Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • OBRAČUN ZARADA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • ADMINISTRACIJA 

U poslednjim izmenama verzije, u najvećoj meri unapređene su funkcije u sledećim modulima:

GENERALNO

BizniSoft označavanje dokumenata predstavlja sistem koji nudi mogućnost dodeljivanja odgovarajuće oznake dokumentu radi lakšeg pregleda. Ideja je da svaki BizniSoft dokument možete označiti jednom od 15 ponuđenih adekvatnom funkcijom u zaglavlju BizniSoft-a. Ovde možete i skinuti oznaku kao i pregledati istoriju svih "označavanja". Ova funkcionalnost je aktivna u sledećim formama:

 • Pregled dokumenata firme (za period definisan u zaglavlju)
 • Pregled dokumenata poslovnog objekta (za period definisan u zaglavlju)
 • Pregled dokumenata operatera (za period definisan u zaglavlju)
 • Obrada naloga GK
 • Kalkulacije i nasleđene forme
 • Fakture i nasleđene forme
 • Interni račun i nasleđene forme
 • Nivelacije i nasleđene forme
 • Popis robe
 • Blagajnička uplata/isplata
 • Radni nalog

Ova funkcionalnost radi i u uslovima kada je dokument već proknjižen. Koje oznake dokumenta ćete koristiti i za koje poslovne potrebe odlučite sami:

Postavka oznake u Pregledu dokumanata firme za period Prikaz istorije postavljenih oznaka Uklanjanje postavljene oznake

Isti princip aktiviranja postavke važi za bilo koju od navedenih formi:

Postavka oznake - Kalkulacije Postavka oznake - Obrada Naloga za glavnu knjigu

Implementirana je još jedna nova funkcionalnost koja pruža mogućnost da se selektovani slog u tabeli prikaže u posebnoj formi u kojoj je omogućen pregled kao i ažuriranje grida (aktivacijom na F2 Izmene) identično originalnom. Nova funkcionalnost se nalazi u zaglavlju ekrana a može joj se pristupiti i pritiskom na taster F12 u bilo kojoj tabeli. Ova funkcionalnost je korisna u uslovima prikaza pojedinih tabela koje sadrže dosta polja a aktivacijom funkcije F12 dobijamo prikaz svih polja "na jednom mestu", uz važnu napomenu da se kroz prikaz stavki u tabeli mogu aktivirati dve različite forme - sužen prikaz sloga ili proširen prikaz svih kolona preko prečice Alt+F1:

Aktivacija prikaza stavke u tabeli Matična knjiga radnika - Prikaži stavku u tabeli u suženoj formi Prikaži stavku u tabeli - Prikaz svih kolona

Implementirana je mogućnost prikaza automatske visine reda čija se aktivacija i prikaz u meniju u tabelama vrši desnim klikom miša:

Automatska visina reda u tabelama

Funkcija Oboji parne kolone smeštena je u okviru istog menija aktivira se desnim klikom miša pod uslovom da je prethodno kroz BizniSoft konfigurator aktiviran parametar 10294 - Bojenje parnih redova je podrazumevano:

Biznisoft konfigurator

Izvršen je mali redizajn pozicija funkcija kontekstnog menija tako da su sledeće opcije grupisane opcije grupisane u okviru posebnog skupa Kolona za filtriranje, Zaglavlje za grupisanje, Oboji parne redove, Automatska visina reda i promenjen je redosled prikaza pojedinih funkcija po važnosti:

Skup funkcija za grupisanje, filtriranje, prikaz obojenih paarnih redova, automatske visine reda

OBRAČUN ZARADA

Osim standardnih izveštaja, implementirana je mogućnost generisanja i naprednih izveštaja iz modula obračuna zarade analogno izveštajima iz robnog i finansijskog. Prethodno postavljene statistike su izbačene i postavljene kroz propisani šablon:

Obračun zarada - Izveštaji za period i po periodima kroz standardni pregled Obračun zarada - Izveštaji za period i po periodima kroz napredni pregled

Nakon učitavanja šablona, izveštaj je moguće štampati, dalje prilagođavati kroz odgovarajuća formatiranja i/ili eksportovati u integrisani ili eksterni Excel:

Izveštaji za period i po periodima - Učitavanje šablona Izveštaji za period i po periodima - Učitavanje šablona

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementirana je nova opcija – prikaz kolone Prikaži saldo u KEP knjizi kojom se prikazuje trenutno saldo na svakom redu za kolone Zaduženje i Razduženje, odnosno za kolone Zaduženje sa PDV i Razduženje sa PDV:

Nova kolona Prikaži saldo u KEP knjizi

U računu troška u delu finansijskih transakcija dodato je novo polje u dnu ekrana PDV čijom se aktivacijom prikazuju označeni svi računi troška u kojima je postojalo pravo odbitka PDV. Ovo je zgodno za proveru. Ova oznaka je privremenog karaktera i sama će se “sakriti” kada se promene podaci u tabeli:

Račun troškova - polje PDV

U skladu sa najnovijim izmenama u verziji, implementiran je sistem označavanja svih dokumenta iz dela Finansijskih transakcija:

Označavanje dokumenta u finansijskim transakcijama

ADMINISTRACIJA

Implementirani su sledeći novi parametri koji mogu da se aktiviraju u uslovima kada je nemoguće uspešno licencirati program iz bilo kog razloga:

 • 10291 – BizniSoft Licenca – Naziv korisnika
 • 10292 – BizniSoft Licenca – Serijski broj
 • 10293 – BizniSoft Licenca – Ključ

Uveden je nov konfiguracioni parametar kojim se operaterima dodatno uskraćuje mogućnost ažuriranja u okviru objekata firme 20040 - Onemogući ažuriranje objekta firme.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10294 - Bojenje parnih redova je podrazumevano kojim se može definisati da se u tabelama/gridovima podrazumevano prikazuju obojeni parni redovi, uz napomenu da ukoliko je ovaj parametar uključen, bojenje parnih redova se ne može isključiti funkcijom iz kontekstnog menija. Ovaj parametar nema nikakvu funkciju u BizniSoft POS-u obzirom da se u glavnoj formi ovog modula već podrazumevano boje parni redovi.

BIZNISOFT TIM