20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SIGURNOST DOO NIŠ

Adresa:  VUKADINA JOCIĆA 19
Mesto:  NIŠ
PIB: 100667551
Korisnik OD: 20.05.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012