20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SYNCIT GROUP DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Adresa:  BULEVAR MIHAJLA PUPUNA 115
Mesto:  BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
PIB: 110972662
Korisnik OD: 19.05.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012