news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U okviru poslednjih izmena u verziji implementirana funkcionalnost kojom se ažurira šifarnik artikala u skladu sa PDV statusom firme definisanim u matičnim podacima. Ovo je zgodno kada firma ulazi/izlazi iz sistema PDV. Ukoliko je definisana firma u sistemu PDV, svi artikli koji su bili sa poreskom stopom S0 će se ažurirati na S1 i svi artikli koji su bili sa tarifnim stavom 0, promeniće se na tarifni stav 1. Ukoliko definisana firma nije u sistemu PDV svim artiklima će biti dodeljena poreska stopa S0 a tarifa 0 će biti dodeljena svim artiklima kojima je tarifa manja od 6 (kako se ne bi poremetio tarifni stav za usluge):

Ažuriranje artikala pri promeni poreske stope

Na zahtev klijenata Implementirana funkcija Pregleda po komercijalistima/partnerima/poslovnim jedinicama. Funkcija se nalazi u delu izveštaja iz robnog i može (ali ne mora) eventualno konsultovati sledeće parametre: Za subjekat, Za atribut partnera, Za komercijalistu, uključujući i opcije Osim izabranih:

 Standardni prikaz izveštaja iz Robnog prometa

Podaci se prikazuju u BizniSoft u naprednom pregledu sa standardnim mogućnostima prilagođavanja ove tabele. Prilikom instalacije korisniku je na raspolaganju šablon koji je automatski postavljen u bazi Pregled partnera po komercijalistima i poslovnim jedinicama:

Izveštaji iz robnog - Pregled po komercijalistima Izvoz šablona u integrisani XLS/XLSX

U izlaznim fakturama, klikom na Obradu dokumenta – Formiranje naloga, pri vrhu ekrana dodate su brojne nove funkcionalnosti za formiranje konačnog dokumenta na osnovu izvornog klikom na Ok/Preuzmi dokument:

Formiranje naloga Preuzimanje dokumenta

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U funkciji Uvoz izvoda u TXT formatu, ubrzane su procedure vezane za Obradu izvoda u elektronskom formatu. Dodato je novo polje Obradi XML kojim se automatski startuju sve potrebne procedure i forme i automatski se dolazi u formu Obrada uvezenog izvoda.

Obrada izvoda u elektronskom formatu

U funkciji Obrada izvoda u XML formatu dodato je novo dugme Izaberi, učitaj i obradi kojom se startuju sve potrebne procedure obrade i automatski se dolazi u formu Obrada uvezenog izvoda.

Obrada izvoda u elektronskom formatu

ADMINISTRACIJA

Uvedena je dopuna uz konfiguracioni parametar 20010 – Izmena naloga drugog operatera. S tim u vezi, sada je dodatno onemogućna opcija operaterau da promeni dokument drugog operatera – implementirana je zabrana na nivou baze podataka. Da bi izvršio dalje izmene mora da preuzme dokument u obradu klikom na polje u zaglavlju BizniSoft-a Preuzmi dokument a da bi preuzeo dokument konsultuje se parametar 20010 – Izmena naloga drugog operatera:

Preuzmi dokument

U modulu Administracija, dodata su 3 nova log-a od kojih je jedan Pregled preuzetih naloga kroz koji se tačno vidi kad je ko i koji nalog preuzeo:

Pregled preuzetih naloga

Funkcije koje se odnose na upravljanje omiljenim funkcijama (a koje su bile u zaglavlju) su prebačene u podsistem – formu Omiljene funkcije:

Opcije u okviru forme Omiljene funkcije

Redizajniran je sistem obrade slika na nivou celog BizniSoft-a. Uklonjeni su dosadašji tasteri Učitaj i Obriši pa se ove funkcionalnosti vrše desnim klikom miša u polju predviđenom za dodavanje fotografije:

Šifarnik artikala - Slike proizvoda Šifarnik artikala - Promena slike proizvoda desnim klikom miša

Implementirana je funkcionalnost Profilnih slika koje će se koristiti za neke buduće funkcionalnosti koje razrađujemo. Svi operateri sada imaju podrazumevanu profilnu sliku prilikom logovanja. Menjanje profilne slike se vrši preko glavnog ekrana, klikom na ikonicu Profil operatera (bivša funkcionalnost Promena lozinke aktivnog operatera). Profilna slika se prikazuje i u šifarniku operatera (kao do sada) ali u toj funkciji više ne može da se menja, već je može dodeliti samo aktuelni operater. Donji deo forme za promenu profilne slike služi da bi se ista pažljivo centrirala uz mogućnost povećanja. Profilna slika se nakon postavaljanja prikazuje prilikom logovanja operatera nakon kucanja korisničkog imena (ukoliko je uneseno ispravno).

Profil operatera Administracija - Šifarnik operatera  Fotografija operatera prilikom logovanja

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs