20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


MARK TRADE DOO

Adresa:  PARTIZANSKIH BAZA 21
Mesto:  NOVI SAD
PIB: 100729496
Korisnik OD: 25.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012