20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


AGRO-BOJANIĆ DOO VILOVO

Adresa:  22.OKTOBAR 12
Mesto:  VILOVO
PIB: 105440360
Korisnik OD: 24.05.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012