20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


FOODLAND DISTRIBUTION DOO NOVI PAZAR

Adresa:  RUDJERA BOŠKOVIĆA BB
Mesto:  NOVI PAZAR
PIB: 113837822
Korisnik OD: 16.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012