TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

MEGAMARKET D.O.O.
Adresa:  PALANAČKE ČETE 44
Mesto:  SMEDEREVSKA PALANKA
PIB: 105375550
Korisnik OD: 20.12.2011
Broj licenciranih radnih stanica: 20
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 97,668
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012