20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SIGMA DOO

Adresa:  GORNJE SAJLOVO 24
Mesto:  NOVI SAD
PIB: 101652269
Korisnik OD: 02.03.2020
Broj licenciranih radnih stanica: 5
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs