20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


DORADO DOO KRAGUJEVAC

Adresa:  GAJEVA 31
Mesto:  KRAGUJEVAC
PIB: 101038119
Korisnik OD: 10.11.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 7
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012