U modernom poslovanju često se javlja potreba za povezivanjem udaljenih lokacija sa serverom baze podataka (BizniSoft Server). Scenariji u kojima se javljaju ove potrebe su razni i nabrajamo samo neke od njih:

  • Povezivanje udaljenih maloprodaja sa centralom,
  • Povezivanje udaljenih veleprodaja i magacina sa centralom,
  • Povezivanje klijenta sa svojom knjigovodstvenom agencijom (u cilju rada nad istim podacima),
  • Rad od kuće,
  • Rad sa terena (komercijalisti, menadžeri i slično...).

Korisnici BizniSoft-a su do sada ove probleme rešavali tako što su od svog lokalnog internet provajdera na lokaciji gde je BizniSoft server kupovali statičku javnu IP adresu, zatim angažovali eksternu firmu kako bi se izvršila podešavanja rutera koji se svodi na "mapiranje" porta na ruteru ka potrebnom portu na BizniSoft Serveru, i na kraju podešavali BizniSoft klijent kako bi "gađao" BizniSoft Server na zadatom portu. Ovaj način povezivanja sa sobom nosi određene probleme. Manji problem predstavlja obaveza plaćanja internet provajderu za dodatnu uslugu statičke javne IP adrese. Međutim, "izlaganje" porta ka internet mreži predstavlja jedan vrlo ozbiljan bezbedonosni problem i u par navrata smo identifikovali više hakerskih napada ka BizniSoft serveru kod klijenata koji koriste ovaj način veze. Iz ovih razloga smo razvili proizvod pod nazivom "BizniSoft VPN". 

Ovaj proizvod vam omogućava da pomoću aktivne internet konekcije povežete jedan ili više udaljenih računara u virtuelnu privatnu mrežu (VPN), bez potrebe da imate statičku javnu IP adresu na bilo kojoj lokaciji. Sistem povezivanja računa u VPN mrežu je potpuno bezbedan i otporan na bilo kakve napade s obzirom da se koristi komunikacija koja je obezbeđena generisanim sertifikatima (SSL/TLS) koji se generišu posebno za svakog klijenta - korisnika ovog proizvoda. BizniSoft VPN server se nalazi u Beogradu (nije u inostranstvu), na internet linku od 300Mbps što garantuje najbržu moguću komunikaciju. Ovde je bitno napomenuti da se za svakog zainteresovanog klijenta "podiže" njegov lični VPN server čime je bezbednost dodatno pojačana. Takođe je bitno napomenuti da postoji suštinska razlika između ovog servisa i BizniSoft Replikacije. BizniSoft VPN se koristi za rad na vašoj udaljenoj bazi podataka (server u vašoj centrali) i neophodna je stalna internet veza, dok se Replikacija koristi za rad sa lokalnom bazom podataka i nije neophodna stalna internet veza. Osim za situacije kada su u pitanju dislocirane prodavnice prehrane (megamarketi i slično) za čije funkcionisanje nije prihvatljiv rizik od eventualnog prekida internet veze, BizniSoft VPN je najčešće mnogo praktičnije rešenje od Replikacije.

Implementacija BizniSoft VPN-a se, osim konfigurisanja servera sa naše strane, svodi na instalaciju malog programa (OpenVPN Client) koji treba da bude startovan uvek kada želite da se povežete na vašu VPN mrežu. Svu instalaciju i konfiguraciju vrše naši operateri potpuno besplatno.

Promotivni period ovog sistema važi do 31.12.2022 i u tom periodu je njegovo korišćenje potpuno besplatno. Nakon toga cena će biti 10 EUR + PDV mesečno za 3 lokacije (20 EUR za 4-6 lokacija, 30 EUR od 7-9 ...).

Za implementaciju ovog servisa obratite se našem Call Centru na 011/400-26-26.