20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


GORAN LUKIĆ PR, AGENCIJA ZA KONSALTING MG SISTEM, SURČIN

Adresa:  VOJVOĐANSKA 415 D
Mesto:  SURČIN
PIB: 106292288
Korisnik OD: 18.04.2024
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012