Novosti po verzijama - Jun 2012

Super User @ 24 avgust 2012

Obuhvaćeni podsistemi:

 • ROBNO-TRGOVINA - 3 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 3 stavke ...
 • PROIZVODNJA - 1 stavka ...
 • STALNA SREDSTVA - 1 stavka ...
 • KONFIGURATOR - 1 stavka ...

 


ROBNO-TRGOVINA

 • BizniSoft POS - kasa u maloprodaji
  - Odrađena je podrška za nazive računa na čekanju (screenshot-ovi u prilogu). Ako je ova opcija u konfiguratoru štiklirana, onda se kod formiranja računa na čekanju u POS-u pojavljuje još jedan prozor za izbor naziva računa.

  račun na čekanju račun na čekanju

  - Dodat je novi tab "Napomena" gde dobijate napomenu za gore selektovanu stavku/račun. Kliknete na stavku koja je crvena, što označava da je promenjena cena, zatim kliknete na tab "Napomena" da pogledate unetu napomenu u POS-u.

  napomene - pos 
   
 • Izdavanje robe
  - Kod svih izlaznih dokumenata možete birati da li se obračunava pdv ili ne. (Fakturisanje humanitarnim organizacijama, diplomatskim predstavništvima i sl. kao i situacije izvoza sa obračunom pdv-a.)

  pdvizlazdok
   

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Obračun kursnih razlika
   
  - Omogućeno formiranje naloga glavne knjige kursnih razlika.
 • Obrada dnevnih pazara
   
  - Dodata je opcija promene datuma stavke (u podnožju forme).
 • Izveštaj iz finansijskog
   
  - Sada u funkciji "Pregled konta - kartice" ima opcija "Kartica deviznog računa - Zbirno po analitičkim računima" sa svim opcijama koje ima adekvatna dinarska kartica.
   

PROIZVODNJA

 • Proizvodi/poluproizvodi na obradi/doradi
  - Sada u modulu PROIZVODNJA ima i opcija slanje i prijem proizvoda/poluproizvoda na obradu/doradu, što znači da ova opcija radi za objekte 09 - magacin gotovih proizvoda i objekte tipa 11 - magacin poluproizvoda.
   

STALNA SREDSTVA

 • Registar stalnih sredstava
  - Dodato je dugme čija je funkcija promena inventarskog broja.
   

KONFIGURATOR 

 • U Konfiguratoru, opcija "Kasa - Dozvole" imate novo ovlašćenje pod nazivom "Omogući unos/ažuriranje artikla u POS-u".