news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO - 2 stavke ...
  • ROBNO - TRGOVINA - 4 stavke ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 1 stavka ...
  • FINANSIJSKA OPERATIVA - 1 stavka ...
  • OBRAČUN ZARADA - 3 stavke ...

 

GENERALNO

Omogućena je univerzalna pretraga sa filtriranjem na svim gridovima u programu koristeći kombinaciju tastera CTRL+F. Ova funkcionalnost vrši pretragu svih VIDLJIVIH polja u gridu (primer: ukoliko želimo pretragu po barkodu u stavkama kalkulacije, moramo prethodno prikazati barkod u gridu).

pretraga thumb 

Dodata je nova opcija u konfiguratoru koja omogućava štampu izdatnice ambalaže na način na kojoj je to radilo u starijim verzijama. Potrebno je da štiklirate ovu opciju, kliknete na OK i restartujete BizniSoft.

konf thumb 

ROBNO-TRGOVINA

Omogućeno je knjiženje računa poslovnih partnera u automatskim knjiženjima sa više valuta po mestima i nosiocima troškova.

knizracposlpart thumb 

Narudžbine i trebovanja - U formi trebovanja dodate su nove funkcije
Datum isteka se prilikom instalacije i startovanja nove verzije automatski puni kao datum trebovanja + 30 dana
Prilikom otvaranja novog trebovanja, za datum isteka se automatski nudi današnji datum + 30 dana
Datum isteka je moguće, po potrebi, naknadno promeniti (naravno, potrebno je prvo da se trebovanje vrati u obradu)
Prilikom vraćanja trebovanja u obradu, automatski se skida eventualno prethodno postavljeni indikator da je trebovanje zatvoreno. Ovaj indikator se ažurira procedurom knjiženja (za tekuće) i/ili obračuna narudžbina i trebovanja (za sva ostala). Potrebno je pustiti jedan obračun narudžbina i trebovanja kada se instalira nova verzija kako bi se ovaj indikator popunio na svim dosadašnjim dokumentima.
Nezatvorena trebovanja koja su istekla, u spisku trebovanja označena su crvenom bojom. 

treb thumb 

Uvozna kalkulacija - U delu specifikacije eksternih troškova, ubačeno je novo polje u kome je moguće definisati valutu plaćanja.

defvalplac thumb 

Ambalaža - Kod štampe ambalaže koju konkretan poslovni partner duguje možete izabrati i varijantu štampe sa količinom.

ambal thumb  

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Obrada naloga za glavnu knjigu - Račun troškova - Ubačeno je novo polje “Analitika” u tabeli formiranja računa troška.

nalgk thumb  

FINANSIJSKA OPERATIVA

IOS - Potpuno je redizajnirana i unapređena funkcija Izvoda Otvorenih Stavki (IOS-a). Sada je omogućeno biranje datuma (datum naloga, datum dokumenta, datum valute) kao i mogućnost izbora više poslovnih partnera i/ili atributa poslovnih partnera.

ios thumb  

OBRAČUN ZARADA

Ubačen je novi izveštaj - Rekapitulacija obračuna po mesecima

rekappomes thumb  

Funkcija štampe isplatnih listića je potpuno redizajnirana. Iz menija su izbačeni izveštaji “Konačni obračun”, “Obračun za tekuću isplatu” i “Kumulativni obračun” i ovi izveštaji su integrisani u novu formu pod nazivom “Specifikacija obračuna po radnicima”. Sada je omogućeno da se u ovoj formi izabere željeni tip izveštaja zajedno sa ostalim parametrima. Takođe je omogućeno da se promeni obračun u meniju BizniSoft-a (glavni meni gde se selektuje obračun) a da se ne izlazi iz ove funkcije. Omogućeno je slanje isplatnih listi, tj. izabranih izveštaja na email radnicima. Da bi ovo funkcionisalo potrebno je da se u matičnoj knjizi radnika popuni novo polje “Email adresa” (i da email adresa bude ispravna) kao i da se u šifarniku operatera popuni email aktivnog operatera. Moguće je filtriranje tabele za pojedine radnike kako bi se samo njima poslala isplatna lista na mail. Svaki klijent može da unese tekst koji želi.

specporad thumb  matknjrad thumb  sifoper thumb  

Dodato je novo polje u tabeli “Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka” pod nazivom “štampa obavezna”. Ukoliko je ovaj checkbox štikliran, ova vrsta zarade će se na isplatnom listiću štampati bez obzira što je 0. U skladu sa tim su modifikovani sledeći izveštaji:

Konačni obračun za mesec
Obračun za tekuću isplatu
Kumulativni obračun

ispliststampa thumb  

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs