Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, između ostalog, unapređena je kompleksna i veoma korisna funkcionalnost integracije BizniSoft XLS sistema - Excel sa BizniSoft tabelama - Grid.

GENERALNO

Omogućen je uvoz podataka iz XLS/XLSX fajla u bilo kojoj tabeli klikom na desni klik miša izborom opcije Uvezi iz Excela XLS/XLSX. Tekstualno uputstvo o Uvozu podataka iz XLS/XLSX fajla u BizniSoft možete pogledati na ovom linku.

Uvezi XLS/XLSX

Navešćemo primer uvoza u šifarniku artikala a isti princip rada važi u bilo kojoj drugoj formi (posebno značajno sa stanovišta novih korisnika – uvoz podataka u Šifarnik artikala, Poslovnih partnera / Kupaca i dobavljača i uvoz podataka u Matičnu knjigu radnika). Pozicionirajte se u šifarnik artikala, zatim desnim klikom izaberite funkciju uvezi XLS/XLSX iz fajla:

Uvoz xls/xlsx fajla

Izaberite lokaciju na računaru na kojoj je snimljena datoteka:

Odaberite lokaciju na računaru za uvoz XLS/XLSX fajla

Po izboru fajla, neophodno je da operater mapira određene redove iz XLS-a i poveže sa kolonama BizniSoft tabele. Pozicionirajte se na kolonu šifru, zatim iz padajućeg menija izaberite opciju Šifra, zatim selektujte polje u koloni naziv artikla u izvornom Excel dokumentu a iz padajućeg menija izaberite naziv artikla itd. Po unosu odnosno mapiranju svih polja kliknite na polje Ok/Uvezi tabelu:

Mapiranje podataka u tabeli Uvoz tabele

Klikom na funkcionalnost Obriši sva mapiranja korisnik poništava prethodne korake u mapiranju i Ignoriši prvi red (ukoliko je uokvireno narandžastim poljem neće uzeti u obzir naziv kolone u izvornom Excel dokumentu).

Sličan princip važi prilikom preuzimanja podataka iz XLS fajla pri obradi kalkulacija:

Uvoz XLS/XLSX u formi kalkulacije

Iz menija koji dobijemo desnim klikom na tabelu stavke kalkulacije, izaberemo opciju Uvezi iz Excela (XLS/XLSX), selektujemo odgovarajući fajl i dalje pristupamo mapiranju polja.

Mapiranje polja - Kalkulacija

Klikom na odgovarajuće polje u Excel tabeli, zatim klikom na odgovarajuću opciju iz padajućeg menija i klikom na Ok / Uvezi tabelu, automatski će se upisati u tabelu sva polja koja smo selektovali prilikom mapiranja:

Uvoz tabele - Kalkulacija

Time je izuzetno ubrzano preuzimanje podataka, posebno značajno za nove korisnike. Preuzimanjem podataka o artiklima iz XLS fajla a zatim iz (eventualno nekog drugog) XLS fajla formira kalkulacija početnog stanja u svega nekoliko koraka.

Analogno prethodnom članku, ista funkcionalnost omogućena je u Šifarniku poslovnih partnera. Desnim klikom miša, izborom opcije Uvezi iz XLS/XLSX omogućen je uvoz podataka iz Excel fajla u šifarnik Poslovnih partnera. Prilikom mapiranja polja biće dostupna samo ona koja su vidljiva u Grid-u i ona na kojima je omogućen fokus i edit, što znači da u pojedinim tabelama (artikli, partneri) prvo treba omogućiti prikaz svih polja Alt + F1 i zatim pristupiti uvozu podataka. Naravno, podrazumeva se da izmena podataka treba prethodno da bude omogućena:

Uvoz podataka XLS/XLSX u šifarnik partnera Mapiranje podataka za uvoz u Šifarnik poslovnih parnera

U poslednjim izmenama u verziji implementirana je mogućnost sakrivanja panela iz prikaza sa poljima u naprednom pregledu u izveštajima iz Robnog i Finansijskog poslovanja. Ukoliko je polje Parametri u dnu ekrana neaktivno, videćemo u prikazu samo izabrana područja redova i kolona sa podacima:

Prikaz panela u naprednim izveštajima Skrivanje panela u naprednim izveštajima

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama u verziji modifikovana je funkcionalnost pregleda zaključnog lista u tabeli i to tako što se zbirevi kolona prikazuju samo ukoliko se štiklira nova opcija Samo klase:

Prikaz zbira u kolonama zaključnog lista Prikaz klasa u zaključnom listu

OBRAČUN ZARADA

U novoj verziji unapređen je i promenjen način dodeljivanja broja naloga tako što se za polje “mesec” uzimaju dve cifre. Procedura rasknjižavanja naloga su modifikovane na način da se omogući rasknjižavanje i naloga koji su formirani po starom principu.

  • Funkcija Formiranje naloga GK proverava da li je nalog proknjižen, ukoliko jeste, nudi se rasknjižavanje naloga
  • Funkcija Formiranje naloga GK proverava da li je obračun konfirmisan, ukoliko nije, onemogućava se knjiženje
  • Funkcija Vrati u obradu proverava da li je nalog konfirmisan i javlja adekvatnu poruku
  • Funkcija Vrati u obradu proverava da li je nalog proknjižen i ukoliko jeste onemogućava akciju

Sve napred navedeno se odnosi na sledeće funkcije: Obračun zarada, Obračun ostalih ličnih primanja, Obračun za isplatu licima van radnog odnosa.

ADMINISTRACIJA

Omogućena je štampa virmana na matričnom štampaču:

Štampa virmana - Matrični štampač

Klikom na link pogledajte spisak svih izveštaja koji su prilagođeni štampi na matričnim štampačima.

BIZNISOFT TIM