news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • ROBNO-TRGOVINA
 • ADMINISTRACIJA
 • ODNOSI SA KLIJENTIMA

U proteklom mesecu unapređene su brojne funkcionalnosti u aplikaciji, naročito u okviru modula Robno-trgovinskog i Finansijskog poslovanja, izmenjen je način prikaza funkcionalnosti vezanih za pretragu, eksport i osvežavanje tabele.

GENERALNO

Funkcionalnosti vezane za pretragu, osvežavanje i eksport aktivne tabele izbačene su iz zaglavlja BizniSoft-a i dostupne su kroz standardni meni koji se dobija desnim klikom u bilo kojoj BizniSoft tabeli. Ovaj meni se sada dobija i kada je grid/tabela u edit modu:

Izvoz tabele u XLS/XLSX, pretraga i osvežavanje tabele

Osim pomenutih, implementirana je nova funkcionalnost Prikaži u novoj tabeli. Ovom opcijom se izabrana tabela prikazuje u novom tabu i ovo je naročito korisno u uslovima primene određenih funkcionalnosti - pomeranja kolona, sortiranja, grupisanja. Kroz ovu formu, selektovana tabela je u potpunosti “otključana” za dalje modifikacije i omogućene su izmene svih polja uz napomenu da se ove izmene ne reflektuju u origalnoj tabeli, već služe samo za dalju obradu odnosno dalju doradu (štampu, eksport i sl):

Nova funkcionalnost - Prikaži u novoj tabeli

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Uveden je novi konfiguracioni parametar 10308 – Obrada nalga GK - konfirmisanje podrazumeva knjiženje - status 9. Klikom na polje Konfirmiši u obradi naloga glavne knjige nalog odmah dobija status 9 – Proknjižen.

Ostala unapređenja u modulu Finansijskog poslovanja odnose se na obračun kursnih razlika - knjiženja na kontima koja se vode analitički po ostaloj analitici.

Omogućeno je definisanje posebnih računa za pozitivne/negativne kursne razlike u posebnoj tabeli. Ukoliko se za neki račun ne definišu ova konta, konsultuju se standardni računi definisani u tabeli računa automatskog knjiženja BSRN0081/BSRN0104:

Tabela računa - Obračun kursnih razlika Obračun kursnih razlika

 

Omogućeno je formiranje kursnih razlika na nivou veznog dokumenta radi automatskog zatvaranja deviznih stavki:

Formiranje kursnih razlika na nivou veznog dokementa

FINANSIJSKA OPERATIVA

U okviru Obrade kompenzacija omogućeno je dodeljivanje oznake na evidentiranim kompenzacijama:

Finansijska operativa - Obrada kompenzacija

 

ROBNO-TRGOVINA

Implementirana je funkcionalnost Storniranje dokumenta. Ova funkcionalnost je implementirana u formama za ulaz i izlaz robe (kalkulacija, interni račun, faktura ...), nivelacijama kao i u formi isplate poljoprivrednom proizvođaču. Novoformirani dokument automatski dobija internu napomenu STORNO DOKUMENTA XXXXXXX kao i vezni dokument:

Storniranje dokumenta

 

Poslovanje sa kooperantima

Promenjen je način evidencije ugovora po kooperantima u delu Poslovanje sa kooperantima:

Poslovanje sa kooperantima - Evidencija ugovora

Implementiran je konfiguracioni parametar 10302 – Kooperacija – Izdavanje repromaterijala i otkup se veže za ugovor. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, efekti su sledeći:

 • Omogućena je pretraga ugovora u polju Broj dokumenta transakcije Izdavanje repromaterijala kooperantu i onemogućeno da ovo polje ostane prazno (taster ’+’).
 • Implementirana je provera ispravnosti unetog ugovora u delu izdavanja repromaterijala kooperantu (da li pripada izabranom partneru i slično).
 • Ukoliko se unese ugovor u formi izdavanja repromaterijala kooperantu, automatski će biti ponuđena kultura za otkup, objekat otkupa i valuta plaćanja definisana u ugovoru.
 • Prilikom upisa stavke izdavanja repromaterijala biće izvršena provera da li je prekoračen limit definisan ugovorom (ali omogućeno izdavanje), ukoliko je definisan limit veći od 0.

