Obzirom na veliko interesovanje naših klijenata vezano za predstojeću Elektronsku Fiskalizaciju, pokušaćemo da vam ovu prilično kompleksnu problematiku objasnimo u vidu jednog dijaloga sa fiktivnim klijentom na dan 22.12.2021.

Pitanje: Šta je suštinska razlika između starog i novog Zakona o fiskalizaciji?

Odgovor: Starim Zakonom o fiskalizaciji se sama fiskalizacija i štampa fiskalnog računa obavljala posebnim, isključivo hardverskim, uređajima: fiskalnim kasama i/ili fiskalnim štampačima. Podaci o fiskalizovanim računima su se čuvali u jednoj vrsti interne memorije ugrađene u samom uređaju (fiskalna memorija) dok su se sami računi štampali na termalnom štampaču koji je bio integralni deo fiskalnog uređaja. Novim zakonom se fiskalizacija vrši elektronskim putem i vrši je uređaj koji se zove "Procesor fiskalnih računa" (PFR). Tako fiskalizovan račun, sa svim Zakonom propisanim elementima se nakon toga može odštampati na bilo kom štampaču.

Pitanje: Kada se kaže "na bilo kom štampaču" da li to znači da se može odštampati i na običnom laserskom i/ili InkJet A4 štampaču?

Odgovor: Da, na bilo kom štampaču. Jedini izuzetak mogu biti matrični štampači. Naime, po ovom Zakonu o fiskalizaciji, obavezan element fiskalnog računa je i (prilično obiman i kompleksan) QR kod. Skeniranjem navedenog QR koda kupac može u svakom trenutku proveriti da li je njegov račun fiskalizovan i dobiti sve podatke o računu. Štampa ovako velikog QR koda na matričnim štampačima bi trajala jako dugo i verovatno isti ne bi bio lako čitljiv, pa se iz tog razloga matrični štampači ne preporučuju ni u kom slučaju. Najpraktičnije, najbrže i najrentabilnije će biti da se račun odštampa na termalnim POS štampačima i to je rešenje koje će u praksi biti primenjeno u najvećem broju slučajeva.

Pitanje: Ali ćemo moći da odštampamo i na našem laserskom A4 štampaču?

Odgovor: Da. Dopuna odgovora 08.11.2021: U prvim verzijama će ova funkcionalnost verovatno biti onemogućena dok ne dobijemo jasnije informacije da li će biti problema sa akreditacijom u tom smislu, obzirom da je izgled fiskalnog računa strogo definisan. Dopuna odgovora 22.12.2021: Fiskalni isečak ćete moći bilo kojim PDF printerom da odštampate na laserskom štampaču.

Pitanje: Taj "Procesor fiskalnih računa" (PFR) se nalazi na serveru Poreske Uprave i BizniSoft će ga putem internet veze kontaktirati, PFR će fiskalizovati račune, i nakon toga će BizniSoft odštampati odgovor u vidu računa za kupca na lokalnom štampaču... Tako?

Odgovor: Da, baš tako. BizniSoft/BizniSoft POS je ono što se sada u Zakonu zove "Elektronski sistem za izdavanje računa" (ESIR). Operater/kasir će kucati račune na (manje-više) identičan način kao i do sada, a BizniSoft/BizniSoft POS (ESIR) će putem internet veze poslati zahtev PFR-u Poreske uprave za fiskalizacijom, nakon čega će se račun odštampati kupcu na lokalnom POS štampaču.

Pitanje 22.12.2021: A šta se dešava ukoliko nismo imali nikakav program za izdavanje računa već samo običnu fiskalnu kasu. Šta ćemo sa njom i do kada možemo da je koristimo?

Odgovor 22.12.2021: Stare fiskalne kase više neće biti u funkciji i njih ćete morati da zamenite novim fiskalnim kasama (hardverski ESIR) ili nekim programom (BizniSoft ili bilo koji drugi akreditovan od strane Poreske uprave) u kombinaciji sa termalnim (POS) štampačem. Krajnji rok za prelazak na fiskalizaciju po novom Zakonu je 30.04.2022.

Pitanje 22.12.2021: Kako da znam koji su softveri akreditovani?

Odgovor 22.12.2021: Registar odobrenih elemenata fiskalnih uređaja (EFU) možete naći na sledećoj adresi: https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html .

Pitanje: Znači nama je potrebna stalna internet veza, BizniSoft/BizniSoft POS (ili neki drugi ESIR) i termalni POS štampač. To je to?

Odgovor: Na žalost, nije. Zakonom je propisana obaveza da u svakom objektu postoji bar jedan "Lokalni Procesor Fiskalnih Računa" (LPFR) koji će fiskalizovati račune u uslovima kada, iz bilo kojih razloga, ne postoji internet veza.

Pitanje: A koji je onaj PFR na serveru Poreske Uprave?

Odgovor: To je tzv. "Virtuelni Procesor Fiskalnih Računa" (VPFR).

Pitanje: Da li ima još neki tip PFR-a?

Odgovor: Nema.

Pitanje: Šta je taj LPFR i kako to izgleda?

Odgovor: Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (LPFR) je hardverski ili softverski uređaj (nova fiskalna kasa/novi fiskalni štampač ili poseban program, tzv."softverski LPFR") koji vrši fiskalizaciju na sličan način kao VPFR. LPFR čuva podatke svih fiskalizovanih računa i periodično ih automatski šalje na server Poreske Uprave internet vezom.

Pitanje: Znači: sve nove fiskalne kase/štampači će imati svoj LPFR kao njihov sastavni deo?

Odgovor: Koliko je nama poznato: da, imaće.

Pitanje: A da li će postojati poseban hardverski uređaj koji će samo fiskalizovati račune kako bi isti mogli da se odštampaju na običnom POS štampaču?

Odgovor: To nam još uvek nije poznato. Narednih dana očekujemo prezentaciju fiskalnih uređaja nekih proizvođača pa ćemo videti. Dopuna odgovora 08.11.2021:Galeb će imati hardverski LPFR. Cena još uvek nije konačna ali će biti negde oko 150EUR u prodaji plus 5-8 EUR mesečno.

Pitanje: Da li to znači da će sve nove fiskalne kase morati da budu povezane na internet i kako?

Odgovor: Da, moraće da imaju vezu sa internetom. U ovom momentu ne postoji ni jedan fiskalni uređaj na tržištu koji je prošao sertifikaciju, samim tim ne znamo detaljne tehničke specifikacije, ali pretpostavljamo da će to biti bežično, SIM karticom putem mobilne mreže i/ili Ethernet kablom. Ono što pouzdano znamo je da svi proizvođači intenzivno rade na svojim rešenjima i nove informacije ćemo imati već narednih dana.

Pitanje: Koji LPFR onda da koristimo: harverski ili softverski? Da li ćete vi imati svoj softverski LPFR?

Odgovor: Možete koristiti koji god želite. LPFR je vrlo strogo standardizovan tako da, što se nas tiče, za ove potrebe možete koristiti bilo koji novi fiskalni uređaj ili bilo koji softverski LPFR koji bude prošao sertifikaciju od strane Poreske Uprave. Trenutno na tržištu već postoje (u najavi) 5 softverska LPFR-a i sigurni smo da će toga biti još. Mi paralelno razvijamo i naš softverski LPFR, kao poseban proizvod, ali nam taj proizvod u ovom momentu nije prioritetan. U međuvremenu ćemo testirati neke softverske LPFR-ove koji se budu pojavljivali na tržištu i dati vam adekvatnu sugestiju u tom smislu. Dopuna odgovora 15.12.2021: U ovom momentu već postoje 10 softverskih LPFR-a koji su prošli sertifikaciju.

Dopuna odgovora 22.12.2021: Mi smo definitifno odustali od daljeg razvoja sopstvenog softverskog LPFR-a obzirom da na tržištu ima već preko 10 proizvoda koji su prošli akreditaciju.

Pitanje: Koliko će koštati softverski LPFR?

Odgovor: Ne znamo. Koliko smo mi uspeli da se raspitamo, cene softverskih LPFR-a se, za sada, kreću u rasponu od 5 do 10 EUR mesečno. Moguće je i da će pojedine softverske kuće taj proizvod distribuirati besplatno uz njihov "osnovni" proizvod (ESIR).

Pitanje: A da li je onda možda bolje da uzmem novu fiskalnu kasu i/ili novi fiskalni štampač u kom slučaju nemam mesečne troškove za LPFR niti imam potrebe da kupujem poseban POS štampač koji, uzgred, košta par stotina evra?

Odgovor: Možda, ali trenutno ne znamo ni cene tih fiskalnih uređaja, ni uslove njihovog korišćenja, niti detaljne tehničke karakteristike tako da Vam ništa u tom smislu ne možemo sugerisati. Obzirom da je rok za novu fiskalizaciju pomeren na 30.04.2022 predlažemo da ne žurite sa odlukom, već da sačekate da se situacija na tržištu malo "iskristalizuje", a mi ćemo Vam blagovremeno dati adekvatnu sugestiju. Dopuna odgovora 08.11.2021: Kako sada stoje stvari, moguće je i da će svi proizvođači fiskalnih uređaja mesečno naplaćivati harverski LPFR koji se eventualno distribuira uz uređaj.

Dopuna odgovora 22.12.2021: Obzirom da je sada već veliki broj LPFR-a i ESIR-a prošao akreditaciju od strane Poreske uprave, čini se da cela "stvar" ide u pravcu rešenja koje će podrazumevati običan termalni štampač (po mogućstvu sa trakom širine 80mm) i softverski LPFR uz korišćenje vašeg postojećeg interneta u objektu (WiFi, ADSL ...). Fiskalnih uređaja (termalni štampač + LPFR) koji su prošli akreditaciju i koji će moći da se povežu sa nekim eksternim softverom ima vrlo malo (koliko je nama poznato - samo jedan: IntRaster DP-25), oni neće moći, po svemu sudeći, da se koriste kao "napredni ESIR", koji je neophodan za izdavanje avansnih računa, i celokupno rešenje će verovatno biti skuplje. Ovo nije naša konačna preporuka, mi svakodnevno pratimo dešavanja na tržištu u tom smislu ali kako sada stoje stvari vrlo je realno da će naša zvanična preporuka u nekom momentu biti rešenje koje će podrazumevati običan termalni štampač i softverski LPFR tako da vam za sada samo savetujemo da razmišljate u tom pravcu - bez donošenja konkretnih odluka. Mi ćemo svejedno podržati rad sa svim novim fiskalnim uređajima koji imaju mogućnost rada u režimu fiskalnog štampača.

Pitanje: Aha, dobro ... Znači, ukoliko se odlučimo da koristimo nove fiskalne uređaje onda nema potrebe da imamo LPFR, oni to već imaju integrisano? Sa druge strane, ukoliko se odlučimo da koristimo isključivo "obične" termalne POS štampače onda nam je potreban i jedan softverski LPFR?

Odgovor: Da, tačnije: bar jedan.

Pitanje: Kako to mislite "bar jedan"?

Odgovor: Pokušaću da objasnim: BizniSoft (a verujem i bilo koji drugi ESIR) ćete moći da konfigurišete da li će prilikom fiskalizacije koristiti isključivo LPFR, ili će pokušati da račun prvo fiskalizuje na VPFR-u, pa tek ukoliko ne postoji internet veza ili je VPFR iz bilo kog razloga nedostupan, da se obrati LPFR-u. U trenutnim (TEST) uslovima VPFR odgovara u roku od 200 milisekunde dok bilo kom LPFR-u treba oko 1 sekunde da fiskalizuje račun (iz tehničkih razloga). Naravno da je bolje i brže da se ESIR konfiguriše da koristi prvo VPFR. Danas su internet veze prilično stabilne i praktično nikada nećete imati potrebe da koristite LPFR, zar ne? Međutim, kada fiskalizacija zvanično krene i kada svi budu fiskalizovali na VPFR-u moguće je da će vreme fiskalizacije na ovaj način biti veće od vremena fiskalizacije na LPFR-u (zbog preopterećenosti servera i slično). U tim, ali i u uslovima kada nemate baš stabilnu internet vezu (ili nemate nikakvu), možda će biti bolje da sve fiskalizujete na LPFR-u ... to ćete morati sami da istestirate, a mi ćemo Vas savetovati u skladu sa situacijom. E sad, ukoliko fiskalizaciju, iz bilo kog razloga, vršite na LPFR-u imajte na umu da LPFR može da fiskalizuje samo po jedan račun, tačnije ne može "paralelno" fiskalizovati više računa. Ukoliko imate više ESIR-a u prodavnici i ukoliko svi u jednom momentu pokušaju da fiskalizuju račune na jedan LPFR, može doći do zastoja od par sekundi. Smatramo da nije realno da se u praksi desi česta situacija da više ESIR-a iste sekunde zahteva fiskalizaciju, obzirom da ona traje samo jednu sekundu, ali bi bilo dobro da i ovo imate u vidu.

Pitanje: Dobro, onda da preformulišem: "biće potreban BAR jedan LPFR", to je to?

Odgovor: Da, to je to. Uz napomenu da će za svaki LPFR biti potreban po jedan Bezbedonosni Element (BE).

Pitanje: Šta je Bezbedonosni Element?

Odgovor: Bezbedonosni element je u stvari tzv. "pametna kartica" (eng. smartcard) koju Vam izdaje Poreska Uprava i to je sastavni i obavezni deo svakog LPFR-a. LPFR ne može da fiskalizuje račune ukoliko nije prisutan BE, zato što BE sadrži sertifikat i procedure za elektronski potpis, čuva brojače računa i određene totale i slično. Izdavanje BE je, koliko je nama poznato, besplatno i potrebno je da potreban broj BE-a zatražite od Poreske Uprave. Uslov da bi ste se prijavili za izdavanje BE-a je da prethodno registrujete poslovni prostor. Sve informacije o ovom postupku možete naći na budiefiskalizovan.gov.rs . Ukoliko ste se odlučili za softverski LPFR onda Vam je potreban i čitač pametnih kartica. Ukoliko budete koristili nove fiskalne uređaje, pretpostavljamo da će čitač kartica biti njihov sastavni deo i neće biti potrebno da ga posebno kupujete.

Pitanje: Koliko vidim postoje dve vrste Bezbedonosnog Elementa: "Pun format" i "Sim format"? Koju da naručim?

Odgovor: To zavisi od LPFR-a koji budete koristili: ukoliko koristite softverski LPFR to će verovatno, praktično uvek, biti "Pun format". Za nove fiskalne kase ovu informaciju morate da zatražite od proizvođača/distributera istih, ali verujemo da će većina i tu biti u "punom" formatu. Dopuna odgovora 08.11.2021:Galeb rešenja će koristiti SIM format tako da definitivno prvo morate da odlučite koji ćete LPFR koristiti pre nego što zatražite Bezbedonosni Element.

Pitanje: Ukoliko je BE obavezan za LPFR to znači da nije potreban u uslovima kada se koristi VPFR?

Odgovor: Na žalost, ni ovde odgovor nije baš prost. Da bi ste koristili VPFR, komunikaciju morate da obavite "sigurnom" internet vezom a ta sigurnost je obezbeđena sertifikatom koji se nalazi na BE.

Pitanje: Da li to znači da će meni u jednom objektu biti potrebno minimum 2 Bezbedonosna Elementa: jedan za LPFR i po jedan za svaki ESIR koji će koristiti VPFR?

Odgovor: Da, može i tako ... Ali scenario koji podrazumeva da svaki ESIR ima svoj čitač kartica i BE nije baš praktičan (osim u uslovima kada svaki ESIR ima svoj LPFR). Poreska Uprava Vam omogućava da zatražite sertifikat u vidu fajl-a u kom slučaju ćete taj fajl samo jednom učitati u BizniSoft i sistem će biti spreman za fiskalizaciju na VPFR. BizniSoft će Vam omogućiti autentifikaciju sa VPFR-om na oba načina (i sertifikatom na kartici i sertifikatom u fajlu). Znači, najpraktičniji odgovor bi bio da Vam je potrebno onoliko BE-a koliko imate LPFR-a i jedan fajl sa sertifikatom za svaki prodajni objekat.

Pitanje: Imam još jedno pitanje vezano za LPFR: jasno mi je da on služi da fiskalizuje račune kada ne postoji internet veza, ali ste napisali da "LPFR automatski šalje podatke na server Poreske Uprave internet vezom" kao i da će "sve nove fiskalne kase morati da budu povezane na internet". Kako kada nema internet veze?

Odgovor: Da budem precizniji: LPFR (i softverski i hardverski) će pokušati, internet vezom, da pošalje sve podatke o računima koje je fiskalizovao maksimalno jednom u 5 minuta (Dopuna odgovora 22.12.2021: u najvećem broju slučajeva maksimalno jednom u 60 minuta). Ukoliko ne uspe, pokušaće ponovo za neko vreme. Ovaj postupak je potpuno automatizovan, o njemu nemate potrebe da brinete, i zove se "daljinsko iščitavanje".

Pitanje: A šta se dešava ako interneta nema duže vreme?

Odgovor: Ukoliko interneta nema manje od 5 dana - sve je OK. Međutim, Zakonom je definisano da svi fiskalizovani računi moraju da se proslede Poreskoj Upravi sa maksimalno 5 dana zakašnjenja. Kada dođe peti dan, ukoliko interneta i dalje nema, dužni ste da ove podatke prosledite Poreskoj Upravi postupkom koji se zove "Lokalno iščitavanje". Ne brinite, BizniSoft će Vas obavestiti kada od LPFR-a dobije podatak da je neophodno lokalno iščitavanje.

Pitanje: Kako se radi to "lokalno iščitavanje"?

Odgovor: Lokalno iščitavanje u stvari podrazumeva da Vi startujete komandu koja će kopirati podatke iz LPFR-a koji čekaju da se proslede Poreskoj Upravi na fleš ili SD karticu (one su obavezne za svaki LPFR), zatim da dođete do računara koji ima internet pristup i da na portalu Poreske Uprave te podatke dostavite (upload-ujete), kao i da snimite nazad na "flešku" komande/potvrde da su podaci dostavljeni Poreskoj Upravi, vratite "flešku" u LPFR i startujete proceduru iščitavanja ovih komandi. LPFR će Vam zatim na "flešku" formirati fajl koji je potvrda da su komande izvršene i taj fajl morate ponovo da postavite na portalu Poreske Uprave. Ovo je teoretski, u praksi će to zavisiti od samog LPFR-a i postupak će morati da bude detaljno opisan u uputstvu koje ide uz LPFR. Uslov za sertifikaciju LPFR-a je i detaljno uputstvo koje će vam sigurno biti dostupno.

Pitanje 22.12.2021: Da li ćemo morati da radimo "lokalno iščitavanje" i ukoliko ne koristimo program već običnu fiskalnu kasu?

Odgovor 22.12.2021: Da. U uslovima kada nema internet veze duže od 4 dana vi ćete morati da obavite postupak lokalnog iščitavanja bez obzira koji uređaj koristite. Možete zaključiti da vam je računar sada neophodan čak iako vam ne služi za izdavanje fiskalnih računa (ESIR).

Pitanje: Da se vratimo na BizniSoft/BizniSoft POS. Napisali ste da će "Operater/kasir kucati račune na (manje-više) identičan način kao i do sada". Šta ste podrazumevali pod onim "manje-više".

Odgovor: Novim Zakonom o fiskalizaciji se uvode pet tipa računa: "promet", "kopija", "predračun", "obuka" i "avans" i dva tipa transakcije: "prodaja" i "refundacija". Možete zaključiti da se kombinacijom ovih elemenata dolazi do više različitih tipova fiskalnih računa. Ni ovde nemate potrebe da brinete, BizniSoft će Vam automatski ponuditi onaj koji je podrazumevan i najčešći a to je "Promet - Prodaja". Pored aktuelnih načina plaćanja (gotovina, ček i kartica) uvode se 4 nova načina plaćanja: "uplata na račun" (virman), "vaučer", "instant transfer" i "drugo bezgotovinsko plaćanje". Virmansko plaćanje je i do sada bilo podržano u programu, samo se na fiskalnom računu iskazivalo pod opcijom "ček". Za ostala plaćanja smo već predvideli adekvatna konta za automatsko knjiženje kako bi sve, kao i do sada, bilo automatizovano. Postoje i određene specifičnosti za refundaciju, refakciju, promet po predračunu, promet po avansu kao i za kopiju po svim tipovima računa, poreska oslobođenja i slično.

Pitanje: Kakav je to tip računa "avans"?

Odgovor: Zakonodavac je predvideo da se, u uslovima kada se na prodajnom mestu nešto plaća avansno, za tu transakciju izda posebna vrsta računa. Mi nismo sigurni da je bilo ovih potreba u praksi, ali je Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a propisano sledeće: "U slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izdati fiskalni račun Avans Prodaja (AP) koji sadrži datum uplate". Pored toga neophodno je da svaki ESIR koji želi da se sertifikuje kao "Napredni ESIR" ima podržano i ovu vrstu transakcije, kao i način da se uz konačni promet "poveže" plaćanje sa ovim avansom. Sve ovo će automatski biti proknjiženo u finansijskom i PDV evidenciji (za firme koje su u sistemu PDV) na predviđenim pozicijama POPDV obrasca.

Pitanje: Da li ćemo imati uputstvo za sve ove novine u BizniSoft POS-u?

Odgovor: Uslov da neki ESIR prođe sertifikaciju je da postoji detaljno uputstvo za sve navedeno, tako da će ovo uputstvo biti svima raspoloživo na našem sajtu - čim sertifikacija bude obavljena.

Pitanje: A kada očekujete da će BizniSoft dobiti sertifikat?

Odgovor: Postupak dobijanja sertifikata traje neko vreme tako da očekujemo da se to desi do kraja novembra. Dopuna odgovora 04.12.2021: Očekujemo da će BizniSoft dobiti akreditaciju od strane Poreske uprave do 20.12.2021. Dopuna odgovora 15.12.2021: BizniSoft je dobio akreditaciju od Poreske uprave i nalazi se na spisku odobrenih elemenata EFU. Zainteresovani klijenti mogu da počnu da fiskalizuju račune u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji.

Pitanje: Da li će nadogradnja BizniSoft-a za rad po novom Zakonu o fiskalizaciji dodatno koštati nas korisnike?

Odgovor: Ne.

Pitanje: Kako ću biti obavešten ako dođe do nekih promena vezano za sve napred navedeno, odnosno kada se stvari budu malo "iskristalisale"?

Odgovor: Tako što ćete ponovo posetiti ovu stranicu za nekoliko dana, a mi ćemo se truditi da istu ažuriramo čim nam nove informacije budu bile dostupne.

Pitanje: Iskreno, meni baš ništa nije jasno. Kome mogu da se obratim za dodatne informacije i/ili objašnjenja?

Odgovor: Možete nas kontaktirati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili da postavite pitanje na našoj Facebook grupi "BizniSoft Support".