20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


T-KONTO 20.20 DOO BEOGRAD-PALILULA

Adresa:  JADARSKA 4
Mesto:  BEOGRAD-PALILULA
PIB: 111973498
Korisnik OD: 13.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 5
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012