news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • RAZGRANIČENJE PDV
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • ADMINISTRACIJA

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, unapređeno sledeće:

GENERALNO

Implementirana je funkcionalnost naprednog podešavanja svih BizniSoft tabela kroz novi meni koji se otvara desnim klikom u bilo kojoj tabeli:

Uslovno formatiranje tabela

Time je omogućeno formatiranje tabelâ i izabranih kolona – mogućnost obeležavanja i sortiranja kolona na osnovu određenih kriterijuma. Klikom na Uredi pravila formatiranja otvara se Menadžer pravila uslovnog formatiranja kroz koji se definišu nova pravila i menjaju postojeća pravila. Ekranski primer u nastavku:

Uslovno formatiranje tabela

Svako od ovih pravila ima svoja specifična podešavanja koja su objašnjena u okviru korisničkog uputsva koje Vam možemo poslati na upit.

U novoj verziji, između ostalog je implementirana i podrška za akciznu robu. Najpre je potrebno popuniti tabelu Tabelu vrednost akciza kroz modul Opšti šifarnici – Propisani šifarnici. Zatim, u okviru Šifarnika artikala dostupno je novo polje Akciza kroz koji se unosi adekvatna šifra akcize. Iznos akcize po fakuri se knjiži na novododati račun tabele računa automatskih knjiženja BSRN0165 (podrazumevana vrednost 4800), a izgled štampe fakture u principu definišete sami. Ekranski primeri u nastavku:

Opsti sifarnici Tabela vrednosti akciza Šifarnik artikala - Polje akciza Izveštaj za akciznu robu

Implementirana je nova vrsta dokumenta pod nazivom Otpremnica robe – akcijski rabat. Nova vrsta dokumenta dobila je oznaku OA.

Izveštaj - Otpremnica robe sa akcijskim rabatom

Kako bi se podržala funkcionalnost definisanja redosleda štampe dokumenata u uslovima masovne štampe koristeći implementirane funkcije Pregled dokumenta Firme/Objekta/Operatera za period, unapređeno je sledeće:

 • Dodato je novo obeležje Sort štampe u šifarniku poslovnih partnera, čime je omogućeno da se definiše sort na nivou poslovnog partnera. Podrazumevana vrednost je 0.
 • Dodato je novo obeležje Sort štampe u definisanju poslovnih jedinica poslovnih partnera kako bi sort mogao da se definiše i na ovom nivou. Podrazumevana vrednost je 0 i ovo obeležje ima prioritet nad prethodnim, tj. obeležje Sort štampe koje je eventualno definisano na nivou poslovnog partnera se ignoriše ukoliko postoje poslovne jedinice.
 • Dodato je novo obeležje Sort štampe u šifarniku objekata firme čime je omogućen sort za masovnu štampu i za interne račune. Podrazumevana vrednost je 0.
 • Dodato je novo polje Sort štampe u tabeli pregleda dokumenata i omogućeno sortiranje po istome. Vrednost ovog polja se automatski popunjava na osnovu prethodno definisanih.

Sort štampe u šifarnikku poslovnih partnera Sort za štampu - Poslovne jedinice Šifarnik poslovnih objekata - Sort za štampu

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Unapređen je i ubrzan rad u transakciji Prijem fakture nefakturisane robe u uslovima kada postoji veliki broj nefakturisanih prijema.

Omogućena je automatska nivelacija tako što se cene vraćaju na one koje su bile određenog datuma. U skladu sa novijim funkcionalnostima, program i ovde uzima u obzir poslovnu godinu tako da operater može da zahteva i cene iz prethodne poslovne godine. Ovo je zgodno kada se “šteluje” ukalkulisana razlika u ceni na kraju godine.

Automatska noivelacija

Implementirana je nova funkcija u delu Robno-Trgovinskog poslovanja – Prijem robe – Otkup sekundarnih sirovina. Sve dosadašnje funkcionalnosti u ovom delu su ostale nepromenjene osim što je dodata Tab Eksterni trošak u osnovnoj formi. Detaljno korisničko uputstvo sa opisom aktivnosti u radu sa sekundarnim sirovinama možemo Vam poslati na upit putem mejla.

U praksi se vrlo često sa kupcem dogovara neto cena. Da bi se primenjivao jedinstven cenovnik neophodno je da se rabat kao kategorija izračunava i da se prilikom fakturisanja robe posle unosa cene iz cenovnika upiše i neto cena, a da program preračuna procenat i iznos rabata. Implmentirana fuinkcionalnost Shift + F9 kojom operater može da unese NETO cenu na osnovu koje će se izračunati procenat i iznos rabata.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Ubačena je podrška za dva nova kontna plana:

 • KPL2014IFN – Kontni okvir za društva za upravljanje investicionim fondovima
 • KPL2016BST – Kontni okvir za budžetski sistem

Navedeni kontni okviri KPL2014IFN i KPL2016BST će se automatski importovati prilikom instalacije i startovanja nove verzije. Za oba slučaja, kao prvi korak će biti neophodno da se prilagodi tabela računa automatskih knjiženja koja je u oba slučaja nakon pokretanja nove verzije – prazna.

Za KPL2014IFN su ubačeni i novi parametri propisanih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Statistički izveštaj i Izveštaj o promenama na kapitalu). Za budžetsko knjigovodstvo implementacija kontnog plana je prvi neophodan korak je implementacija sledećih elemenata (a pre početka knjiženja za ove korisnike): Šifarnik izvora finansiranja, novo obeležje u kontnom planu po kom se konto vodi po izvoru finansiranja kao i novo polje u finansijskom prometu Šifarnik funkcionalne klasifikacije, novo obeležje u kontnom planu prema kom se konto vodi po funkcionalnoj klasifikaciji kao i novo polje u finansijskom prometu (verovatno i parametar za standardnu funkcionalnu klasifikaciju za konkretnu firmu). Šifarnik pozicija po planu, novo obeležje u kontnom planu prema kom se konto vodi po poziciji po planu kao i novo polje u finansijskom prometu.

Kontni okvir za društva za upravljanje investicionim fondovima i kontni okvir prilagođen budžet

Za detaljnije informacije vezane za ovu oblast obratite se našem Call Centru.

OBRAČUN ZARADA

Uveden je checkbox u matičnoj knjizi radnika Izuzmi iz obračuna ugovorenog iznosa zarade kojim je omogućeno da se pojedini radnici izuzmu iz obračuna funkcijom Obradi SVE, u najčešćem slučaju izuzimanje obračuna za porodiljsko bolovanje.

Obračun zarada - Matična knjiga radnika

Uveden je nov konfiguracioni parametar 10210 – Podrazumevana preciznost obračuna zarada su iznosi zaokruženi na jedan dinar.

ADMINISTRACIJA

Unapređena je funcionalnost izvoza virmana za E-banking i to u sledećem, kroz dodavanje novih konfiguracionih parametara:

 • Implementiran je konfiguracioni parametar 10212 – Putanja za izvoz virmana
 • Implementiran je konfiguracioni parametar 10213 – Prefiks naziva fajla za izvoz virmana
 • Implementiran je konfiguracioni parametar 10214 – Standarni tip E-Banking klijenta
 • Implementiran je konfiguracioni parametar 10211 – Tajmer za izvoz virmana

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs