20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


VINOJUG 2010 DOO BEOGRAD

Adresa:  JURIJA GAGARINA 37
Mesto:  BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
PIB: 106800242
Korisnik OD: 30.05.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012