20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


AKTIVA DCT KRAGUJEVAC ZORICA JEVTIĆ PR

Adresa:  ATINSKA BB LOK 13
Mesto:  KRAGUJEVAC
PIB: 110292707
Korisnik OD: 03.11.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012