news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO - TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI

 

ROBNO-TRGOVINA

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10119 u Klasifikaciji 106 kojima je moguće definisati da se ignorišu mesta i nosioci troškova kod specifikacija valute.

Valute plaćanja 

ADMINISTRACIJA

Omogućen je prenos u novu poslovnu godinu svih artikala iz objekta po subjektima jednim klikom. Ovo je zgodno (praktično neophodno) kod prenosa robnog u objektu tipa 23 – Sitan inventar zadužen po radnicima.

Prenos podataka u narednu godinu- Po subjektima  

STALNA SREDSTVA

Ubačen je novi tab u osnovnoj formi evidencije stalnih sredstava u kome se može videti specifikacija reversa za selektovano stalno sredstvo. Izvršen je potpuni redizajn forme obrade i izdavanja reversa. Omogućeno je brisanje celog reversa kao i pojedinačne stavke reversa. Omogućen je pregled svih izdatih reversa.

Evidencija stalnih sredstava  

Reversi sredstava  

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Sada postoje dva nova polja koja mogu da se popune vezano za štampu KEP knjige i to "Strana" i "Redni broj". Ovi parametri sada prilikom štampe počinju od zadatih. Za štampu KEP knjige tip 1 je ostalo da ukoliko je strana 1 broj strane se ne štampa iz praktičnih razloga. Prilikom štampe ostalih tipova knjige, strana se štampa kako je navedeno.

Dodata je nova funkcionalnost – Kopiranje već unetog finansijskog naloga u Obrada naloga za glavnu knjigu. Potrebno je da se pozicionirate na nalog na osnovu kog želite da formirate novi i da startujete funkciju „Formirajte po tekućem“. Za datum naloga i datum dokumenta novog naloga se uzima vrednost perioda DO definisana u zaglavlju BizniSoft-a, dok se za operatera uzima vrednost prijavljenog operatera.

Knjiga evidencije prometa    Obrada naloga za glavnu knjigu 

OBRAČUN ZARADA

Sada postoji posebna tabela pod nazivom „Prosek zarada iz prethodne aplikacije“. Ova funkcija se nalazi u modulu Obračun zarada – Parametri za obračun – Prosek zarada iz prethodne aplikacije. Sve procedure koje preračunavaju i štampaju prosek su modifikovane u skladu sa novom tabelom.

Prosek zarade iz prethodne aplikacije  

Sada se može odštampati obrazac NZ-1 i za naknade od 60% i 30% samo ukoliko je obračun naknade obračunat po bruto principu. Neophodno je podesiti sledeće da bi obrazac bio funkcionalan:

U tabeli Vrste plaćanja zarada, naknada i dodataka otvorite nove vrste:

Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka  

Zatim u tabeli - Vezna tabela prihoda iz radnog odnosa otvorite ove redove:

Vezna tabela prihoda iz radnog odnosa  

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs