news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

U dopunama verzije realizovanim tokom aprila, unapređene su funkcionalnosti u modulima Finansijskog poslovanja i Obračuna zarada u delu formiranja virmana za neto zarade zaposlenih.

 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Verzija (08.04.2020, build 900-20605) unapređena je uvođenjem novih funkcionalnosti u delu Robno-Trgovinsko poslovanje – Povraćaj robe kupca – Povraćaj robe INO kupca. Ovom izmenom je iz modula Finansijsko poslovanje – Knjižna odobrenja/zaduženja izbačena opcija Povraćaj robe kupca i od sad se ova opcija nalazi isključivo u modulu Robno-trgovina – Povraćaj kupca:

Forma ekrana Povraćaj robe ino kupca

Nov dokument je dobio oznaku naloga ZI:

Forma izveštaja za štampu Povraćaj robe ino kupca

Na zahtev korisnika, omogućen je upis iste razlike u ceni (RuC) za sve artikle i time ubrzan unos RuC prilikom rada kalkulacije. U kalkulacijama (i nasleđenim formama) omogućeno definisanje i procenta rabata i procenta razlike u ceni (marže) uz napomenu, da će procenat rabata biti dodat odmah nakon unosa šifre artikla, dok će procenat razlike u ceni biti dodat dolaskom na to polje:

Obrada dokumenta - Postavka procenta rabata

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Dopunom verzije, (04.04.2020, build 900-20600) implementirana je transakcija knjižnog odobrenja i zaduženja INO kupca i INO dobavljača. U formi knjižnog zaduženja implementirane su i 3 propisane vrste štampe: u dinarima, u valuti i na engleskom. Finansijsko odob./zad.INO kupca nosi oznaku dokumenta ZO:

Finansijsko odobrenje/zaduženje Ino kupcu

U ovom modulu unapređene su procedure automatskog knjiženja u PDV evidenciji. Izmene se odnose samo na slučajeve firmi u sistemu PDV i isključivo za vrstu naloga IZ ili NN:

  • Ukoliko je nalog upisan u PDV evidenciju, prilikom rasknjižavanja (vraćanja naloga u obradu) program će da izvrši proveru da li je isti upisan u PDV evidenciju i ukoliko jeste, program obaveštava da li želimo da ga obrišemo iz PDV evidencije ili ne.
  • Prilikom konfirmisanja naloga program će ponovo da izvrši proveru da li je nalog upisan u PDV evidenciju i ukoliko jeste program obaveštava operatera da li želi da se nalog izbriše iz PDV evidencije i ponovo primeni eventualno pravilo automatskog knjiženja u PDV evidenciju (po šifarniku knjiženja u PDV evidenciju) ili ne.

Osim pomenutih, unapređene su procedure obrade ručnih naloga:

  • Ukoliko za određeni konto postoji analitika, a nije upisana prilikom obrade izvoda ili ručnog naloga, uvedena je zabrana prelaska u sledeće polje. Istovremeno, korisnik je onemogućen da izvrši upis ukoliko se konto ne vodi analitički.
  • Uvedena je zabrana knjiženja na kontima koja se vode devizno, a na kojima u nalogu nije upisana šifra valute i samim tim, onemogućen je unos šifre valute u nalogu, ako se konto ne vodi devizno.

OBRAČUN ZARADA

Dodat je novi tip fajla za Poštansku štedionicu i novi konfiguracioni parametar koji treba aktivirati 10412 - Šifra isplatioca kod banke Poštanske štedionice, a zatim uneti parametar dobijen iz Poštanske štedionice:

Specifikacija za tekuće račune po bankama - Banka Poštanska štedionica

U verziji (17.04.2020. build 900-20609) postoji mogućnost automatskog smanjenja iznosa na virmanu za neto zarade za zaposlene.

Čekiranjem opcije Promena iznosa-vrednost, korisniku je omogućen unos iznosa za koji želi da umanji neto zaradu. Program će automatski smanjiti neto zarade kod svih zaposlenih za uneti iznos.

Funkcionalnost datuma dospelosti 04.01.2021. omogućena je u prethodnim verzijama.

U verziji (25.04.2020. build 900-20610) preko opcije Neto zarada i čekiranja opcije Fiksni iznos, korisniku je omogućen unos fiksnog iznosa za formiranje svih virmana za neto zaradu klikom na polje Obr. za vrpl:

Obračun za vrstu plaćanja

Program će automatski upisati neto zarade kod svih zaposlenih prema unetom iznosu klikom na polje Formiraj virmane:

Štampa virmana - Formiraj virmane

Takođe, korisniku je omogućeno brisanje virmana koji mu nisu potrebni, npr virman za porez i doprinose. Klikom na F2 - izmene, izborom opcije Porez i doprinosi i klikom na polje Obriši:

Brisanje virmana


ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama verzije (04.04.2020, build 900-20600), na zahtev korisnika, implementiran je novi konfiguracioni parametar kojim je omogućena zabrana štampe faktura za klijente čiji su računi u blokadi 10411 - Onemogući štampu računa partnera koji je u blokadi.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs