news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI
  • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, uvedene su brojne inovacije naročito u modulima Robno-trgovinskog i Finansijskog poslovanja. Uvedena je nova funkcionalnost u BizniSoft konfiguratoru koja značajno pojednostavljuje postavljanje podrazumevane godine. Osim pomenutih izmena, redizajnirana je forma univerzalne pretrage kako u pogledu prikaza forme tako i kroz uvođenje novih funkcionalnosti.

GENERALNO

Univerzalna pretaraga

Redizajnirana je forma univerzalne pretrage u pogledu prikaza forme i kroz uvođenje novih funkcionalnosti. Univerzalnoj pretrazi osim kroz zaglavlje BizniSoft-a, možete pristupiti kombinacijom tastera Alt+p u bilo kojoj formi:

Forma pretrage u zaglavlju BizniSoft-a


Ukoliko se u polje za pretragu, unese samo jedno slovo, aktivira se funkcionalnost brzih tastera koje smo odabrali kao skraćenice koje vode do najznačajnijih funkcija aplikacije. Pritiskom tastera Enter, selektovana funkcija se fokusira i aktivira u novom ekranu:

Pretraga sa unosom jednog karaktera


Ikonica sa lupom nudi prikaz liste svih funkcionalnosti brzih tatsera a klikom miša na stavku pokreće se selektovana funkcija. Drugim rečima, ukoliko korisnik poznaje oznaku određene funkcije, npr. izlazne fakture, može da skrati putanju do fukcije koristeći kombinaciju tastera Alt+p->F-Enter->F5 itd:

Ikonica sa lupom nudi prikaz liste svih funkcionalnosti brzih tastera

Ukoliko se u formu za pretragu unese više od 1 karaktera, ili određeni pojam a zatim pritisne taster Enter, aktivira se funkcija ostalih elemenata pretrage BizniSoft-a sa listom svih funkcija koje sadrže deo unetog naziva. Tatserom F8 rezultati pretrage, biće prikazani u novom ekranu.

Rezultati pretrage u tom slučaju biće podeljeni na različite skupove:

BizniSoft Funkcije - Sadrži sve predviđene funkcije koje postoje u meniju BizniSoft-a. Klikom na neki od rezultata pretrage startuje se izabrana funkcija.

Startovanje funkcije u formi pretrage


BizniSoft Izveštaji – U ovom delu forme sadržani su izveštaji iz funkcija izveštavanja po modulima. Selektovanjem nekog od rezultata pretrage startuje se forma koja sadrži taj izveštaj koji će prilikom prikaza u novoj formi automatski biti selektovan.

Selektovanjem nekog od rezultata pretrage startuje se forma koja sadrži taj izveštaj


BizniSoft Entiteti - Predstavlja skup sledećih entiteta: poslovni objekti, artikli, partneri, radnici, lica van radnog odnosa, kontni plan i matični podaci firme. Ukoliko je izabrani entitet objekat, vršiće se promena obejkta, a ako je izabran entitet firma/klijent izvršiće se promena firme!

BizniSoft Atributi – Sadrži sve forme aplikacije za rad sa poslovnim atributitima: atributi artikla, atributi poslovnih partnera, atributi knjigovodstvenih računa i atributi klijenta firmi. Pretražuju se samo atributi koji imaju asocirane entitete - ukoliko za izabrani atribut nema asociranih entiteta, neće se naći u rezultatima pretrage.

Izlazni dokumenti – Pretražuju se svi izlazni dokumenti (uključujući i funkciju Izlazne fakture iz finansijskih transakcija) po broju naloga i veznom dokumentu. Selektovanje rezultata prikazuje standardnu formu prikaza BizniSoft dokumenta. Zgodno kada se pretražuje neki konkretni izlazni dokument (po otpremnici, ugovoru ili bilo na koji drugi način).

Ulazni dokumenti – Vrši se pretraga svih ulaznih dokumenata (uključujući i sve ostale funkcije iz dela finansijskih transakcija) po broju naloga i veznom dokumentu. Selektovanje rezultata prikazuje standardnu formu prikaza BizniSoft dokumenta. Ovo je praktično u situacijama pretrage nekog ulaznog dokumenta (po broju fakture dobavljača i sl.).

Izvodi banaka – Pretražuju se svi izvodi po veznom dokumentu, eksternom dokumentu, iznosu duguje i iznosu potražuje. Ova funkcionalnost je praktična ukoliko poslovni partner (kupac ili dobavljač) reklamira neki dokument ili kada želimo da nađemo neku uplatu/isplatu po iznosu (možemo da kucamo samo iznos) i sl. Selektovanjem rezultata ove vrste pretrage otvara se nalog glavne knjige sa selektovanim izvodom.
Postojanje pretrage BizniSoft funkcija učinilo je da je stara pretraga funkcija postala suvišna i nepotrebna (ona koja se nalazila u modulu Omiljene funkcije) te je ista izbačena iz programa:

Uređivanje liste funkcija


Tipovi pretrage se mogu filtrirati u smislu prikaza samo određenog tipa. Nova pretraga briše ovaj filter.
Rezutati pretrage se (nakon što se završi pretraga i prikažu rezultati) mogu prikazati i u novoj formi (pritiskom na taster F8) u kojoj isto važe sve napred napomenute funkcionalnosti.

Tasterom F8 rezultati pretrage, biće prikazani u novom ekranu

Određeni tip pretrage se u ovoj formi može zatvoriti klikom na ikonicu X u gornjem desnom uglu konkretnog tipa. Zatvaranje svih tipova zatvara i ovu formu. Nova pretraga automatski zatvara ovu formu (iz tehničkih razloga).

 Rezultati pretrage

 

Implementirana je funkcionalnost kojom se automatski nudi email poslovnog partnera (ukoliko je definisan u šifarniku poslovnih partnera). U formi pregleda dokumenata i funkciji slanja email-om (integrisan ili podrazumevani OS email klijent) program će automatski upisati e-mail adresu primaoca. Ova funkcionalnost je implementirana u štampi ulaznih i izlaznih dokumenata, IOS-a, kompenzaciji, kartici obaveza i potraživanja iz finansijske operative kao i u izveštajima iz finansijskog:

Šifarnik poslovnih partnera - polje e-mail adresa Podrazumevani e-mail klijent

Implmentirana je nova funkcija pod nazivom Izvoz – avansni račun u delu Izvoz robe i usluga. Modifikovane su procedure knjiženja avansnih računa, asociranja avansnih računa konačnim i štampe avansnih i konačnih računa. Ovi avansi asociraju u iznosu valute koji su bili a obračun kursnih razlika za konta 2050/4302 vrši se naknadno. Ubačena je nova šifra u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0182 – 4302 i na taj konto se knjiže primljeni avansi u valuti. Ova šifra je automatski ubačena i u tabeli avansnih računa.

ROBNO-TRGOVINA

Na zahtev korisnika modifikovan izveštaj Stanje zaliha – nabavna i VP cena u deluIzveštaji iz robnog prometa tako što je ubačena i kolona u kojoj se iskazuje procenat razlike u ceni. S tim u vezi dorađena je Funkcionalnost parametra 10202 tako da se odnosi i na tip objekta 01.

Pored postojeće opcije Kopiraj iz cenovnika, imprelentirano je novo polje Obriši cenovnik.

U poslednjim izmenama verzije, sistemom označavanja dokumenta obuhvaćen je i Pregled virmanskih računa. Više informacija o funkcijama označavanja dokumenta možete naći na našem sajtu u delu Novosti po verzijama – Novembar, na ovom linku:

Pregled virmanskih računa

Istovremeno, u BizniSoft konfiguratoru, dodat je nov konfiguracioni parametar 20042 - Onemogući dodavanje/brisanje oznaka kojim se aktivira zabrana dodavanja i ukljanjanja oznaka na dokumentima.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10314 – Ignoriši mesto/nosioc troška prilikom prenosa početnog stanja GK. Ukoliko je promet kupca razbijen po mestima troškova, program prilikom formiranja početnog stanja to ignoriše i postavlja saldo u jednu stavku.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Implementirana je nova funkcionalnost u internim računima i svim nasleđenim forma, Formiranje naloga – na osnovu vagarskih potvrda.

Formiranje dokumenta na osnovu vagarskih potvrda

Napominjemo da je u ovom slučaju u Pregledu svih merenja neophodno da se definiše vrsta dokumenta IR, da bude u magacinu proizvodnje (Tip 18) a prilikom startovanja ove funkcije program će pitati u kom objektu želimo da prenesemo robu u kom slučaju treba da se selekutuje magacin gotovih proizvoda (Tip 09), ali se može koristiti i u drugim slučajevima:

Pregled svih merenja

 

ADMINISTRACIJA

Na zahtev brojnih klijenata, implementiran parametar 10312 – Štampa naloga glavne knjige uvek štampa naziv konta kojim je omogućeno da su u štampi naloga GK uvek pojavljuje naziv konta, nevezano da li je na toj stavci unet opis ili ne.

Ustanovili smo da i pored detaljnih uputstva postoje sporadični problemi sa definisanjem podrazumevane godine, u BizniSoft konfiguratoru implementirano je novo dugme Podrazumevana godina. Startovanje ove funkcije automatski podešava parametre za podrazumevanu godinu po sledećem principu:

  • Ukoliko se funkcija startuje bilo kad u decembru (12. mesec) biće postavljena podrazumevana godina na narednu.
  • Ukoliko se ova funkcija ne startuje u decembru mesecu, biće postavljena podrazumevana godina na tekuću.

BizniSoft konfigurator Podrazumevana godina

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs