news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO
  • OBRAČUN ZARADA
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA

U proteklom mesecu uvedene su brojne inovacije u aplikaciji. Između ostalog - dodata je forma info panela u izveštajima iz Robnog i finansijskog poslovanja i pojednostavljena procedura promene poslovnog objekta:

GENERALNO

Implementiran je Info panel u Standardnom, Naprednom i Pregledom u Tabeli u delu izveštaja iz robnog i finansijskog poslovanja:

Prikaz info panela u formi standardnog pregleda izveštaja iz finansijskog poslovanja Info panel u formi naprednog pregleda u izveštajima iz finansijskog poslovanja Info panel u formi pregleda u tabeli u izveštajima iz finansijskog poslovanja

Prikaz info panela u formi standardnog pregleda izveštaja iz robnog prometa Prikaz info panela u formi naprednog pregleda u izveštajima iz robnog prometa Info panel u formi pregleda u tabeli u izveštajima iz robnog prometa

Implementiran je shortcut za štampu u uslovima kada je otvoren pregled BizniSoft izveštaja pomoću tastera F4 i/ili CTRL+P. Startovanje prečice F4 ili CTRL+P automatski pokreće dijalog za prilagođavanje opcijâ štampanja dokumenta u formi prikaza izveštaja:

Automatsko pokretanje dijaloga štampe

Implementirana je nova kolona Hotkey u šifarniku poslovnih objekata. Iz padajućeg menija možete odabrati hotkey za promenu poslovnog objekta:

Kolona za dodelu hotkey-a u šifarniku objekata

Štaviše, ovom opcijom se automatski menja poslovni objekat i startuje forma u kojoj ste bili neposredno pre promene, na primer: ako je definisan hotkey Alt+2 za poslovni objekat 112, a vi se nalazite u fakturama za poslovni objekat 110, kombinacijom tastera Alt+2 ćete automatski promeniti objekat na 112 i startovati formu izlaznih faktura:

Automatska promena poslovnog objekta

OBRAČUN ZARADA

U praksi je vrlo često potrebno izdvojiti obračune iz raznih razloga (posebne poreske prijave za subvencije, obračun privremenih i povremenih poslova – sezonski radnici i sl). U matičnoj knjizi radnika implementirana je mogućnost automatskog selektovanja/deselektovanja zaposlenih radnika, (u npr uslovima obrade određene kategorije subvencije ili određenog mesta troška, odeljenja i sl.):

Funkcija select/deselect u Matičnoj knjizi radnika

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Omogućeno je formiranje dokumenta u delu Otpis po zakonskim limitima na osnovu unetog procenta kala. U pitanju je nova funkcionalnost koja se nalazi u delu Obrada dokumenta - Otpis po zakonskim limitima - Na osnovu procenta kala:

Otpis po zakonskim limitima - Na osnovu procenta kala

Ova funkcija formira dokument na osnovu ukupnog ulaza artikla (nabavka od dobavljača bez internih računa) za period definisan u zaglavlju BizniSoft-a. Ova funkcionalnost omogućena je isključivo za artikle sa dodeljenim atributom.

Implementirana je i opcija kojom se u napomeni automatski upisuje koji je procenat primenjen i na koju količinu (kasnije se štampa može prilagoditi tako da se ova napomena prikazuje u istom redu – kome je to potrebno). Ukoliko je količina za otpis veća od raspoložive količine, ista će biti korigovana i prikazana u napomeni sa dve zvezdice:

Otpis po zakonskim limitima - Prikaz procenta i količine u napomeni uz artikal

U funkciji Povraćaj robe dobavljaču, omogućen je izbor Vrste PDV prometa – PDV ID 8e.4 poreskog tretmana povraćaja robe poljoprivredniku u slučaju da je otkupni list plaćen u prethodnom poreskom periodu.

Na zahtev korisnika, implementirana je funkcionalnost formiranja popisne liste ili lagera za prikaz o stanju artikala (količina umanjena za % kala). Dodata je nova opcija u formi Stanje zaliha pod nazivom Umanji stanje za procenat kala:

Stanje zaliha objekta - Umanji stanje za procenat kala

U popisnoj listi je dodata nova funkcija Umanji za procenat kala koja će polje Nova količina umanjiti za procenat kala:

Popis robe - Funkcija Umanji za procenat kala

U delu Popis robe, dodate su nove kolone - Razlika količina i Razlika vrednost u stavkama forme popisne liste. Dodato je polje za sumiranje polja Vrednost, Nova vrednost i Razlika vrednost. Implementirana je funkcija Ažuriraj količine i cene koja za aktuelnu popisnu listu ažuira polja Cena i Količina u skladu sa aktuelnim vrednostima na dan popisne liste:

Popis robe - Ažuriraj cene i količine

Na zahtev korisnika, uvedena su dva nova konfiguraciona parametra za upravljanje isteka rezervacija:

  • 10435 - Broj dana do isteka rezervacije. Ukoliko je ovaj parametar postavljen na vrednost koja je veća od nule, prilikom izbora datuma za istek rezervacije će se automatski nuditi datum profakture uvećan za postavljeni broj dana.
  • 20050 - Onemogući promenu datuma isteka rezervacije. Ukoliko je ovaj parametar aktivan operater neće moći da menja datum isteka rezervacije (bilo da je postavljena parametrom 10435 ili ne).

ADMINISTRACIJA

Implementirana je mogućnost Sinhronizacije tabela u više različitih firmi (baze) BizniSoft-a. Ova funkcija omogućuje usklađivanje tabela (iz raznih razloga), tako da na primer, tabela kupci u firmi opp12020 i firmi opp22020 budu identične, što znači da će se svaki nov upis, ažuriranje i/ili brisanje artikla iz baze 1 za godinu 2020 automatski reflektovati u bazi 2 za godinu 2020.

Jedini izuzetak od ovog univerzalnog pravila sinhronizacije tabela je tabela artikli gde se ne sinhronizuje karakter artikla budući da gotov proizvod u jednoj firmi može biti trgovačka roba u nekoj drugoj itd. Pomenutu funkcionalnost moguće je primeniti na sve BizniSoft tabele uz prethodnu konsultaciju sa našim administratorima kako bi se izbegli problemi u radu usled potencijalnog gubitka podataka:

Administracija - Sinhronizacija tabela

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs