20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SPARK-MILIĆ DOO

Adresa:  MIHAJLA PUPINA 11
Mesto:  SOMBOR
PIB: 103058032
Korisnik OD: 03.03.2020
Broj licenciranih radnih stanica: 1
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs