20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO

Adresa:  SVETOG SAVE 2 LOK. 2
Mesto:  PARAĆIN
PIB: 110334890
Korisnik OD: 21.02.2020
Broj licenciranih radnih stanica: 4
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs