news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE

Proteklog meseca unapređene su brojne funkcije u aplikaciji: Izvoz robe i usluga usklađen je sa novim pravilnikom o PDV, unapređena je funkcija Isplate poljoprivrednom proizvođaču uvođenjem nove vrste odbitka poreza:

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U skladu sa novim pravilnikom o PDV, unapređene su procedure u funkciji Izvoz robe i usluga. Program za datum kursa konsultuje datum prometa, umesto dosadašnjeg datuma naloga. Implementiran je nov izveštaj za štampu izvozne fakture, Izvoz – profaktura – rezervacija, Izvoz – avansni račun, Finansijsko odob./zad. INO kupca i Povraćaj robe INO kupca, sa podacima o ukupnom iznosu osnovice i PDV (ukoliko isti ima), kao i ukupnom iznosu naknade u dinarima:

Izvoz robe i usluga - Izveštaj za štampu

U poslednjim izmenama verzije, implementiran je parametar 10506 - Omogući unos procenta marže u internim računima. Ukoliko se ovaj parametar aktivira, u internim računima će se pojaviti nova kolona za unos procenta razlike u ceni koji će se primeniti na Cenu 1 da bi se dobila Cena 2, uz dve važne napomene:

  • Ovo polje je prazno i popunjavaće se tek sa novom verzijom i to samo tamo gde je ova opcija uključena.
  • Ukoliko se vrši prenos robe u objekat koji se vodi po nabavnim cenama ovo polje će svakako biti nevidljivo.

Kolona procenat marže

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U verziji build bsv-100-21288 rel.date 24.07.2021. na zahtev klijenata u funkciji Izveštaj prometa deviznih računa – Kartica računa – detaljni pregled implementirana je nova propisana varijanta izveštaja - Promet deviznog računa – saldo u kojoj je izbačen naziv analitike, a dodata salda i za valutu i za dinare:

Izveštaj prometa deviznih računa – Kartica računa – detaljni pregled - Promet deviznog računa – saldo

Forma Izveštaja prometa deviznih računa – Kartica računa – detaljno za analitički račun i Izveštaj prometa deviznih računa – Kartica računa – detaljno po analitičkim računima dobila je novu propisanu varijantu izveštaja - Promet deviznog računa – saldo u kojoj je smanjena kolona Broj dokumenta, a dodata salda i za valutu i za dinare:

Kartica računa – detaljno po analitičkim računima - Promet deviznog računa - saldo

U funkciji Isplata poljoprivrednom proizvođaču, implementirana je nova vrsta odbitka poreza Bez prava odbitka u retkim situacijama kada nemamo pravo odbitka PDV. U tom kontekstu dodata je nova šifra u tabeli računa automatskog knjiženja - BSRN0202:

Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Odbitak poreza

Ovde treba obratiti pažnju da Bez odbitka i Bez prava odbitka nije isto i da postoji suštinska razlika u ta dva slučaja (u prvom slučaju nećemo da odbijemo, iako možda imamo prava, zato što nije plaćen ceo iznos ili iz nekih drugih razloga, … odbićemo kasnije..., u drugom nemamo pravo odbitka tog PDV). Kopirano iz Pravilnika o POPDV:

Поље 7.3 Обрасца ПОПДВ
У пољу 7.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу ПДВ надокнаде из члана 34. Закона плаћене пољопривреднику у пореском периоду, независно од тога да ли обвезник ПДВ има право да плаћену ПДВ надокнаду одбије као претходни порез. Плаћеном ПДВ надокнадом, у смислу члана 34. Закона, сматра се износ обрачунат применом стопе од 8% на вредност набављених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга и плаћен пољопривреднику од којег су набављени пољопривредни и шумски производи, односно пољопривредне услуге на његов текући рачун или рачун штедње.
Напомена: ПДВ надокнада не обрачунава се и не плаћа пре извршеног промета пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга.
Пример 84:
Обвезник ПДВ – здравствена установа набавио је пољопривредне производе од пољопривредника у октобру 2018. године у вредности од 100.000 динара за потребе исхране болесника. За извршену набавку обвезник ПДВ обрачунао је ПДВ надокнаду у износу од 8.000 динара и издао пољопривреднику признаницу прописану Правилником о рачунима. У истом пореском периоду обвезник ПДВ уплатио је на текући рачун пољопривредника износ од 108.000 динара. Обвезник ПДВ – здравствена установа нема право да износ ПДВ надокнаде плаћен пољопривреднику одбије као претходни порез. У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, обвезник ПДВ – здравствена установа исказује податке на следећи начин:

  • у пољу 7.1 – 100.000 динара;
  • у пољу 7.2 – 100.000 динара;
  • у пољу 7.3 – 8.000 динара;
  • у пољу 7.4 - 0.

НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА

  Вредност добара и услуга  ПДВ надокнада
 7.1 Вредност примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно смањење те вредности  100.000
 7.2 Вредност плаћених добара и услуга  100.000
 7.3 Плаћена ПДВ надокнада  8.000
 7.4 Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез  0

 

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs