20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


BILANS JELENA JELENA JANKOVIĆ PR

Adresa:  SAVE MALEŠEVA 52
Mesto:  KAĆ
PIB: 112035142
Korisnik OD: 25.05.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012