20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


NES PLUS INVEST DOO NOVI SAD

Adresa:  JEGRIČKA 1 A
Mesto:  NOVI SAD
PIB: 108986479
Korisnik OD: 13.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012