20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


KARNEVAL TEPIH DOO BEOGRAD

Adresa:  LJILJANE KRSTIĆ 8
Mesto:  BEOGRAD-ZEMUN
PIB: 114237632
Korisnik OD: 30.04.2024
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012