/INS povećava količinu za odabrani artikal koji se u konačnom dokumentu primenjuju kombinacijom tastera Alt + P. Kombinacije tastera Alt +C i Alt + P i selektovani artikli se mogu koristiti na nivou cele aplikacije, a ne samo na nivou šifarnika artikla:

Šifarnik artikala

Modifikovana je funkcija Kartica u kontnom planu u skladu sa novijim standardima:

Kontni plan - Kartica Pregled - Kartica konta

Modifikovana je funkcija Kartica u šifarniku poslovnih partnera u skladu sa novijim standardima. Stare kartice obaveza i potraživanja su omogućene u ovom novom pregledu izbačen dosadašnji pregled (koji se dobija kroz izveštaje iz Robno-Trgovinskog prometa).

Poslovni partneri - Kartica

Omogućen je modalan prikaz za sve ove kartice: artikli, partneri, kontniplan (to je prikaz kada pretražujete sa + po nazivu pa se otvara u novom prozoru za razliku prethodnim verzijama, kartica otvarala u novom tabu:

Pregled obaveza i potraživanja partnera

Unapređeno je „ponašanje“ u uslovima kada se klikne na link u izveštaju (šifra crvene boje: konto, partner, artikal itd). Program se pozicionira na taj entitet u drugom prozoru (na primer: artikal u šifarniku artikla) i automatski otvara i kartica tog artikla u novom tabu:

Link u izveštajima Kartica artikla u novom tabu

Promenjen je izbor varijante izveštaja: sada se vidi da li je izveštaj propisan sa naše strane kao i operater koji ga je kreirao:

Izbor varijante izveštaja

Implementirana je nova funkcionalnost u integrisanom BizniSoft Excel-u kojom se omogućava “sređivanje” eksportovanih pivot tabela (napredni izveštaji) kako bi mogli da se se šalju eksternim organima (revizija, eksterna firma i slično) na dalju analizu.

Napredni pregled izveštaja

Unapređeni su BizniSoft pivot izveštaji.

Eksport tabele u XLSX Napredni pregled - Eksport tabele u XLSX Eksport tabele u XLSX

Za funkciju Razdvoji i popuni je bitno da se radi na nivou jedne kolone ukoliko je potrebno ovo odraditi za više kolona, prvo se selektuje i obradi jedna, pa sledeća.

ADMINISTRACIJA

U okviru poslednjih izmena u verziji omogućeno je konsultovanje prodajnih cenovnika i u objektu tipa 02 – Veleprodaja po prodajnim cenama sa ukalkulisanom razlikom u ceni. U tom smislu uveden je nov konfiguracioni parametar kako bi se aktivirala ova funkcija 10202 – Konsultuj cenovnik po kupcima za tip objekta 02.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs