20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


TADIS NISKOGRADNJA DOO

Adresa:  ŽIVOJINA MIŠIĆA 65A
Mesto:  GODPOĐINCI
PIB: 111777125
Korisnik OD: 20.05.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012