20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


KOMPAS TP EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA

Adresa:  VOŽDA KARAĐORĐA BB
Mesto:  TOPOLA (VAROŠICA)
PIB: 101221151
Korisnik OD: 16.04.2024
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012