Novosti po verzijama - Jul 2012

Super User @ 24 avgust 2012

Obuhvaćeni podsistemi:

 • ROBNO-TRGOVINA - 4 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 4 stavke ...
 • OBRAČUN ZARADA - 1 stavka ...
 • BIZNISOFT - POS - 2 stavke ...
 • KONFIGURATOR - 2 stavke ...

 


ROBNO - TRGOVINA

 • Artikli i šifarnici
  - Štampa minimalnih zaliha - sada su dodate 3 kolone: Kataloški br, nabavna cena i prodajna cena.
 • Popis robe
  - Imate mogućnost da birate da li želite štampu razlika po popisu po nabavnoj ili po prodajnoj ceni.
 • Izveštaj iz robnog knjigovodstva - Stanje zaliha objekta
  - Kada se u stanju zaliha odabere opcija da se ispisuje naziv dobavljača i odabere sort po nazivu, ova opcija u stvari znači sort po nazivu dobavljača i po nazivu artikla.
 • Interni prenosi - Interni račun
  - Kada se internim računom prenosi roba u objekat tipa 04 ili 05 – roba data u komision onda se pojavljuje još jedna kolona „% Provizije“ koja se unosi i štampa u novoj propisanoj varijanti internih računa „Interni prenos robe – komision“.
   

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Poslovne knjige - Knjiga izdatih i knjiga primljenih računa
  - U štampi knjige izdatih računa i knjige primljenih računa sada se štampa i PIB.
 • novo icon 4Poslovne knjige - Pregled obračuna PDV-a
  - Dodata je nova funkcija "Pregled obračuna PDV-a" za zadati period.
 • Obrada naloga za glavnu knjigu
  - Sada u obradi naloga glavne knjige imate opciju promene vrste dokumeta.

  glknjiga

 • Izveštaji iz finansijskog - Zaključni list glavne knjige
  - Moguće je konvertovati zaključni list glavne knjige u evre (EUR). Dodata je i opcija prikaza u hiljadama koja važi i za dinare i za evre.
   

OBRAČUN ZARADA

 • Osnovne tabele za porez i doprinose - Za plaćanja koja ulaze u PPOD
   
  - Dodata je podrška i za treću komoru.
   

BizniSoft - POS

 • U BizniSoft POS-u je omogućena pretraga po kataloškom broju pritiskom na dugme '/' (numerička tastatura).
 • U okviru POS akcija, Shift+F11 podrazumeva unos popusta za ceo račun u apsolutnom iznosu (vrednost). Sada je Shift+F10 rabat za ceo račun u procentima, a Shift+F11 rabat za ceo račun u iznosu.
   

KONFIGURATOR

 • U konfiguratoru BizniSofta (u start meniju ili opcija "Moja Firma - Konfigurisanje BizniSoft-a - Podaci o bazi") ima nova opcija "Klijent koristi VPN konekciju" i ako je ova opcija uključena to bi trebalo da značajno ubrza rad BizniSoft-a preko VPN-a.
 • Implementirana je podrška za Geneko SuperCash S fiskalne kase.