Omogućena je pretraga ugovora u polju Broj dokumenta transakcije Otkup poljoprivrednih kultura u delu poslovanja sa kooperantima i onemogućeno da ovo polje ostane prazno (taster ’+’).

Unapređena je funkcionalnost Štampe labela. Dodato je novo dugme Dodaj u bazu u šifarniku artikla u delu koji dodaje količinske labele. Ponuđena količina je trenutna količina artikla na stanju. Omogućeno i da se svakim klikom na dugme LB u šifarniku artikla za isti artikal doda labela u bazu za štampu (do sada je dodavana samo jedna labela):

Štampa labela

Osim uvođenja prethodne funkcionalnosti, uveden je nov status 5 koji važi samo za profakture – Otkazana, ukoliko je profaktura prethodno rezervisana preko opcije F3-Rezerviši. Klikom na funkciju Obrada dokumenta pri vrhu ekrana, izabrati opciju Status dokumenta – Profaktura je otkazana:

Status dokumenta - Profaktura je otkazana

Prilikom formiranja fakture na osnovu profakture uvedena je nova opcija Zadrži napomenu sa tekućeg dokumenta. U novoj verziji, uveden novi konfiguracioni parametar 10307 – Izlazna faktura - formiranje - kopiranje napomene tekućeg dokumenta je podrazumevano:

Zadrži napomenu po tekućem dokumentu

Unapređene su transakcije koje se svode na izdavanje i prijem tuđe robe različitih karakteristika, ovo je odrađeno na sledeći način:

Dodato je novo obeležje u šifarniku artikla pod nazivom Tuđa roba, gde operater može da dodeli za svaki artikal koji ima karakter tuđe robe kojeg je tipa. Podrazumevani tip je Tuđa roba na skladištu zbog kompatibilnosti sa ranijim verzijama:

Šifarnik artikala - Tuđa roba na skladištu

 

Implementirana je nova tabela u okviru Opštih šifarnika pod nazivom Tabela računa tuđe robe i ovo praktično predstavlja vezu između karaktera tuđe robe iz šifarnika artikala i knjigovodstvenih računa aktive i pasive klase 8. Ova tabela bi trebalo da bude automatski popunjena prilikom instalacije i startovanja nove verzije BizniSoft-a:

Opšti šifarnici - Tabela računa tuđe robe

U delu Definisanje prodajnih cenovnika uveden je prikaz izdvojene forme za pregled cena po objektima za izabrani artikal:

Definisanje prodajnih cenovnika - Standardni pregled

Osim standardnog pregleda forme uveden je i napredni pregled u kome možete na jednom mestu definisati cene za jedan artikal po više cenovnika:

Definisanje prodajnih cenovnika - Napredni pregled

Po uzoru na podrazumevanu vrstu PDV prometa u izlaznim fakturama, uvedena je mogućnost dodeljivanja podrazumevane vrste PDV prometa u izvoznim fakturama aktivacijom konfiguracionaog parametra 10309 – Podrazumevana vrsta PDV prometa kod izvoznih faktura.

Implementiran je nov konfiguracioni parametar 10310 – Zaduživanje avansa je podrazumevano kod transakcija prijema i izdavanja avansnih računa.

ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, u modulu Administracija dodata su dva konfiguraciona parametra za obračun zarada - formiranje xml-a za obračun zarada:

 • 10305 - Putanja XML fajla – POPDV
 • 10306 - Putanja XML fajla – PPPPD

ODNOSI SA KLIJENTIMA

U modulu Odnosi sa klijentima, u delu kreiranja dokumenta na osnovu šablona dodate su sledeće promenljive, korisničko uputstvo o primeni i kreiranju dokumenata na osnovu šablona dostupno je na ovom linku:

##K2_SIFRA##

##K2_TELEFON##

##K2_TEKRN##

##K2_REGBR_BPG## (Registarski broj / Broj poljoprivrednog gazdinstva)

##K2_DATUM## (tekući datum)

##K2_DATUMIVREME## (tekući datum i vreme)

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs