news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • OBRAČUN ZARADA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • ADMINISTRACIJA 

U poslednjim izmenama verzije, u najvećoj meri unapređene su funkcije u sledećim modulima:

GENERALNO

BizniSoft označavanje dokumenata predstavlja sistem koji nudi mogućnost dodeljivanja odgovarajuće oznake dokumentu radi lakšeg pregleda. Ideja je da svaki BizniSoft dokument možete označiti jednom od 15 ponuđenih adekvatnom funkcijom u zaglavlju BizniSoft-a. Ovde možete i skinuti oznaku kao i pregledati istoriju svih "označavanja". Ova funkcionalnost je aktivna u sledećim formama:

 • Pregled dokumenata firme (za period definisan u zaglavlju)
 • Pregled dokumenata poslovnog objekta (za period definisan u zaglavlju)
 • Pregled dokumenata operatera (za period definisan u zaglavlju)
 • Obrada naloga GK
 • Kalkulacije i nasleđene forme
 • Fakture i nasleđene forme
 • Interni račun i nasleđene forme
 • Nivelacije i nasleđene forme
 • Popis robe
 • Blagajnička uplata/isplata
 • Radni nalog

Ova funkcionalnost radi i u uslovima kada je dokument već proknjižen. Koje oznake dokumenta ćete koristiti i za koje poslovne potrebe odlučite sami:

Postavka oznake u Pregledu dokumanata firme za period Prikaz istorije postavljenih oznaka Uklanjanje postavljene oznake

Isti princip aktiviranja postavke važi za bilo koju od navedenih formi:

Postavka oznake - Kalkulacije Postavka oznake - Obrada Naloga za glavnu knjigu

Implementirana je još jedna nova funkcionalnost koja pruža mogućnost da se selektovani slog u tabeli prikaže u posebnoj formi u kojoj je omogućen pregled kao i ažuriranje grida (aktivacijom na F2 Izmene) identično originalnom. Nova funkcionalnost se nalazi u zaglavlju ekrana a može joj se pristupiti i pritiskom na taster F12 u bilo kojoj tabeli. Ova funkcionalnost je korisna u uslovima prikaza pojedinih tabela koje sadrže dosta polja a aktivacijom funkcije F12 dobijamo prikaz svih polja "na jednom mestu", uz važnu napomenu da se kroz prikaz stavki u tabeli mogu aktivirati dve različite forme - sužen prikaz sloga ili proširen prikaz svih kolona preko prečice Alt+F1:

Aktivacija prikaza stavke u tabeli Matična knjiga radnika - Prikaži stavku u tabeli u suženoj formi Prikaži stavku u tabeli - Prikaz svih kolona

Implementirana je mogućnost prikaza automatske visine reda čija se aktivacija i prikaz u meniju u tabelama vrši desnim klikom miša:

Automatska visina reda u tabelama

Funkcija Oboji parne kolone smeštena je u okviru istog menija aktivira se desnim klikom miša pod uslovom da je prethodno kroz BizniSoft konfigurator aktiviran parametar 10294 - Bojenje parnih redova je podrazumevano:

Biznisoft konfigurator

Izvršen je mali redizajn pozicija funkcija kontekstnog menija tako da su sledeće opcije grupisane opcije grupisane u okviru posebnog skupa Kolona za filtriranje, Zaglavlje za grupisanje, Oboji parne redove, Automatska visina reda i promenjen je redosled prikaza pojedinih funkcija po važnosti:

Skup funkcija za grupisanje, filtriranje, prikaz obojenih paarnih redova, automatske visine reda

OBRAČUN ZARADA

Osim standardnih izveštaja, implementirana je mogućnost generisanja i naprednih izveštaja iz modula obračuna zarade analogno izveštajima iz robnog i finansijskog. Prethodno postavljene statistike su izbačene i postavljene kroz propisani šablon:

Obračun zarada - Izveštaji za period i po periodima kroz standardni pregled Obračun zarada - Izveštaji za period i po periodima kroz napredni pregled

Nakon učitavanja šablona, izveštaj je moguće štampati, dalje prilagođavati kroz odgovarajuća formatiranja i/ili eksportovati u integrisani ili eksterni Excel:

Izveštaji za period i po periodima - Učitavanje šablona Izveštaji za period i po periodima - Učitavanje šablona

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementirana je nova opcija – prikaz kolone Prikaži saldo u KEP knjizi kojom se prikazuje trenutno saldo na svakom redu za kolone Zaduženje i Razduženje, odnosno za kolone Zaduženje sa PDV i Razduženje sa PDV:

Nova kolona Prikaži saldo u KEP knjizi

U računu troška u delu finansijskih transakcija dodato je novo polje u dnu ekrana PDV čijom se aktivacijom prikazuju označeni svi računi troška u kojima je postojalo pravo odbitka PDV. Ovo je zgodno za proveru. Ova oznaka je privremenog karaktera i sama će se “sakriti” kada se promene podaci u tabeli:

Račun troškova - polje PDV

U skladu sa najnovijim izmenama u verziji, implementiran je sistem označavanja svih dokumenta iz dela Finansijskih transakcija:

Označavanje dokumenta u finansijskim transakcijama

ADMINISTRACIJA

Implementirani su sledeći novi parametri koji mogu da se aktiviraju u uslovima kada je nemoguće uspešno licencirati program iz bilo kog razloga:

 • 10291 – BizniSoft Licenca – Naziv korisnika
 • 10292 – BizniSoft Licenca – Serijski broj
 • 10293 – BizniSoft Licenca – Ključ

Uveden je nov konfiguracioni parametar kojim se operaterima dodatno uskraćuje mogućnost ažuriranja u okviru objekata firme 20040 - Onemogući ažuriranje objekta firme.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10294 - Bojenje parnih redova je podrazumevano kojim se može definisati da se u tabelama/gridovima podrazumevano prikazuju obojeni parni redovi, uz napomenu da ukoliko je ovaj parametar uključen, bojenje parnih redova se ne može isključiti funkcijom iz kontekstnog menija. Ovaj parametar nema nikakvu funkciju u BizniSoft POS-u obzirom da se u glavnoj formi ovog modula već podrazumevano boje parni redovi.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs